КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 квітня 1998 р. N 578
Київ

Про затвердження положень щодо застосування Закону України "Про зайнятість населення"


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1190 від 02.08.2000

N 357 від 20.03.2006

N 219 від 14.02.2007

N 202 від 19.03.2008

N 839 від 10.09.2008 )

У зв'язку з прийняттям Закону України від 21 листопада 1997 р. N 665 "Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки;

Положення про порядок подання матеріальної допомоги по безробіттю;

Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту;

Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт;

Положення про порядок організації сезонних робіт;

Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю.

2. Визнати такими, що втратили чинність, Положення про порядок реєстрації громадян як безробітних, виплати допомоги по безробіттю та про умови подання додаткової матеріальної та іншої допомоги безробітним і членам їх сімей та Положення про організацію оплачуваних громадських робіт, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. N 47 (ЗП УРСР, 1991 р., N 6, ст. 50; ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 200).

Прем'єр-міністр України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26


( Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 219 від 14.02.2007 )


( Положення про порядок подання матеріальної допомоги по безробіттю втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 839 від 10.09.2008 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 квітня 1998 р. N 578

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту

Це Положення визначає порядок бронювання та встановлення квоти робочих місць на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності (далі - підприємства) для працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці (далі - громадяни, які потребують соціального захисту).

Загальна частина

1. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

броня - кількість робочих місць для обов'язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту;

квота робочих місць - закріплена норма робочих місць, у тому числі з гнучкими формами зайнятості, у відсотках до кількості робочих місць для обов'язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту.

2. Відповідно до статті 5 Закону України "Про зайнятість населення"803-12 держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування громадянам, які потребують соціального захисту, в тому числі:

а) жінкам, які мають дітей віком до 6 років;

б) одиноким матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів;

в) молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, дітям (сиротам), які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

г) особам передпенсійного віку (чоловікам по досягненні 58 років, жінкам - 53 років);

д) особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування.

3. До громадян, зазначених у підпунктах "в" і "д" пункту 2 цього Положення, які потребують соціального захисту та надання першого робочого місця, належать:

а) молодь до 18 років;

б) громадяни старші 18 років, які закінчили або припинили навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, звільнилися зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, не пізніше календарного року з дня закінчення навчання, звільнення з військової (невійськової) служби;

в) діти (сироти), які залишилися без піклування батьків, а саме:

діти, які не досягли 18 років;

вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти після закінчення навчальних закладів (очної форми навчання), але не пізніше досягнення ними 23-річного віку, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, протягом календарного року з дня закінчення навчання;

г) громадяни, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування, які вважаються такими, що потребують соціального захисту, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, не пізніше календарного року з дня звільнення після відбуття покарання або примусового лікування.

4. З метою забезпечення додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості бронюють на підприємствах з чисельністю понад 20 чоловік до 5 відсотків загальної кількості робочих місць за робітничими професіями, в тому числі з гнучкими формами зайнятості.

У межах броні місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад встановлюють підприємствам квоту робочих місць для обов'язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту.

Квота робочих місць встановлюється щодо кожної категорії громадян, зазначених у пункті 2 цього Положення, які потребують соціального захисту.

Порядок бронювання та визначення квоти робочих місць

5. Центри зайнятості під час розроблення територіальних програм зайнятості населення готують пропозиції місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних рад щодо величини броні та квоти робочих місць на підприємствах на наступний рік.

6. На основі аналізу статистичних даних і аналізу ринку праці та з урахуванням пропозицій органів соціального захисту населення, органів освіти, органів внутрішніх справ та інших центри зайнятості визначають очікувану чисельність громадян, які потребуватимуть соціального захисту в наступному році, а також вивчають можливості підприємств щодо працевлаштування цієї категорії громадян. При цьому враховується економічне становище підприємств, чисельність працюючих, обсяги працевлаштування згідно з квотою осіб, які потребують соціального захисту у звітному році.

7. Пропозиції про встановлення броні та квоти робочих місць на наступний рік доводяться до підприємств для попереднього їх уточнення за місяць до внесення на розгляд місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних рад проекту рішення про встановлення броні та квоти робочих місць на підприємствах для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту. Підприємства уточнюють перелік зазначених робочих місць і у двотижневий строк надсилають дані центрам зайнятості.

8. Центри зайнятості узагальнюють інформацію підприємств і подають місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних рад пропозиції про встановлення підприємствам броні та квоти робочих місць. У разі виникнення розбіжностей між підприємством та державною службою зайнятості щодо встановлення броні та квоти робочих місць остаточне рішення приймається місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної ради.

9. У разі скорочення чисельності або штату працівників підприємств у розмірі, що перевищує встановлену квоту, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад зменшують або взагалі не встановлюють квоти для цих підприємств.

10. У разі тимчасового скорочення обсягів виробництва підприємства і переведення його працівників на неповний робочий день (тиждень) прийняття на роботу громадян в рахунок квоти робочих місць за погодженням з державною службою зайнятості, може бути тимчасово припинено за умови забезпечення дотримання цієї квоти до кінця року в повному обсязі.

11. Після затвердження місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад броні та квоти робочих місць на наступний рік підприємства у двотижневий строк погоджують з центрами зайнятості перелік робочих місць, що виділяються, та поквартальний графік працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, на заброньовані робочі місця. У рахунок квоти підприємства можуть бронювати робочі місця з надомною працею та з гнучкими формами зайнятості.

12. Центри зайнятості щомісяця аналізують використання заброньованих робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, та кількість вільних робочих місць з числа заброньованих.

13. Ліквідація заброньованих робочих місць може здійснюватися роботодавцем тільки за погодженням з місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад та державною службою зайнятості.

Умови працевлаштування на заброньовані робочі місця громадян, які потребують соціального захисту

14. Працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, на заброньовані робочі місця здійснюється тільки за направленням державної служби зайнятості. У разі потреби центри зайнятості організовують попередню їх професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення.

15. Підприємства зобов'язані працевлаштовувати громадян, які потребують соціального захисту, на заброньовані робочі місця за направленням державної служби зайнятості і про прийняте рішення у триденний термін повідомити центр зайнятості. У разі відмови у працевлаштуванні громадян підприємства повідомляють про це державну службу зайнятості з викладенням мотивів відмови у прийнятті на роботу.

16. У разі прийняття на роботу на заброньовані робочі місця молодих громадян, які вперше шукають роботу, після закінчення або припинення навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби трудовий договір укладається не менш як на два роки.

17. У разі відмови у прийнятті на роботу громадян, які належать до категорій, зазначених у пункті 2 цього Положення, у межах встановленої броні за кожну таку відмову відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України "Про зайнятість населення" державна служба зайнятості стягує з підприємства штраф у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Одержані кошти спрямовуються до місцевої частини державного фонду сприяння зайнятості населення і можуть використовуватися на фінансування витрат підприємств, які створюють робочі місця для працевлаштування зазначених категорій громадян понад встановлену квоту робочих місць за договорами з державною службою зайнятості.

18. У разі відмови підприємства від сплати штрафу до державного фонду сприяння зайнятості населення державна служба зайнятості у встановленому порядку вирішує питання про його стягнення.


( Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 839 від 10.09.2008 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 квітня 1998 р. N 578

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації сезонних робіт

Загальна частина

1. Цим Положенням встановлюється порядок організації сезонних робіт як однієї з форм міжтериторіального перерозподілу робочої сили, спрямованого на регулювання ринку праці та сприяння зайнятості населення.

2. Сезонні роботи організовують підприємства, установи, організації за сприянням державної служби зайнятості і місцевих органів виконавчої влади для підвищення ефективності виробництва трудонедостатніх регіонів та прискорення їх економічного розвитку.

3. Сезонними вважаються роботи, які через природні і кліматичні умови виконуються не весь рік, а протягом певного періоду (сезону), але не більше 6 місяців.

Перелік сезонних робіт та сезонних галузей затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. N 278.

4. Направлення робітників на сезонні роботи проводиться центрами зайнятості за прямими договорами з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності (далі - підприємство), які потребують додаткової робочої сили, і здійснюється на добровільних засадах.

5. Державною службою зайнятості на сезонні роботи направляються громадяни, які звернулися до цієї служби за сприянням у працевлаштуванні. Переважне право на участь у сезонних роботах мають громадяни, зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні. При направленні на підприємство заповнюється картка персонального обліку громадян, які звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні на сезонні роботи (додаток 1).

6. Не допускається направлення на сезонні роботи громадян, які підлягають призову на військову службу у період виконання сезонних робіт, крім тих, які мають відстрочку.

7. Оплата праці осіб, зайнятих на сезонних роботах, здійснюється на основі трудових договорів за фактично виконану роботу згідно з нормами, розцінками, тарифними ставками, які діють на підприємстві, і не може бути нижчою розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством України, за умови виконання норм праці.

Порядок організації сезонних робіт державною службою зайнятості

8. Державний центр зайнятості контролює діяльність обласних центрів зайнятості в частині організації ними сезонних робіт та сприяння підприємствам у комплектуванні їх робочою силою.

9. Центри зайнятості трудонедостатніх регіонів вивчають попит підприємств на сезонну робочу силу, умови оплати праці та побуту, домовляються з ними про можливість укладення договорів на проведення таких робіт та інформують обласні центри зайнятості за підпорядкуванням не пізніше ніж за два місяці до початку сезонних робіт. Узагальнена інформація оперативно доводиться до обласних центрів зайнятості трудонадлишкових регіонів і до підвідомчих районних центрів зайнятості.

10. Для оперативної організації сезонних робіт центри зайнятості трудонадлишкових регіонів ведуть облік громадян, які бажають взяти участь у сезонних роботах, враховуючи їх статевий, віковий та професійно-кваліфікаційний склад. Пропозиція робочої сили доводиться до відома центрів зайнятості трудонедостатніх регіонів.

11. Враховуючи попит та пропозицію робочої сили, центри зайнятості, за домовленістю, укладають з підприємствами договори про проведення сезонних робіт.

12. У договорі між підприємством та центром зайнятості (додаток 2) зазначаються відомості про потребу в робітниках, професійні вимоги до них, обсяги пропонованої роботи, строки її виконання, умови оплати та організації праці, соціально-побутові умови, специфіка роботи, відповідальність сторін, строк дії договору, підстави припинення та розірвання договору. Договір укладається у трьох примірниках, з яких один передається підприємству, другий - районному центру зайнятості регіону, на території якого знаходиться підприємство, третій - центру зайнятості трудонадлишкового регіону (області, району).

13. Договори про проведення сезонних робіт погоджуються з місцевими органами самоврядування.

14. Необхідність проходження громадянами медичного огляду та інші вимоги обумовлюються у договорі між центром зайнятості та підприємством.

15. Направлення громадянина для працевлаштування на підприємство здійснюється в установленому порядку районним центром зайнятості, який уклав договір з підприємством.

16. Трудовий договір між підприємством та робітником укладається відповідно до законодавства України.

17. Служба зайнятості, підприємство можуть розірвати договір, якщо однією із сторін не виконуються встановлені договором умови. Спірні питання вирішуються у встановленому законодавством порядку.

18. Проїзд до місця роботи здійснюється за рахунок бажаючих працювати на сезонних роботах, якщо інше не передбачено у договорі.

19. Державний центр зайнятості розробляє статистичну звітність, яка відображає організацію та проведення сезонних робіт за сприянням державної служби зайнятості шляхом міжтериторіального перерозподілу робочої сили.

Зняття з обліку громадян, зареєстрованих державною службою зайнятості як таких, що шукають роботу, та безробітних

20. Зняття з обліку громадян, зареєстрованих у державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, і безробітних, які виявили бажання працювати на сезонних роботах, здійснюється шляхом закриття картки персонального обліку громадянина, який шукає роботу (безробітного), із внесенням до неї відповідного запису.

21. Картка персонального обліку громадянина, який шукає роботу (безробітного), закривається на підставі направлення центру зайнятості з дня початку сезонних робіт відповідно до укладеного договору. В картці робиться запис про працевлаштування на сезонну роботу, зазначається номер договору між центром зайнятості і підприємством та дата початку роботи.

22. Після закінчення строку дії трудового договору громадяни мають право на перереєстрацію в державній службі зайнятості за місцем постійного проживання.

Перереєстрація громадян, раніше зареєстрованих як таких, що шукають роботу, і безробітних, знятих з обліку державною службою зайнятості у зв'язку з виїздом на сезонні роботи

23. Громадяни, які раніше перебували на обліку у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, та безробітні, і зняті з обліку у зв'язку з виїздом на сезонні роботи у разі повторного звернення до центру зайнятості підлягають реєстрації у порядку, встановленому Законом України "Про зайнятість населення" та Положенням про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки. При цьому заповнюється нова картка персонального обліку громадянина, який шукає роботу (безробітного).

24. У статистичній звітності перереєстрація громадян, раніше зареєстрованих як таких, що шукають роботу, та безробітних, і знятих з обліку державною службою зайнятості у зв'язку з виїздом на сезонні роботи відображається відповідно до пункту 44 Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки.

25. Умови виплати та розміри допомоги по безробіттю громадянам, які підлягають перереєстрації після закінчення сезонних робіт, визначаються законодавством про зайнятість.

Реєстрація та зняття з обліку громадян, які самостійно прибули до трудонедостатнього регіону в пошуку сезонної роботи і звернулися до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні

26. Громадяни, які самостійно прибули з іншого регіону до трудонедостатнього регіону в пошуку сезонної роботи і звернулися до місцевого центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, реєструються у центрі зайнятості за місцем тимчасового перебування. При направленні на підприємство заповнюється картка персонального обліку громадян, які звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні на сезонні роботи (додаток 1).

27. Реєстрація громадян проводиться за поданням паспорта і трудової книжки, а в разі потреби - військового квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють.

28. Картка персонального обліку громадянина, який шукає роботу (безробітного), закривається на підставі направлення центру зайнятості з дня початку сезонної роботи відповідно до укладеного договору. У картці зазначається номер договору між центром зайнятості і підприємством та дата початку роботи або номер та дата наказу про прийняття на роботу.

29. Громадяни, які прибули до трудонедостатнього регіону в пошуку сезонної роботи, не можуть бути визнані безробітними за місцем тимчасового перебування.

Додаток 1

до Положення про порядок

організації сезонних робіт

КАРТКА

персонального обліку громадян, які звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні на сезонні роботи

   N _____        Дата реєстрації "___"________ 19 __ р. 
------------------------------------------------------------------ 
Прізвище ___________________________________________ 
Ім'я_________________ По батькові __________________   Штамп 
Дата народження "__"_________ 19 __ р., стать (ч/ж)   центру 
Поданий документ ____________ Серія ___ N _________  зайнятості 
Місце проживання (прописка) ________________________ 
____________________________________________________ ____________ 
Освіта _____________________________________________ Для позначок 
Назва і дата закінчення навчального закладу ________   центру 
____________________________________________________  зайнятості 
___________________________ "___"__________ 19 __ р. 
професія/спеціальність _____________________________ 
тарифний розряд (кваліфікація), клас _______________ 
Стаж роботи за професією/спеціальністю (років) _____ 
Відношення до зайнятості (потрібне підкреслити): 
 незайнятий; зайнятий трудовою діяльністю та виявив 
 бажання працювати у вільний від основної роботи 
 час; перебуваю у неоплачуваній відпустці; 
 учень, студент; пенсіонер. 
Запропоновано роботу на підприємстві _______________ 
договір від "___"________________ 19 ___ р. N ______ 
------------------------------------------------------------------ 
Працевлаштований _________________________________ 
           (назва підприємства) 
Форма власності ______________ галузь економіки __________________ 
____________________ договір N _____ від "___" __________ 19 __ р. 
------------------------------------------------------------------ 
   Підпис працівника 
   центру зайнятості ____________   Підпис громадянина ______ 

Додаток 2

до Положення про порядок

організації сезонних робіт

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про проведення сезонних робіт

Цей договір укладено _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
      (назва підприємства, установи, організації) 
(далі - підприємство) в особі _______________________, який працює 
              (прізвище, ім'я та по батькові) 
__________________________________________________________________ 
               (посада) 
і діє на підставі Положення (Статуту) ___________________________, 
та центром зайнятості ____________________________________________ 
в особі _________________________________________________________, 
          (прізвище, ім'я та по батькові) 
який працює ____________________________________ і діє на підставі 
             (посада) 
Положення_________________________________________________________ 
від "___"____________199__ р. 
   1. Обов'язки сторін: 
   державна служба зайнятості організовує направлення на 
підприємство працівників, які бажають брати участь у сезонних 
роботах у строки і на умовах, зазначених у договорі; 
   підприємство не пізніше ніж за 15 днів до початку сезонних 
робіт повідомляє про всі зміни щодо потреби в працівниках та 
пов'язані з цим зміни в інших зазначених у договорі пунктах. 
   2. Потреба в робітниках та професійні вимоги до них: 
------------------------------------------------------------------ 
Назва виробництва,| 
робіт, для яких  |     Перелік професій робітників, 
проводиться набір |       потрібних підприємству                      | 
робочої сили   | 
         |----------------------------------------------- 
         |найменування|кваліфікація,|кількість потрібних 
         |      | розряд   |   робітників 
------------------+------------+-------------+-------------------- 
    1     |   2   |   3   |     4 
------------------------------------------------------------------ 
   3. Обсяги робіт та строки їх виконання ______________________ 
__________________________________________________________________ 
   4. Умови праці ______________________________________________ 
               (режим роботи, специфіка) 
   5. Умови оплати праці _______________________________________ 
              (система оплати праці, строки оплати) 
   6. Соціально-побутові умови _________________________________ 
   7. Дозвіл  органів внутрішніх справ на право в'їзду до 
місцевості, де розташовані підприємства (якщо вона є прикордонною 
зоною)____________________________________________________________ 
   8. Інші умови _______________________________________________ 
   9. Трудовий договір з працівниками укладається строком на ___ 
місяців. 
   10. Центр зайнятості на умовах цього договору та Положення про 
порядок організації сезонних робіт організує направлення на 
підприємство _______________ чоловік, у строки, передбачені пунктом 
11 цього договору. 
   11. Робітники повинні прибути в такі строки: 
   ________ чоловік, за професіями __________________ _________ 
                             (дата) 
   ________ чоловік, за професіями __________________ _________ 
                             (дата) 
   ________ чоловік, за професіями __________________ _________ 
                             (дата) 
   ________ чоловік, за професіями __________________ _________ 
                             (дата) 
   12. У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, 
передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність 
відповідно до законодавства та цього договору. 
   Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому 
законодавством. 
   13. У разі дострокового розірвання договору внаслідок 
невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, 
передбачених договором, він розривається з попередженням про це 
відповідної сторони за два тижні. 
   14. Строк дії договору з _____________ до _____________ 
   15. Договір набирає чинності з дня підписання його сторонами. 
__________________________________________________________________ 
             (Інші умови) 
   16. Цей договір укладено у трьох примірниках, один з яких 
зберігається на підприємстві, два інших передаються державній 
службі зайнятості. 
   17. Назва галузі народного господарства______________________ 
форма власності ______________ 
             Адреси сторін 
   підприємства              центру зайнятості 
________________________         ________________________ 
________________________         ________________________ 
Представник підприємства          Представник центру 
________________________            зайнятості 
________________________         ________________________ 
________________________         ________________________ 
________________________         ________________________ 
   (підпис)                  (підпис) 
"___"__________ 19__ р.          "___"___________ 19__ р. 
    МП                       МП 
     Представник 
органу місцевого самоврядування 
_________________             ________________________ 
   (підпис)                  (прізвище) 
"___"___________19 __ р. 
     МП 


( Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 839 від 10.09.2008 )


( Додаток до Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 839 від 10.09.2008 )