У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Питання Національної служби посередництва і примиренняЗ метою вдосконалення діяльності Національної служби посередництва і примирення щодо сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів), забезпечення оперативного вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин та відповідно до статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР постановляю:


1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258 "Про утворення Національної служби посередництва і примирення" утворити в Автономній Республіці Крим та областях відділення Національної служби посередництва і примирення, ліквідувавши Центральне, Західне, Північне, Східне, Південне регіональні відділення цієї Служби.


2. Національній службі посередництва і примирення вирішити в установленому порядку питання, пов'язані з утворенням в Автономній Республіці Крим та областях відділень Національної служби посередництва і примирення.


3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснити у першому кварталі 2001 року заходи щодо організаційно-технічного забезпечення відділень Національної служби посередництва і примирення та надання їм приміщень.


4. Внести до Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258, такі зміни:


а) у пункті 4:


підпункт 10 доповнити словами "координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів";


підпункт 19 доповнити словами "видає Бюлетень Національної служби посередництва і примирення";


б) абзац четвертий пункту 7 доповнити словами "затверджує положення про відділення";


в) пункт 9 викласти в такій редакції:


"НСПП та її відділення є юридичними особами. НСПП має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням".Президент України                     Л.КУЧМА

м. Київ, 30 грудня 2000 року

N 1393/2000