КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 16 листопада 1994 р. N 779

Київ


Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов'язана з державною таємницеюКабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Встановити, що трудові договори з працівниками, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, укладаються у письмовій формі.

Державному комітету з питань державних секретів за погодженням з Міністерством праці і Міністерством юстиції затвердити Типову форму зазначеного трудового договору, який містив би, зокрема, відповідно до Закону України "Про державну таємницю" письмову згоду працівника на передбачені законодавством обов'язки та обмеження прав у зв'язку з допуском до державної таємниці.


2. Міністерствам, відомствам, Уряду Автономної Республіки Крим, виконкомам місцевих Рад народних депутатів, установам, організаціям та підприємствам незалежно від форм власності забезпечити укладення трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, відповідно до цієї постанови.   Прем'єр-міністр України          В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.29