МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

20.11.2006 N 763

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 грудня 2006 р.

за N 1270/13144

Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю "стоматологія"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.98 N 1247 "Про розроблення державних стандартів вищої освіти", з метою виконання наказу МОЗ України від 14.08.98 N 251z0563-98 "Про затвердження Положення при систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за N 563/3003, та для забезпечення контролю за якістю підготовки лікарів-стоматологів в інтернатурі НАКАЗУЮ:

1. Запровадити з 2007 року ліцензійний інтегрований іспит "Крок 3. Стоматологія" як складову частину державної атестації при присвоєнні кваліфікації лікаря-стоматолога певної спеціальності для лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю "стоматологія".

2. Проводити ліцензійний іспит "Крок 3. Стоматологія" за графіком, затвердженим МОЗ України, з використанням єдиного екзаменаційного тесту, яким установлюється відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованого фахівця з вищою освітою за спеціальністю "стоматологія" (на етапі випуску з інтернатури) вимогам чинних стандартів вищої освіти та його готовності розпочати самостійну ефективну та безпечну загальну (неспеціалізовану) стоматологічну практику. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання основних стоматологічних і медичних дисциплін для самостійного надання медичної допомоги та прийняття клінічних, етичних і організаційно-економічних рішень в умовах загальної (неспеціалізованої) стоматологічної практики.

3. Урахувати в програмі підготовки, що лікарі-інтерни, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю "стоматологія", складають ліцензійний інтегрований іспит "Крок 3. Стоматологія" протягом навчання в інтернатурі, починаючи з 2-го року навчання в інтернатурі. Інтерни, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті, можуть повторно його скласти протягом трьох років у будь-який наступний термін проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія". Наявність сертифіката ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія" є обов'язковою умовою для допуску інтернів відповідних спеціальностей до наступних складових державної атестації лікарів-інтернів.

4. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки М.В.Банчуку:

4.1. Узгодити нормативну базу підготовки лікарів-інтернів з Положенням про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація", затвердженим наказом МОЗ України від 14.08.98 N 251, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.09.98 за N 563/3003, унести зміни до типових навчальних планів та програм підготовки за відповідними спеціальностями інтернатури.

4.2. Забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Центру тестування при МОЗ України здійснити необхідні організаційно-методичні заходи з метою забезпечення запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія" як складової частини державної атестації при присвоєнні кваліфікації лікаря-стоматолога певної спеціальності.

6. Ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної підготовки врахувати зміни при підготовці лікарів-інтернів в інтернатурі.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту кадрової політики, освіти і науки М.В.Банчука.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
освіти і науки України
Ю.В.Поляченко


М.Ф.Степко