У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в УкраїніЗ метою забезпечення конституційних прав громадян на захист інтелектуальної власності, сприятливих умов для створення об'єктів інтелектуальної власності, розвитку українського ринку цих об'єктів постановляю:


Кабінету Міністрів України:

1) розробити та затвердити до 1 серпня 2001 року програму державного сприяння охороні інтелектуальної власності, спрямовану на формування цивілізованого ринку об'єктів інтелектуальної власності та забезпечення ефективного захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності;


2) вжити в установленому порядку заходів щодо:


приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, підписаної в м. Римі 26 жовтня 1961 року, Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право995_770, підписаного в м. Женеві 20 грудня 1996 року, Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми995_769, підписаного в м. Женеві 20 грудня 1996 року, Женевського акта Гаазької конвенції про міжнародну реєстрацію промислових знаків, підписаного в м. Женеві 2 липня 1999 року, Договору про патентне право, підписаного в м. Женеві 1 червня 2000 року;

удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності з урахуванням положень міжнародних договорів України, а також Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPs);


забезпечення належного супроводження у Верховній Раді України проекту закону про особливості державного регулювання підприємницької діяльності у сфері виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування;


підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів:


- про порядок набуття прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені за рахунок коштів державного бюджету та державних цільових фондів;


- про вдосконалення порядку проведення експертизи заявок на об'єкти промислової власності, зокрема скорочення строків проведення експертизи заявок відповідно до строків, що застосовуються у державах - членах Європейських Співтовариств;


запровадження механізмів державної підтримки патентування вітчизняних об'єктів інтелектуальної власності в іноземних державах;


нормативного врегулювання методики оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності та впорядкування оціночної діяльності у сфері інтелектуальної власності;


розроблення та затвердження до 1 липня 2001 року порядку переміщення через митний кордон України товарів або предметів, на які поширюються права інтелектуальної власності;


проведення до 1 січня 2003 року інвентаризації об'єктів інтелектуальної власності, під час створення яких використовувалися кошти державного бюджету та державних цільових фондів;


неухильного виконання положень українсько-американської спільної програми дій по боротьбі з нелегальним виробництвом оптичних носіїв інформації;


утворення у складі Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України спеціальних підрозділів боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності, у складі Державного департаменту інтелектуальної власності - підрозділу інспекторів з питань інтелектуальної власності;


створення державної патентної бібліотеки з філіалами у регіонах;


створення спеціалізованої бази даних про винаходи в Україні з підключенням її до глобальної інформаційної мережі WIPOnet Всесвітньої організації інтелектуальної власності;


запровадження у вищих навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності;


підготовки за державним замовленням фахівців з питань інтелектуальної власності для органів державної влади та закладів освіти, науки, культури державної форми власності;


3) вивчити питання щодо створення спеціалізованого патентного суду;


4) ініціювати проведення парламентських слухань з питань охорони інтелектуальної власності в Україні;


5) розглянути питання щодо створення протягом 2001-2002 років регіональних відділень Державного департаменту інтелектуальної власності.Президент України                     Л.КУЧМА

м. Київ, 27 квітня 2001 року

N 285/2001