КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 18 січня 2003 р. N 71
Київ

Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань


( Назва Постанови в редакції Постанови КМ

N 450 від 02.04.2009 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 429 від 08.06.2005

N 450 від 02.04.2009 )
( Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва

N 2а-480/10/2670 від 23.06.2010
Постанову Київського
апеляційного адміністративного суду

N 2а-480/10/2670 від 16.06.2011 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 957 від 14.09.2011 )

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" Кабінет Міністрів України постановляє:


( Преамбула в редакції Постанови КМ
N 450 від
02.04.2009 )

1. Затвердити розмір, порядок та умови виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань згідно з додатком.


( Пункт 1 в редакції Постанови КМ
N 450 від
02.04.2009 )

2. Міністерству освіти і науки розробити у місячний термін із залученням організацій колективного управління майновими правами суб'єктів суміжних прав та затвердити порядок визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, та визначити у місячний термін після затвердження зазначеного порядку такі уповноважені організації.

Прем'єр-міністр України
В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2003 р. N 71

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 квітня 2009 р. N 450 ( 450-2009-п )

РОЗМІР, ПОРЯДОК ТА УМОВИ

виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань

I. Розмір винагороди (роялті)

Вид комерційного використання
фонограм, відеограм, їх примірників
та зафіксованих у них виконань
Розмір винагороди (роялті)
1. Публічне виконання опублікованих
з комерційною метою фонограм,
примірників та зафіксованих у них
виконань, публічна демонстрація
опублікованих з комерційною метою
відеограм, їх примірників та
зафіксованих у них виконань у
місцях з платним і безоплатним
входом
1 відсоток доходів,
одержаних з їх того виду
діяльності, у процесі якої
здійснюється використання
об'єктів суміжних прав або
2,5 відсотка загальної суми
витрат на зазначений вид
використання об'єктів
суміжних прав у разі
відсутності таких доходів
2. Публічне сповіщення (публічне
повторне сповіщення) шляхом
трансляції і ретрансляції
зафіксованих у фонограмах виконань,
а також безпосередньо фонограм,
опублікованих з комерційною метою,
їх примірників у передачах ефірного
і (або) супутникового радіомовлення
2 відсотки доходів,
одержаних з того виду
діяльності, у процесі якої
здійснюється використання
об'єктів суміжних прав
3. Публічне сповіщення (публічне
повторне сповіщення) шляхом
трансляції і ретрансляції
зафіксованих у фонограмах і (або)
відеограмах виконань, а також
безпосередньо фонограм і (або)
відеограм, опублікованих з
комерційною метою, їх примірників у
передачах ефірного і (або)
супутникового телебачення
2 відсотки доходів,
одержаних з того виду
діяльності, у процесі якої
здійснюється використання
об'єктів суміжних прав
4. Публічне сповіщення (публічне
повторне сповіщення) шляхом
трансляції і ретрансляції
зафіксованих у фонограмах і (або)
відеограмах виконань, а також
безпосередньо фонограм і (або)
відеограм, опублікованих з
комерційною метою, їх примірників у
передачах кабельного телебачення і
(або) радіомовлення чи через
Інтернет
5 відсотків доходів,
одержаних з того виду
діяльності, у процесі якої
здійснюється використання
об'єктів суміжних прав

II. Порядок та умови виплати винагороди (роялті)

1. Цей порядок визначає процедуру нарахування і виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань без згоди осіб, які відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права можуть управляти майновими правами на зазначені об'єкти суміжних прав, а також процедуру розподілу (виплати) зібраної винагороди (роялті) між зазначеними особами.

2. Комерційним використанням опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань є пряме чи опосередковане використання зазначених об'єктів суміжних прав шляхом:

публічного виконання фонограми або її примірника чи публічної демонстрації відеограми або її примірника;

публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення) зафіксованого у фонограмі або відеограмі та їх примірниках виконання шляхом передачі в ефір;

публічного сповіщення (публічного повторного сповіщення) зафіксованого у фонограмі або відеограмі та їх примірниках виконання за допомогою проводів (через кабель).

3. До юридичних і фізичних осіб, які здійснюють комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (далі - суб'єкти комерційного використання), належать:

суб'єкти господарювання, що є власниками театрів (зокрема театрів-студій, аматорських самодіяльних театрів), цирків, клубів, концертних і кіноконцертних залів та інших закладів культури, кінотеатрів і відеосалонів, казино, нічних клубів та інших грально-розважальних закладів, виставкових залів та інших подібних закладів, барів, кафе, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, пансіонатів, будинків відпочинку, санаторіїв, готелів, дискотек, танцювальних і концертних майданчиків, парків, стадіонів, спортивних залів та інших спортивно-оздоровчих закладів, підприємств та організацій торгівлі, побутового обслуговування, пасажирського транспорту тощо, крім тих, які перебувають у державній або комунальній власності;

суб'єкти господарювання, що на праві господарського відання володіють, користуються та розпоряджаються або на правах оренди користуються приміщеннями театрів (зокрема театрів-студій, аматорських самодіяльних театрів), філармоній, будинків і палаців культури, будинків офіцерів, концертних і кіноконцертних залів та інших закладів культури, парками, стадіонами, цирками, клубами, готелями, пансіонатами, будинками відпочинку, санаторіями, спортивними залами та іншими спортивно-оздоровчими закладами, дискотеками, танцювальними і концертними майданчиками, кінотеатрами, відеосалонами, виставковими залами та іншими подібними закладами, підприємствами та організаціями торгівлі, побутового обслуговування, пасажирського транспорту, барами, кафе, ресторанами та іншими підприємствами громадського харчування тощо, які перебувають у державній або комунальній власності;

суб'єкти господарювання, що є організаторами фестивалів, конкурсів, виставок та інших подібних заходів, під час проведення яких здійснюється пряме чи опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, і на правах оренди користуються для проведення зазначених заходів приміщеннями закладів культури, спортивно-оздоровчих закладів, виставкових залів та інших подібних закладів, парками, стадіонами тощо;

юридичні особи, у тому числі державні та комунальні телерадіоорганізації, які здійснюють публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зазначених об'єктів суміжних прав у передачах ефірного, супутникового, кабельного телебачення та радіомовлення або через Інтернет, зокрема провайдери програмної послуги, а також інші суб'єкти господарювання.

4. Суб'єкти комерційного використання зобов'язані до початку здійснення комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань укласти з уповноваженою організацією колективного управління, що визначена в установленому порядку Державною службою інтелектуальної власності, договір про виплату винагороди (роялті) за пряме або опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (далі - договір про виплату винагороди (роялті), у якому сторонами згідно із законодавством визначаються:

спосіб комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань;

розмір винагороди (роялті) та строк її виплати;

відповідальність суб'єктів за:

а) прострочення строку виплати винагороди (роялті);

б) несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей, необхідних для збирання і розподілу винагороди (роялті), зокрема щодо правильності зазначення найменування використаних фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, виконавців, виробників фонограм чи відеограм, тривалості кожного використання зазначених об'єктів суміжних прав, розміру доходів, одержаних у результаті провадження діяльності, пов'язаної з їх використанням, або розміру витрат на використання таких об'єктів;

в) неправильне нарахування належної до виплати суми винагороди (роялті);

строк дії договору;

інші умови договору.

5. Суб'єкти комерційного використання самостійно нараховують згідно з договором про виплату винагороди (роялті), що укладений з відповідною уповноваженою організацією колективного управління, суму належної до сплати винагороди (роялті), перераховують її в установлений договором строк на рахунок зазначеної організації та подають їй у письмовій формі відомості, необхідні для збирання і розподілу винагороди (роялті).

Винагорода (роялті) згідно з розділом I цього додатка нараховується і виплачується суб'єктами комерційного використання з доходів, що одержані ними з того виду діяльності, у процесі якої здійснювалося пряме чи опосередковане комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань.

Суб'єкти комерційного використання, що на праві господарського відання володіють, користуються та розпоряджаються приміщеннями театрів (зокрема театрів-студій, аматорських самодіяльних театрів), філармоній, будинків і палаців культури, будинків офіцерів, концертних і кіноконцертних залів та інших закладів культури, парками, стадіонами, цирками, клубами, готелями, пансіонатами, будинками відпочинку, санаторіями, спортивними залами та іншими спортивно-оздоровчими закладами, дискотеками, танцювальними і концертними майданчиками, кінотеатрами, відеосалонами, виставковими залами та іншими подібними закладами, підприємствами та організаціями торгівлі, побутового обслуговування, пасажирського транспорту, барами, кафе, ресторанами та іншими підприємствами громадського харчування тощо, які перебувають у державній або комунальній власності, державні і комунальні телерадіоорганізації нараховують і виплачують винагороду (роялті) з доходів, зазначених в абзаці другому цього пункту, і не можуть використовувати для її виплати кошти державного бюджету.

Винагорода (роялті), яка нараховується згідно з розділом І цього додатка, виплачується суб'єктами комерційного використання у подвійному розмірі за період починаючи з дати, коли встановлено (зафіксовано) факт комерційного використання такими суб'єктами опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, до дати укладення зазначеними суб'єктами договору про виплату винагороди (роялті) з відповідною уповноваженою організацією колективного управління.

6. Суб'єкти комерційного використання повинні:

не перешкоджати представникам уповноважених організацій колективного управління фіксувати факти прямого чи опосередкованого комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, зокрема, за допомогою технічних засобів і (або) шляхом складення відповідного акта фіксації;

подавати на вимогу зазначених представників інформацію щодо правомірності такого використання разом з належно завіреними копіями необхідних документів.

7. Залежно від характеру комерційного використання фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань уповноважені організації колективного управління за погодженням з особами, які згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав можуть управляти майновими правами на зазначені об'єкти суміжних прав, мають право зменшувати розмір винагороди (роялті), що визначається згідно з розділом I цього додатка.

8. Сума зібраної винагороди (роялті) розподіляється уповноваженими організаціями колективного управління між особами, які згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав можуть управляти майновими правами на фонограми, відеограми та зафіксовані у них виконання, у такому співвідношенні: за комерційне використання виконань - 50 відсотків, за комерційне використання фонограм і (або) відеограм - 50 відсотків загальної суми винагороди та виплачуються зазначеним особам на підставі укладених з ними, договорів пропорційно обсягу використання відповідної фонограми, відеограми та зафіксованого у них виконання.

У разі комерційного використання відеограм, у яких зафіксовано фонограми, винагорода (роялті) розподіляється між їх виробниками згідно з договором, укладеним між ними або між особами, які згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав можуть управляти майновими правами щодо зазначених об'єктів суміжних прав.

9. Доходи, зазначені у розділі І цього додатка, визначаються згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.


( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 429 від 08.06.2005; в редакції Постанови КМ
N 450 від 02.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 957 від 14.09.2011 )