ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

30.10.2008 N 19-11

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 грудня 2008 р.

за N 1161/15852

Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу"


( Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва

N 2а-4753/09/2670 від 13.08.2010 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного
фонду

N 21-7 від 27.09.2010

N 5-1 від 14.02.2011 )

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 року N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (із змінами), пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 12611261-2007-п, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити форми довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу", що додаються:

1.1. Форма довідки про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу".


( Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 5-1 від 14.02.2011 )

1.3. Форма довідки про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано) пенсію.

1.4. Форма довідки про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано) пенсію.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В.С.Никитенко.

Голова правління
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України
В.о. президента Всеукраїнської
асоціація роботодавців
Керівник робочої комісії Федерації
професійних спілок України
О.Зарудний


Л.Денісова

В.Биковець

Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

30.10.2008 N 19-11

ДОВІДКА

про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу"

   Видана ___________________________________________ про те, що
           (прізвище, ім'я, по батькові)
він (вона) справді працює (працювала) в __________________________
                     (назва державного органу)
на посаді __________________________, заробітна плата за станом на
______________ становить:
                                грн
------------------------------------------------------------------
|Посадовий оклад                  |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Надбавка за ранг (___ ранг) або кваліфікаційний  |       |
|клас (___ клас), або класний чин (___ чин), або  |       |
|спеціальні звання (___ звання), або дипломатичний |       |
|ранг (___ ранг)                  |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Надбавка за вислугу років (___ %)         |       |
|(за стаж державної служби ________ років)     |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Усього:                      |       |
------------------------------------------------------------------
   На всі виплати, уключені в довідку, нараховано страхові
внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а з
01.01.2011  -  єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування. 
   Сума заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески
на  загальнообов'язкове  державне  пенсійне страхування, а з
01.01.2011  -  єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, становить __________.
   Довідка видана на підставі  __________________  (особових
рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану
та сплачену заробітну плату).
   Довідка  про розмір інших виплат, які враховуються при
обчисленні пенсій відповідно до Закону України "Про державну
службу" та з яких сплачено страхові внески, а з 01.01.2011 -
єдиний  внесок  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування, додається.
 Керівник ________________________ ___________________________
         (підпис)      (ініціали та прізвище)
 М.П.
 Головний бухгалтер _____________________ _______________________
             (підпис)     (ініціали та прізвище)


( Довідка із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду
N 21-7 від 27.09.2010 )
( Довідка про складові заробітної плати (надбавки та премії за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" втратила чинність на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 5-1 від 14.02.2011 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

30.10.2008 N 19-11

ДОВІДКА

про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано) пенсію

   Видана ___________________________________________ про те, що
          (прізвище, ім'я, по батькові)
він (вона) справді працював (працювала) в ________________________
                     (назва державного органу)
заробітна плата за посадою _______________________________, з якої
призначено пенсію, для її перерахунку з _______________ становить:
                                грн
------------------------------------------------------------------
|Посадовий оклад               |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Надбавка за ранг (___ ранг) або       |          |
|кваліфікаційні класи (___ клас), або    |          |
|класний чин (___ чин), або спеціальні    |          |
|звання (___ звання), або дипломатичний ранг |          |
|(___ ранг)                 |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Надбавка за вислугу років (____%)      |          |
|(за стаж державної служби ______ років)   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Надбавка за знання та використання в роботі |          |
|іноземної мови (____%)           |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Надбавка за почесне звання "заслужений"   |          |
|(____%)                   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Надбавка за роботу з таємними документами  |          |
|залежно від ступеня таємності інформації  |          |
|(____%)                   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Доплата за науковий ступінь кандидата або  |          |
|доктора наук (____%)            |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Надбавка за високі досягнення у праці або за|          |
|виконання особливо важливої роботи (____%) |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Премія (____%)               |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Премія (1/12 від середнього розміру цієї  |          |
|премії)                   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|УСЬОГО:                   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Для обчислення пенсії:           |          |
------------------------------------------------------------------
   (______________________________________________)
      (сума для обчислення пенсії словами)
   На всі виплати, уключені в довідку, нараховано страхові
внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а з
01.01.2011  -  єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.
   Сума заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески
на  загальнообов'язкове  державне  пенсійне страхування, а з
01.01.2011  -  єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, становить __________.
   Довідка видана  на  підставі __________________ (особових
рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану
та сплачену заробітну плату).
 Керівник ________________________ ___________________________
         (підпис)      (ініціали та прізвище)
 М.П.
 Головний бухгалтер _____________________ _______________________
             (підпис)     (ініціали та прізвище)


( Довідка із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду
N 21-7 від 27.09.2010 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

30.10.2008 N 19-11

ДОВІДКА

про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано) пенсію

   Видана ___________________________________________ про те, що
           (прізвище, ім'я, по батькові)
він (вона) справді працює в ____________________________ на посаді
               (назва державного органу)
_____________________________, з якої призначено пенсію.
   Заробітна плата для перерахунку пенсії з _________ становить:
                                грн
------------------------------------------------------------------
|Посадовий оклад               |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Надбавка за ранг (___ ранг) або       |         |
|кваліфікаційні класи ( ___ клас), або    |         |
|класний чин (___ чин), або спеціальні звання |         |
|(___ звання), або дипломатичний ранг     |         |
|(___ ранг)                  |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Надбавка за вислугу років (____%)      |         |
|(за стаж державної служби ______ років)   |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Надбавка за знання та використання в роботі |         |
|іноземної мови (____%)            |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Надбавка за почесне звання "заслужений"   |         |
|(____%)                   |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Надбавка за роботу з таємними документами  |         |
|залежно від ступеня таємності інформації   |         |
|(____%)                   |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Доплата за науковий ступінь кандидата або  |         |
|доктора наук (____%)             |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Надбавка за високі досягнення у праці або за |         |
|виконання особливо важливої роботи (____%)  |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Премія (____%)                |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Премія до державного свята (професійного   |         |
|свята, ювілейної дати)            |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|УСЬОГО:                   |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Для обчислення пенсії:            |         |
------------------------------------------------------------------
   (________________________________________________)
     (сума для обчислення пенсії словами)
   На всі виплати, уключені в довідку, нараховано страхові
внески на загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, а з
01.01.2011  -  єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.
   Сума заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески
на  загальнообов'язкове  державне  пенсійне страхування, а з
01.01.2011  -  єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, становить __________.
   Довідка видана  на  підставі __________________ (особових
рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану
та сплачену заробітну плату).
 Керівник ________________________ ___________________________
         (підпис)      (ініціали та прізвище)
 М.П.
 Головний бухгалтер _____________________ _______________________
             (підпис)     (ініціали та прізвище)


( Довідка із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду
N 21-7 від 27.09.2010 )