КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 24 лютого 1997 р. N 189
Київ

Про затвердження особливостей застосування Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності, під час укладання контрактів з директорами шахт Міністерства вугільної промисловості


( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 627 від 19.04.99 )

З метою прискорення структурної перебудови вугільної промисловості, зменшення потреб у державних дотаціях виробництва з видобутку вугілля, збільшення продуктивності шахт, посилення контролю за використанням і збереженням майна, що перебуває у загальнодержавній власності, та поліпшення фінансового стану шахт Міністерства вугільної промисловості Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити особливості застосування Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597 (ЗП України, 1995 р., N 11, ст. 264), під час укладання контрактів з директорами шахт Міністерства вугільної промисловості (додається).


( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 627
від 19.04.99 )

2. Установити, що залежно від рівня рентабельності шахти Міністерства вугільної промисловості розподіляються на чотири групи (перша - рентабельні; друга - потенційно рентабельні; третя - нерентабельні, що підлягають закриттю в середньостроковій перспективі; четверта - нерентабельні, що підлягають негайному закриттю). Рішення про віднесення шахт до відповідних груп приймається Міністерством вугільної промисловості за погодженням з Міністерством економіки і Міністерством фінансів.

3. Міністерству вугільної промисловості:

у місячний термін розглянути питання про повернення статусу державних підприємств шахтам, на базі яких були створені державні відкриті акціонерні товариства, що потребують державної підтримки;

забезпечити протягом II кварталу 1999 р. укладення (переукладення) контрактів з директорами шахт, віднесених до третьої та четвертої груп, з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 1 цієї постанови.


( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ
N 627 від 19.04.99 )

Прем'єр-міністр України
П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 квітня 1999 р. N 627

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності, під час укладання контрактів з директорами шахт Мінвуглепрому

Ці особливості застосування Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності, обов'язкові для врахування під час укладання контрактів з директорами шахт Мінвуглепрому, що належать до третьої та четвертої груп, і передбачають, що:

1) за контрактом директор шахти зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію шахти здійснювати поточне управління (керівництво) шахтою, забезпечувати її продуктивну діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за шахтою державного майна, а Мінвуглепром зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці директора шахти;

2) директор шахти зобов'язується забезпечити під час дії контракту виконання таких показників ефективного використання державного майна:

скорочення заборгованості та забезпечення своєчасного і повного внесення платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду;

скорочення заборгованості із заробітної плати та забезпечення своєчасної і повної виплати поточної заробітної плати;

скорочення дебіторської заборгованості, в тому числі за експортно-імпортними операціями;

скорочення кредиторської заборгованості;

виробництво товарної вугільної продукції;

цільове використання коштів державної підтримки згідно з кошторисом Мінвуглепрому;

неперевищення максимального рівня собівартості виробництва товарної вугільної продукції, розрахункового фонду оплати праці, чисельності працівників, чисельності апарату управління, кошторису на утримання апарату управління, граничного рівня товарообмінних (бартерних) операцій;

3) одночасно із щорічною відпусткою директору шахти надається один раз на рік матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати за попередні 2 місяці;

4) директор шахти щокварталу подає Мінвуглепрому письмовий звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом, за формою згідно з додатком. Підсумковий звіт подається Мінвуглепрому за 40 календарних днів до закінчення терміну дії контракту.


( Особливості застосування в редакції Постанови КМ
N 627 від 19.04.99 )

Додаток

до особливостей застосування

Типової форми контракту з

керівником підприємства, що є у

загальнодержавній власності, під час

укладання контрактів з директорами

шахт Мінвуглепрому

ЗВІТ

директора шахти про результати виконання показників, передбачених контрактом

            Загальні відомості
Директор _________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
Шахта ____________________________________________________________
           (назва, юридична адреса)
Номер контракту та термін його дії________________________________
Звітний період____________________________________________________
---------------------------------------------------------------
 |Наймену-|Одиниця|Обсяги,передба-| Фактично виконано за
NN|вання  | виміру|чені контрактом|  звітний період
пп|передба-|    |---------------+---------------------------
 |чених  |    |за  |з початку|за  |% +/- |  з  |% +/-
 |контрак-|    |квар-| року  |квар-|до пе-|початку|до пе-
 |том по- |    |тал |     |тал |редба-| року |редба-
 |казників|    |   |     |   |ченого|    |ченого
--+--------+-------+-----+---------+-----+------+-------+------
1 |  2  |  3  | 4 |  5  | 6 |  7 |  8  |  9
---------------------------------------------------------------
                    "____"___________199__р.
                    ________________________
                    (підпис директора шахти)