КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 19 березня 1998 р. N 337
Київ

Про послуги в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Прийняти пропозицію Вищої атестаційної комісії, погоджену з Міністерством фінансів і Міністерством юстиції, щодо організації зазначеною Комісією надання платних послуг в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, та про створення Комісією організацій для цієї мети.

2. Вищій атестаційній комісії в тримісячний термін подати в установленому порядку проект постанови Кабінету Міністрів України щодо переліку платних послуг в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, а також проект Указу Президента України про Положення про Вищу атестаційну комісію.

Прем'єр-міністр України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.31