ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.01.2006 N 9

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 лютого 2006 р.

за N 89/11963

Про затвердження Положення про проведення кваліфікаційної атестації посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України та його територіальних органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки), які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету ядерного регулювання

N 98 від 02.08.2010 )

Відповідно до статті 23 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"39/95-ВР та з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 року N 845845-2005-п "Питання кваліфікаційної атестації та стимулювання працівників Державного комітету ядерного регулювання, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення кваліфікаційної атестації посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України та його територіальних органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки), які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (далі - Положення), що додається.


( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

2. Начальнику відділу кадрів Корнієвській О.В. та начальнику Центрального інспекційного управління - заступнику Головного державного інспектора з ядерної безпеки України Ускову А.Г. у п'ятиденний термін після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику відділу кадрів Корнієвській О.В. ознайомити з Положенням посадових осіб Держатомрегулювання України, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

4. Керівникам структурних підрозділів, працівники яких безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, у місячний термін забезпечити перегляд їх посадових інструкцій з визначенням обсягу знань відповідно до вимог Положення.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови - Головного державного інспектора з ядерної безпеки України Дем'яненка А.І.

Голова
ПОГОДЖЕНО: 
  
Начальник Головного управління 
державної служби України 
Перший заступник Міністра
праці та соціальної політики  
О.А.МиколайчукТ.В.Мотренко

П.Розенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

ядерного регулювання України

23.01.2006 N 9

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 лютого 2006 р.

за N 89/11963

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення кваліфікаційної атестації посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України та його територіальних органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки), які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки


( Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )
( У тексті Положення після слова "Держатомрегулювання" у всіх відмінках слово "України" виключено на підставі Наказу Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

Це Положення розроблено відповідно до статті 23 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"39/95-ВР, з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 року N 845845-2005-п "Питання кваліфікаційної атестації та стимулювання працівників Державного комітету ядерного регулювання, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

Положення встановлює порядок проведення кваліфікаційної атестації посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання) та його територіальних органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки), які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.


( Абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

Вимоги цього Положення поширюються на державних інспекторів, а також інших посадових осіб Держатомрегулювання та його територіальних органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки), до компетенції яких віднесено безпосереднє виконання функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.


( Абзац третій преамбули із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

Перелік посадових осіб, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки й підлягають кваліфікаційній атестації, затверджується Держатомрегулюванням за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики та Міністерством фінансів.

Кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1922, із змінами (далі - Положення про проведення атестації), з урахуванням особливостей, пов'язаних зі специфікою діяльності Держатомрегулювання, визначених у цьому Положенні.

1. Загальна частина

1.1. У Держатомрегулюванні встановлюються два види кваліфікаційної атестації: первинна та чергова.

1.1.1. Первинній кваліфікаційній атестації підлягають усі особи, зараховані вперше на посади державних інспекторів, крім віднесених до державних службовців I-II категорій, призначення на посади яких здійснює Президент України чи Кабінет Міністрів України. Первинна атестація проводиться не пізніше ніж через шість місяців після зарахування на посаду перед допуском до самостійного виконання службових обов'язків.


( Підпункт 1.1.1 пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

1.1.2. Черговій кваліфікаційній атестації підлягають посадові особи, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Не підлягають кваліфікаційній атестації посадові особи, що перебувають на займаній посаді менше ніж один рік, крім тих, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж один рік, але їх посадові обов'язки не змінилися.

1.2. Посадові особи, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (крім державних інспекторів), призначені на посаду на визначений термін та вагітні жінки можуть проходити чергову кваліфікаційну атестацію за власним бажанням.

1.3. Кваліфікаційна атестація - оцінка рівня професійних та спеціальних знань, практичної підготовки та ділових якостей посадової особи, яка виконує чи має намір виконувати функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

1.4. Первинна кваліфікаційна атестація - оцінка рівня професійних та спеціальних знань, досвіду та ділових якостей, достатніх для виконання функцій з державного нагляду за ядерною та радіаційною безпекою.

1.5. Чергова кваліфікаційна атестація - це підтвердження посадовою особою своєї кваліфікації щодо виконання функцій з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

1.6. Обсяг теоретичних знань, практичних навичок та ділових якостей, необхідних для якісного виконання посадовою особою функцій з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, встановлюється у його посадовій інструкції.

2. Організація та проведення первинної кваліфікаційної атестації державних інспекторів

2.1. Державні інспектори Держатомрегулювання та його територіальних органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки) для одержання ними права на здійснення державного нагляду за ядерною та радіаційною безпекою як складової частини державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки підлягають первинній кваліфікаційній атестації.


( Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

2.2. Права державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою встановлені у статті 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"39/95-ВР.

2.3. Прийняття на посаду державного інспектора здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 (із змінами), із залученням членів кваліфікаційної комісії, створеної відповідно до пункту 2.11 цього Положення, відповідно до напрямків наглядової діяльності.

2.4. За результатами проведення конкурсів конкурсні комісії можуть рекомендувати Голові Держатомрегулювання або керівникам територіальних органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки) призначити особу на посаду державного інспектора:


( Абзац перший пункту 2.4 глави 2 в редакції Наказу Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

- із випробувальним терміном з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається;

- без випробувального терміну, якщо особа має відповідну освіту, досвід у галузі ядерного регулювання та демонструє достатній рівень професійних та спеціальних знань.

2.5. До проведення первинної кваліфікаційної атестації здійснюється спеціальне навчання особи, призначеної на посаду державного інспектора.

2.6. Спеціальне навчання здійснюється відповідно до індивідуальної програми, яка складається на підставі кваліфікаційних вимог посадової інструкції державного інспектора.

2.7. Для спеціального навчання особи заступник Голови Держатомрегулювання, керівник територіального органу (державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки) або начальник відповідного структурного підрозділу призначає керівника навчання.


( Пункт 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

2.8. Керівник спеціального навчання повинен мати відповідну кваліфікацію та стаж роботи на посаді державного інспектора (або щодо безпосереднього виконання функцій з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки) не менше трьох років. На керівника спеціального навчання покладаються такі обов'язки:

- розробка індивідуальної програми;

- надання допомоги у вивченні теоретичної частини, а також набуття практичних навичок здійснення функцій з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

- здійснення контролю за засвоюванням тем спеціального навчання.

2.9. В індивідуальній програмі спеціального навчання визначаються: послідовність і терміни навчання, конкретні теми навчання, терміни контролю засвоювання, досвідчені державні інспектори, які беруть участь у навчанні посадової особи.

2.10. Первинна кваліфікаційна атестація державних інспекторів проводиться після успішного завершення ними спеціального навчання, здобуття певного рівня теоретичних знань, практичних навичок відповідно до професійно-кваліфікаційних характеристик посад, установлених у посадових інструкціях, та перевірки у відповідному структурному підрозділі набутих ними знань і навичок.

Спеціальне навчання осіб, призначених на посади державних інспекторів, та перевірка набутих ними знань і навичок для державних інспекторів територіальних органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки) проводиться безпосередньо в своїх територіальних органах.


( Пункт 2.10 глави 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

2.11. Для організації та проведення первинної кваліфікаційної атестації державних інспекторів у Держатомрегулювання утворюються комісії для проведення кваліфікаційної атестації за напрямками регулюючої діяльності (далі - кваліфікаційні комісії).

Первинна кваліфікаційна атестація державних інспекторів територіальних органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки) проводиться в комісії, утвореній у Держатомрегулюванні для організації та проведення первинної кваліфікаційної атестації державних інспекторів.


( Пункт 2.11 глави 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

2.12. Головами кваліфікаційних комісій призначаються заступники Голови Держатомрегулювання, які відповідають за напрямки регулюючої діяльності відповідно до розподілу обов'язків. До складу кваліфікаційних комісій входять керівники відповідних інспекційних підрозділів, досвідчені державні інспектори, представники юридичної служби Держатомрегулювання.

2.13. Голова кваліфікаційної комісії до роботи в комісії може залучати незалежних експертів.

2.14. Персональний склад кваліфікаційних комісій та порядок роботи кваліфікаційних комісій визначаються Держатомрегулюванням.

2.15. На кожну посадову особу, що підлягає первинній атестації, у кваліфікаційну комісію надається лист первинної кваліфікаційної атестації, зразок якого наведено в додатку 1.

2.16. Перший розділ атестаційного листа заповнюється безпосереднім керівником підрозділу, де працює особа, яка атестується.

2.17. На засідання кваліфікаційної комісії запрошуються посадова особа, яка атестується, та її безпосередній керівник, присутність яких на засіданні комісії є обов'язковою.

2.18. Засідання кваліфікаційної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менш як 3/4 її складу, але не менш ніж 3 особи.

2.19. Кваліфікаційна атестація проводиться шляхом перевірки та оцінки рівня теоретичних знань особи, що необхідні для виконання функцій з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до обсягу знань державного інспектора, відображених у його посадовій інструкції.

2.20. Рішення кваліфікаційної комісії приймається більшістю голосів на підставі результатів відкритого голосування членів кваліфікаційної комісії з урахуванням оцінок відповідей на поставлені запитання.

2.21. За рівної кількості голосів рішення голови кваліфікаційної комісії є вирішальним.

Рішення кваліфікаційної комісії приймається за відсутності посадової особи, що атестується.

2.22. На підставі всебічної оцінки рівня професійних та спеціальних знань посадової особи кваліфікаційна комісія приймає одне з таких рішень:

- посадова особа відповідає вимогам, що ставляться до державного інспектора;

- посадова особа відповідає вимогам, що ставляться до державного інспектора, за умови виконання рекомендацій комісії;

- посадова особа не відповідає вимогам, що ставляться до державного інспектора.

2.23. Рішення кваліфікаційної комісії щодо кожної посадової особи оформлюється у другому розділі листа первинної кваліфікаційної атестації й доводиться до відома особи, що атестується, під підпис.

2.24. До листа первинної кваліфікаційної атестації додається перелік питань, які задавались посадовій особі при проведенні кваліфікаційної атестації (додаток 2). Перелік питань підписується головою та секретарем кваліфікаційної комісії.

2.25. Про результати кожного засідання кваліфікаційної комісії її голова інформує Голову Держатомрегулювання, при цьому ознайомлює з атестаційним листом та переліком питань, які були задані посадовій особі.

2.26. У разі прийняття за результатами первинної кваліфікаційної атестації рішення щодо відповідності особи вимогам, що ставляться до державного інспектора, на підставі рішення кваліфікаційної комісії:

- працівник вважається таким, що відповідає роботі, яка йому доручається;

- видається наказ щодо надання посадовій особі допуску до самостійного виконання службових обов'язків;


( Абзац третій пункту 2.26 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

- оформлюється службове посвідчення.

2.27. У разі прийняття рішення щодо відповідності особи вимогам, що ставляться до державного інспектора, за умови виконання рекомендацій комісії, кваліфікаційна комісія повинна призначити дату проведення повторної первинної кваліфікаційної атестації (не пізніше ніж через шість місяців після проведення первинної атестації).


( Пункт 2.27 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

2.28. У разі прийняття рішення про невідповідність особи вимогам, що ставляться до державного інспектора, комісія рекомендує Голові Держатомрегулювання або керівнику територіального органу (державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки) перевести цю посадову особу за його згодою на іншу посаду, що відповідає його кваліфікаційному рівню, або звільнити із займаної посади відповідно до пункту 2 статті 40 КЗпП України322-08.


( Пункт 2.28 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

2.29. Рішення Голови Держатомрегулювання або керівнику територіального органу (державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки), прийняті за результатами первинної кваліфікаційної атестації, можуть бути оскаржені в суді.


( Пункт 2.29 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

3. Організація та проведення чергових кваліфікаційних атестацій

3.1. Чергові кваліфікаційні атестації державних інспекторів та інших посадових осіб, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, проводяться одночасно з атестацією їх як державних службовців.

3.2. Чергова кваліфікаційна атестація посадових осіб проводиться один раз на три роки для підтвердження їх кваліфікації щодо виконання функцій з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

3.3. Чергова кваліфікаційна атестація та атестація державних службовців проводяться комісіями, які утворюються відповідно до порядку, встановленому пунктом 4 Положення про проведення атестації.


( Абзац перший пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

Чергова кваліфікаційна атестація та атестація державних службовців Держатомрегулювання проводяться однією комісією.


( Пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

Державні інспектори територіальних органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки) атестацію проходять у два етапи.


( Пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

Першим етапом є проходження чергової кваліфікаційної атестації в комісії, утвореній у Держатомрегулюванні для проведення чергової кваліфікаційної атестації та атестації державних службовців Держатомрегулювання.


( Пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

Другим етапом є проходження ними атестації як державних службовців безпосередньо у своїх територіальних органах.


( Пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

До складу комісії включаються керівники відповідних структурних підрозділів, досвідчені державні інспектори, представники кадрової та юридичної служб Держатомрегулювання.

3.4. На кожну посадову особу, яка підлягає черговій кваліфікаційній атестації, складається характеристика, що підписується керівником структурного підрозділу. Характеристика подається до комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення кваліфікаційної атестації.

Характеристика повинна містити аналіз виконання посадовою особою функцій з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, інформацію щодо його професійних якостей, про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо.

Посадова особа ознайомлюється із характеристикою до атестації під час співбесіди з безпосереднім керівником.

У разі незгоди з відомостями, викладеними в характеристиці, посадова особа може подати до комісії відповідну заяву, обґрунтування, додаткові відомості щодо своєї службової діяльності.

3.5. На засідання комісії запрошуються посадова особа, яка атестується, та її безпосередній керівник. Кваліфікаційна атестація посадової особи не може проводитися у разі її відсутності на засіданні комісії.

3.6. Комісія повинна забезпечувати об'єктивний розгляд і професійну оцінку діяльності посадової особи, яка атестується, зокрема щодо виконання функцій з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

3.7. На підставі всебічної оцінки виконання посадовою особою функцій з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та наданої характеристики комісія приймає одне з таких рішень:

- посадова особа відповідає встановленим вимогам до осіб, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

- посадова особа відповідає встановленим вимогам до осіб, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, за умови виконання рекомендацій комісії;

- посадова особа не відповідає встановленим вимогам до осіб, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

3.8. Атестованими вважаються посадові особи, визнані комісією такими, що відповідають установленим вимогам до осіб, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або відповідають установленим вимогам до осіб, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, за умови виконання рекомендацій комісії.

3.9. У разі прийняття рішення про відповідність посадової особи встановленим вимогам до осіб, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за умови виконання рекомендацій комісії, комісія рекомендує Голові Держатомрегулювання або керівнику територіального органу (державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки) призначити через рік повторну кваліфікаційну атестацію, якщо посадова особа погодиться виконати дані їй рекомендації.


( Пункт 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

3.10. Повторна кваліфікаційна атестація проводиться у тому ж порядку, що й чергова.

3.11. Разом із характеристикою до комісії подається звіт посадової особи про виконання наданих рекомендацій, який затверджується начальником структурного підрозділу, де працює посадова особа, що атестується.

3.12. У разі прийняття рішення про невідповідність посадової особи встановленим вимогам до осіб, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, комісія рекомендує Голові Держатомрегулювання або керівнику територіального органу (державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки) перевести цю посадову особу за його згодою на іншу посаду, що відповідає її кваліфікаційному рівню, або звільнити із займаної посади.


( Пункт 3.12 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

3.13. Рішення комісії може бути оскаржене державним службовцем у встановленому порядку керівника протягом 10 днів з дня його прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності.

За дорученням керівника комісія повторно проводить атестацію, приймає рішення і подає його керівникові для розгляду та прийняття остаточного рішення.

3.14. Результати кваліфікаційної атестації заносяться до протоколу засідання комісії та розділу III атестаційного листа, складеного за зразком згідно з додатком 3.

Протокол та атестаційний лист підписуються головою та членами комісії, які брали участь у голосуванні.

Результати кваліфікаційної атестації та атестації державного службовця повідомляються посадовій особі, яка атестувалась, одразу після проведення атестації.

Посадова особа ознайомлюється зі змістом атестаційного листа під підпис.

3.15. Результати атестації заносяться до особової справи посадової особи.

3.16. Рішення про переведення посадової особи за її згодою на іншу посаду або про звільнення з посади приймає Голова Держатомрегулювання або керівник територіального органу (державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки) у двомісячний термін з дня атестації. Прийняття такого рішення після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час хвороби посадової особи, а також перебування її у відпустці до цього терміну не включаються.


( Пункт 3.16 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

3.17. Звільнення посадової особи за результатами кваліфікаційної атестації здійснюється відповідно до пункту 2 статті 40 КЗпП України322-08.

3.18. Рішення Голови Держатомрегулювання або керівника територіального органу (державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки), прийняті за результатами чергової або повторної кваліфікаційної атестації, можуть бути оскаржені посадовою особою в суді.


( Пункт 3.18 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання
N 98 від 02.08.2010 )

Начальник відділу кадрів
О.В.Корнієвська

Додаток 1

до пункту 2.15 Положення

про проведення

кваліфікаційної атестації

посадових осіб,

які безпосередньо виконують

функції з державного

регулювання ядерної

та радіаційної безпеки

ЛИСТ

первинної кваліфікаційної атестації

 1 Інформація  щодо  посадової особи, яка підлягає ПЕРВИННІЙ
 кваліфікаційній атестації, як державний інспектор:
 Прізвище, ім'я, по батькові______________________________________
 Дата народження__________________________________________________
 Освіта___________________________________________________________
    (назва навчального закладу, рік закінчення, спеціальність)
 Посада___________________________________________________________
 Загальний трудовий стаж у сфері використання ядерної енергії
 (років)__________________________________________________________
 Відомості про підготовку на посаду (у тому числі про стажування )
 _________________________________________________________________
 (індивідуальна Програма спеціального навчання, термін навчання,
 керівник навчання, участь в інспекційних перевірках, складання
  припису, протоколу про адміністративне правопорушення тощо)
 _________________________________________________________________
 2 Результати атестації:
 2.1 За підсумками голосування  кваліфікаційної  комісії,  що
 створена наказом Держатомрегулювання
 від "___" ____________ ____ р. N ___, посадова особа:
 відповідає вимогам, що ставляться до державного інспектора
 (за ___, проти _____);
 відповідає кваліфікаційним вимогам, що ставляться до державного
 інспектора, за умови виконання рекомендацій комісії
 (за ___, проти _____);
 не відповідає вимогам, що ставляться до державного інспектора
 (за___, проти _____).
 2.2 Рішення кваліфікаційної комісії:
 _________________________________________________________________
 2.3 Кваліфікаційна комісія рекомендує:
 _________________________________________________________________
   (рекомендації кваліфікаційної комісії щодо підвищення
 _________________________________________________________________
  кваліфікаційного рівня теоретичної або практичної підготовки
           службової особи тощо)
 Повторну кваліфікаційну атестацію________________________________
                    (прізвище, ініціали)
 провести_________________________________________________________
         (термін проведення повторної атестації)
 (за ___, проти ____)
 Голова
 кваліфікаційної    ___________  ______________________
 комісії         (підпис)   (ініціали, прізвище)
 Члени кваліфікаційної ___________  ______________________
 комісії         (підписи)   (ініціали, прізвище)
 Секретар
 кваліфікаційної    ___________  ______________________
 комісії         (підпис)   (ініціали, прізвище)
 "___" ____________ ____ р.
 З рішенням кваліфікаційної комісії з атестації ознайомлений
 ______________________________________   __________
 (ініціали та прізвище службової особи)    (підпис)
   Запис щодо повторної атестації робиться, якщо посадова особа 
не була атестована.

Додаток 2

до пункту 2.24 Положення

про проведення

кваліфікаційної атестації

посадових осіб,

які безпосередньо виконують

функції з державного

регулювання ядерної

та радіаційної безпеки

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,

які задавались посадовій особі (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 -----------------------------------------------------------------
 |N  |Зміст питання                  |Оцінка  |
 |з/п |                        |     |
 |----+------------------------------------------------+---------|
 |  |                        |     |
 |----+------------------------------------------------+---------|
 |  |                        |     |
 |----+------------------------------------------------+---------|
 |  |                        |     |
 -----------------------------------------------------------------
 Голова кваліфікаційної комісії __________________________________
                 (дата, підпис, розшифрування
                       підпису)
 Секретар кваліфікаційної комісії_________________________________
                  (дата, підпис, розшифрування
                       підпису)

Додаток 3

до пункту 3.14 Положення

про проведення

кваліфікаційної атестації

посадових осіб,

які безпосередньо виконують

функції з державного

регулювання ядерної

та радіаційної безпеки

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 I. Загальні дані
 Прізвище, ім'я, по батькові______________________________________
 Дата народження__________________________________________________
 Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на момент
 атестації державного службовця)__________________________________
 Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального
 закладу і рік закінчення, спеціальність)_________________________
 _________________________________________________________________
 Науковий ступінь, вчене звання___________________________________
 Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив)_____________________
 Загальний трудовий стаж, у тому числі на державній службі________
 _________________________________________________________________
 Категорія посади__________________________Ранг___________________
 Посада в кадровому резерві_______________________________________
 II. Результати атестації державного службовця
 За підсумками голосування атестаційної комісії:
 відповідає займаній посаді (за _______, проти_______)
 відповідає займаній  посаді  за умови виконання рекомендацій
 комісії__________________________________________________________
 (за _______, проти_______)
 не відповідає займаній посаді (за ________, проти ________)
 Рішення атестаційної комісії_____________________________________
 Рекомендації атестаційної комісії________________________________
 _________________________________________________________________
 (за _______, проти_______).
 III. Результати ЧЕРГОВОЇ (ПОВТОРНОЇ) кваліфікаційної атестації:
           (непотрібне закреслити)
 За підсумками голосування комісії: (за _______, проти_______)
 Рішення комісії
 відповідає /не відповідає встановленим вимогам до кваліфікації
 для виконання  функцій  з державного регулювання ядерної та
 радіаційної безпеки, за умови виконання рекомендацій комісії
 (непотрібне закреслити)
 Рекомендації комісії_____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 повторну атестацію_______________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи)
 провести ________________________________________________________
        (термін проведення повторної атестації)
 (за_______, проти_______)
 Голова атестаційної комісії _____________  ____________________
                (підпис)     (розшифрування)
 Члени комісії _______________________   _______________________
        _______________________   _______________________
        _______________________   _______________________
 Секретар   _______________________   _______________________
           (підписи)        (розшифрування)
 Дата проведення атестації "_____" _______________ 200____ року
 З результатами атестації ознайомлений
             _________________________________________
             (підпис посадової особи, яка атестується)