КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 11 серпня 1995 р. N 648
Київ

Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 392 від 03.04.96
- набуває чинності з 01.01.96

N 1594 від 25.10.2002
- набирає чинності 01.01.2003

N 1074 від 01.08.2006

N 1078 від 14.10.2009 )

На виконання постанови Верховної Ради України від 15 лютого 1995 р. N 57 "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що на підприємствах, в установах, організаціях та військових частинах, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, тарифні ставки і посадові оклади працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної кримінально-виконавчої служби, визначені генеральною, галузевими та регіональними угодами як мінімальні гарантії в оплаті праці, а також встановлені за рішенням Кабінету Міністрів України або за його дорученням, підвищуються на 25 відсотків.


( Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ
N 392 від 03.04.96,
N 1074 від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1078 від 14.10.2009 )

У разі коли підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірських, тарифні ставки та посадові оклади працівників, які постійно в них працюють, також підлягають підвищенню у розмірі, передбаченому абзацом першим цього пункту.


( Пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ
N 1594 від 25.10.2002 - набирає чинності 01.01.2003 )

Підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам бюджетних установ і організацій, військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної кримінально-виконавчої служби здійснити в межах асигнувань відповідних бюджетів.


( Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 392 від 03.04.96,
N 1074 від 01.08.2006,
N 1078 від 14.10.2009 )

2. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1996 року.

Прем'єр-міністр України
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Є.МАРЧУК


Інд.26