МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИвід 14.10.2000

м.Київ

Міністерство праці та соціальної політики України роз'яснює.

Відповідно до ст.114 КЗпП322-08 України при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.

У тих випадках, коли внаслідок переміщення працівника (частина 2 статті 32) зменшується заробіток з не залежних від нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення.

Доплати, передбачені ст.114 КЗпП322-08, провадяться протягом двох тижнів із дня переведення з таким розрахунком, аби разом із заробітком на новій роботі працівник одержував оплату праці у розмірі, рівному середньому заробітку на попередній роботі. Тому частина перша ст.114 КЗпП України сформульована у вигляді обов'язку власника забезпечити працівнику збереження середнього заробітку протягом зазначеного періоду.

Для забезпечення оплати праці у зазначених випадках не має значення підстава для переведення. Воно може провадитися на прохання працівника, за висновком медичної установи, за ініціативою власника, зокрема у порядку працевлаштування, як це передбачено частиною другою ст.40 КЗпП322-08. Літера закону не дає права провадити оплату праці працівника відповідно до частини першої ст.114 КЗпП України у разі істотних змін умов праці працівників при продовженні роботи за попереднім фахом і кваліфікацією (посадою).

Випадки збереження середнього заробітку у зв'язку зі зниженням фактичного заробітку не обмежуються викладеним. Вони можуть бути передбачені колективним трудовим договором при переведенні працівника за його згодою на іншу роботу у зв'язку з простоєм. Тривалість часу, за який при цьому зберігається середня заробітна плата або тарифна ставка, може обмежуватись у колективному договорі лише часом, на який працівник переведений на іншу роботу.


"Урядовий кур'єр", N 189, 14 жовтня 2000 р.