МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

15.10.2010 N 320/13/116-10

Щодо обліку робочого часу на підставі довідки-виклику до суду

У Департаменті з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення і в межах компетенції повідомляється.

Згідно з чинним законодавством (стаття 92 Кримінально-процесуального кодексу України1001-05, стаття 27580732-10¦st275 Кодексу України про адміністративні правопорушення80732-10) за свідками, потерпілими, законними представниками потерпілих, понятими, а також експертами, спеціалістами і перекладачами зберігається середня заробітна плата за весь час, затрачений ними у зв'язку з явкою та викликом до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення.

Відповідно до статей 2, 3266/94-ВР¦st3 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду"266/94-ВР у разі постановлення виправдувального вироку суду, закриття справи за відсутністю події злочину громадянинові відшкодовуються заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій.

Термін перебування під вартою, термін відбування покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв'язку з незаконним відстороненням від роботи (посади), зараховується як до загального трудового стажу, так і до стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, безперервного стажу (ст. 7 вищезазначеного Закону266/94-ВР) .

Порядок обліку робочого часу працівників визначено наказом Держкомстату України від 05.12.2008 N 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці". Відмітки у табелі про причини неявок на роботу чи про фактично відпрацьований час, про роботу в надурочний час робляться на підставі документів, оформлених належним чином. Так, наприклад, на підставі довідки-виклику до суду у табелі можна зробити відмітку "Ін" - інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов'язків і т.п.).

Заступник директора
Департаменту -
начальник відділу


А.Литвин