МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

03.03.2011 N 2271/0/14-11/13

Роз'яснення щодо посади "Державний адміністратор" в частині освіти та стажу роботи

У Міністерстві праці та соціальної політики України розглянуто лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва щодо посади "Державний адміністратор" і в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до пункту 4.1 Положення про ведення Національного класифікатора України ДК 003 "Класифікатор професій" до проекту Зміни_N 1 чинного Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 N 327, внесено професійну назву роботи "Державний адміністратор" з кодом 2419.3, яка належить до професійного угрупування "Професіонали державної служби".

Порядок погодження кандидатур на призначення на посаду державного адміністратора визначено пунктом 2.1 Порядку погодження на призначення та звільнення з посади державного адміністратора, затвердженим наказом Держкомпідприємництва від 08.09.2010 N 286.

У Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (далі - Довідник), затвердженому наказом Головного управління державної служби України від 01.09.99 N 65 (із змінами і доповненнями), містяться рекомендовані матеріали щодо типових кваліфікації та компетенції посад, які мають бути використані при розробці конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій державних службовців.

Так, Загальними положеннями Довідника передбачено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або допущені до її зайняття (крім керівних посад) за умови, якщо за результатами оголошеного на заміщення цих посад конкурсу неможливо підібрати кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про вищу освіту"2984-14 до структури вищої освіти входять освітні рівні неповної вищої освіти, базової вищої освіти та повної вищої освіти, а також освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра.

Статтею 9 зазначеного Закону2984-14 визначено, що документами, які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями є дипломи магістра, бакалавра, молодшого спеціаліста, спеціаліста.

Вимоги щодо освітньо-кваліфікаційного рівня та стажу роботи працівників визначаються кваліфікаційними характеристиками професій працівників, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснюють функції регулювання у відповідних сферах.

Одночасно повідомляємо, що згідно з підпунктом 4 пункту 4 Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180, Головдержслужба відповідно до покладених на неї завдань надає роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби, зокрема, визначення стажу роботи кандидата на зайняття посади державного адміністратора.

Заступник Міністра
В.Коломієць