П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 46, ст.621 )

У зв'язку з Постановою Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року "Про проголошення незалежності України" та прийняттям Акта проголошення незалежності України Верховна Рада України постановляє:

Встановити, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

Голова Верховної Ради України
Л.КРАВЧУК
м. Київ, 12 вересня 1991 року
N 1545-XII