НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З


07.10.2003 N 462


Про затвердження примірних зразків документів, що використовуються під час проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)

Відповідно до статей 15 і 137/98-ВР|st1616 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, підпунктів 15 і 17 пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000, НАКАЗУЮ:


1. Затвердити примірний зразок звернення уповноваженого найманими працівниками органу до власника або уповноваженого ним органу (представника) про утворення примирної комісії (додаток 1).


2. Затвердити примірний зразок звернення власника або уповноваженого ним органу (представника) до уповноваженого найманими працівниками органу про утворення примирної комісії (додаток 2).


3. Затвердити примірний зразок угоди між найманими працівниками і власником або уповноваженим ним органом (представником) про створення примирної комісії для вирішення колективного трудового спору (конфлікту) (додаток 3).


4. Затвердити примірний зразок наказу власника або уповноваженого ним органу (представника) про створення примирної комісії (додаток 4).


5. Затвердити примірний зразок постанови профспілкового комітету або іншого органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, про створення примирної комісії (додаток 5).


6. Затвердити примірний зразок протоколу засідання примирної комісії по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) (додаток 6).


7. Затвердити примірний зразок угоди між найманими працівниками і власником або уповноваженим ним органом (представником) про залучення до участі у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника (додаток 7).


8. Затвердити примірний зразок звернення уповноваженого найманими працівниками органу до власника або уповноваженого ним органу (представника) про утворення трудового арбітражу (додаток 8).


9. Затвердити примірний зразок звернення власника або уповноваженого ним органу (представника) до уповноваженого найманими працівниками органу про утворення трудового арбітражу (додаток 9).


10. Затвердити примірний зразок угоди між найманими працівниками і власником або уповноваженим ним органом (представником) про утворення трудового арбітражу і визначення його кількісного складу (додаток 10).


11. Затвердити примірний зразок угоди між найманими працівниками і власником або уповноваженим ним органом (представником) про утворення трудового арбітражу із визначення його персонального складу (додаток 11).


12. Затвердити примірний зразок угоди між найманими працівниками і власником або уповноваженим ним органом (представником) про обов'язковість для виконання рішення трудового арбітражу (додаток 12).


13. Затвердити примірний зразок протоколу засідання трудового арбітражу по розгляду колективного трудового спору (конфлікту) (додаток 13).


14. Затвердити примірний зразок звернення уповноваженого найманими працівниками органу до Національної служби посередництва і примирення по сприяння у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) (додаток 14).


15. Затвердити примірний зразок звернення власника або уповноваженого ним органу (представника) до Національної служби посередництва і примирення по сприяння у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) (додаток 15).


16. Затвердити примірний зразок угоди між власником або уповноваженим ним органом (представником) та органом (особою), що очолює страйк, про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) (додаток 16).


17. Затвердити примірний зразок угоди між власником або уповноваженим ним органом (представником) та органом, уповноваженим представляти інтереси найманих працівників, про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) (додаток 17).


18. Наказ Національної служби посередництва і примирення від 19.03.2001 року N 78 "Про затвердження примірних зразків документів, що використовуються під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" вважати таким, що втратив чинність.


19. Структурним підрозділам Національної служби посередництва і примирення забезпечити використання затверджених пунктами 1-17 цього наказу примірних зразків документів, що використовуються під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), в практичній діяльності по сприянню вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).


Голова Національної служби
посередництва і примирення               В.Руденко


Додаток 1

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок

Власнику або уповноваженому

ним органу (представнику)


   Відповідно до положень статті 8 Закону України "Про порядок
вирішення   колективних   трудових   спорів  (конфліктів)"
представницький орган найманих працівників (профспілки) пропонує
утворити примирну комісію для вироблення рішення по задоволенню
вимог найманих працівників в колективному трудовому спорі між
найманими працівниками ___________________________________________
            (назва підприємства, установи, організації)
__________________________________________________________________
і власником або уповноваженим ним органом (представником) ________
__________________________________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації)
в кількості  6 (шести) чол., по 3 представники від кожної із
сторін колективного трудового спору.

Проект угоди про утворення примирної комісії по вирішенню колективного трудового в 2-х екземплярах додається.

Пропонуємо організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії здійснювати за рахунок власника або уповноваженого ним органу (представника).


 Керівник уповноваженого найманими
 працівниками органу

 Дата


Додаток 2

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок

Представницькому органу

найманих працівників


   Відповідно до положень статті 8 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"  пропоную
утворити примирну комісію для вироблення рішення по задоволенню
вимог найманих працівників в колективному трудовому спорі між
найманими працівниками ___________________________________________
__________________________________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації)
і власником або уповноваженим ним органом (представником) ________
__________________________________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації)
в кількості 6 (шести) чол., по 3 представники від кожної із
сторін колективного трудового спору.

Проект угоди про утворення примирної комісії по вирішенню колективного трудового в 2-х екземплярах додається.

Пропоную організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії здійснювати за рахунок обох сторін.


 Власник або уповноважений
 ним орган (представник)

 Дата


Додаток 3

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок


               УГОДА


між найманими працівниками _______________________________________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
__________________________________________________________________
в особі __________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (назва органу, який представляє інтереси найманих працівників)
і власником, уповноваженим ним органом (представником) ___________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
в особі __________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові, посада представника власника
         або уповноваженого ним органу)
від "___"____________ _____ року.


Про створення примирної комісії для вирішення колективного трудового спору (конфлікту)

Сторони домовились про те, що:

   1. Для вирішення колективного трудового спору _______________
__________________________________________________________________
    (короткий виклад суті колективного трудового спору)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
створити примирну комісію із представників сторін.

2. До складу примирної комісії делегувати по три представники від кожної із сторін.


3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії здійснювати за домовленістю сторін (або за рахунок обох сторін, або за рахунок однієї із сторін, або в рівних частках, якщо сторони не досягли згоди).


Підписи:


 Власник (уповноважений       Представник (представники)
 ним орган (представник)      працівників
 ____________________________    __________________________
 (печатка підприємства,
 установи, організації)
 ____________________________    __________________________
      (дата)               (дата)


Додаток 4

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок               НАКАЗ

по _______________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
від ___________________ N ____________


         Про створення примирної комісії


У зв'язку з необхідністю вирішення колективного трудового спору і використання для цього примирних процедур відповідно до статті 8 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" наказую:


1. Створити примирну комісію.


   2. На основі угоди із _______________________________________
                  (повна назва органу,
__________________________________________________________________
  уповноваженого представляти інтереси найманих працівників)
визначити в примирну комісію _____________________________________
                (вказати кількість представників
__________________________________________________________________
   власника або уповноваженого ним органу (представника)

3. Включити в склад примирної комісії таких представників власника або уповноваженого ним органу (представника):

   1. __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   2. __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   3. __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

4. Надати визначеним в пункті 3 наказу представникам власника або уповноваженого ним органу (представника) всі повноваження, необхідні для вирішення колективного трудового спору.


 Керівник підприємства, установи, організації ______________
                         (підпис)
 Печатка


Додаток 5

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок


              ПОСТАНОВА


профспілкового  комітету  (або іншого органу,  уповноваженого
представляти інтереси найманих працівників) ______________________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
від _______________


         Про створення примирної комісії


У зв'язку з необхідністю вирішення колективного трудового спору і використання для цього примирних процедур відповідно до статті 8 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" профспілковий комітет (орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників) постановляє:


1. Створити примирну комісію.


2. На основі угоди із власником або уповноваженим ним органом (представником)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
визначити  в примирну комісію __________________ представників
                 (вказати кількість)
профспілкового комітету (органу,  уповноваженого  представляти
інтереси працівників).

3. Включити в склад примирної комісії таких представників профспілкового комітету (органу, уповноваженого представляти інтереси працівників):

   1. __________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   2. __________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   3. __________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові)

4. Надати визначеним в пункті 3 наказу представникам всі повноваження, необхідні для вирішення колективного трудового спору.


 Голова профспілкового комітету
 (керівник органу, уповноваженого   _____________________
 представляти інтереси працівників)     (підпис)


Додаток 6

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок               ПРОТОКОЛ

засідання  примирної   комісії  по  розгляду  колективного
трудового спору між найманими працівниками _______________________
__________________________________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації)
__________________________________________________________________
і власником або уповноваженим ним органом (представником) ________
__________________________________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації)

від "___"_____________ 200_ р.

Присутні:

   члени примирної комісії від найманих працівників ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   члени примирної комісії від власника або уповноваженого ним
органу (представника) ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   представники сторін колективного трудового спору
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

представники інших зацікавлених органів і організацій (в разі необхідності)

__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Слухали:

Інформацію сторін колективного трудового спору про предмет колективного трудового спору і заходи, що здійснюються по його вирішенню (дається докладний виклад).


Виступили:

(викладається стислий зміст виступаючих).


Вирішили:

У вступній частині рішення вказується дата прийняття рішення, найменування сторін колективного трудового спору (конфлікту), прізвища, ім'я та по батькові членів примирної комісії, представників сторін та інших осіб, які брали участь у засіданні, посади цих осіб.

В описовій частині рішення дається стислий виклад вимог найманих працівників, відповіді власника, уповноваженого ним органу (представника) на висунуті найманими працівниками вимоги разом із соціально-економічним обгрунтуванням, заяв, пояснень сторін та їх представників, інших учасників роботи примирної комісії, опис дій, виконаних примирною комісією).

У мотивувальній частині рішення вказуються обставини справи, встановлені примирною комісією, причини виникнення колективного трудового спору (конфлікту), докази, на підставі яких прийняте рішення, норми законодавчих та нормативно-правових актів, якими примирна комісія керувалася, приймаючи рішення, обгрунтування відстрочки або розстрочки виконання рішення.

Резолютивна частина рішення має містити висновок про задоволення вимог або відмову у виконанні вимог повністю або частково по кожній із заявлених вимог окремо. При задоволенні вимог в резолютивній частині рішення вказується найменування сторони, на користь якої вирішено спір, строк виконання дій по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту). При розгляді колективного трудового спору (конфлікту), що виник при укладенні або зміні колективного договору (угоди), щодо його виконання, в резолютивній частині вказується рішення з кожного спірного положення договору (угоди), а у спорі про спонукання укласти договір (угоду) - з посиланням на поданий найманими працівниками проект договору (угоди).


 Члени примирної комісії від    Члени примирної комісії від
 найманих працівників       власника або уповноваженого
 ним органу (представника)
 ________ ______________________  ________ ______________________
 (підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
 ________ ______________________  ________ ______________________
 (підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
 ________ ______________________  ________ ______________________
 (підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)

---------------

Примітка. У випадку, коли не досягнута угода по висунутих працівниками вимогам, в протоколі відповідно відзначається, що сторони не прийшли до згоди по всіх або по окремих принципових питаннях. Наводиться перелік питань, по яких згода не досягнута, з вказанням позицій сторін по них.

В резолютивній частині в цьому випадку відзначається:

"Вирішили: Продовжити розгляд колективного трудового спору з участю незалежного посередника або в трудовому арбітражі".Додаток 7

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок


               УГОДА


між найманими працівниками _______________________________________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
в особі __________________________________________________________
    (назва органу, який представляє інтереси працівників)
і власником, уповноваженим ним органом (представником) ___________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
в особі __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
  посада представника власника або уповноваженого ним органу)
від "___"____________ _____ року.


Про залучення до участі у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника

Сторони домовились про те, що:

   1. Для вирішення колективного трудового спору _______________
__________________________________________________________________
    (короткий виклад суті колективного трудового спору)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
залучити до  участі  в  роботі  примирної комісії незалежного
посередника.

2. Звернутися до Національної служби посередництва і примирення з проханням запропонувати кандидатуру незалежного посередника.


3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи незалежного посередника, оплата праці незалежного посередника, відшкодування його витрат, пов'язаних з участю в примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору здійснюватиметься за рахунок сторін колективного трудового спору за домовленістю (або за рахунок обох сторін, або за рахунок однієї із сторін, або в рівних частках, якщо сторони не досягли згоди).


 Власник (уповноважений       Представник (представники)
 ним орган (представник)      найманих працівників
 _____________________________   ______________________________
 (печатка підприємства,
 установи, організації)
 _____________________________   ______________________________


Додаток 8

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок

Власнику або уповноваженому

ним органу (представнику)


   Відповідно до положень статті 11 Закону України "Про порядок
вирішення   колективних   трудових   спорів  (конфліктів)"
представницький орган найманих працівників (профспілки) пропонує
утворити трудовий арбітраж для вироблення рішення по задоволенню
вимог найманих працівників в колективному трудовому спорі між
найманими працівниками ___________________________________________
            (назва підприємства, установи, організації)
і власником або уповноваженим ним органом (представником) ________
__________________________________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації)
в складі 3 (трьох) чол.

Проект угоди про утворення трудового арбітражу по вирішенню колективного трудового в 2-х екземплярах додається.

Представницький орган найманих працівників звернувся до Національної служби посередництва і примирення з проханням внести кандидатури трудових арбітрів до складу трудового арбітражу.

Відповідно до частини п'ятої статті 12 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" пропонуємо укласти угоду про обов'язковість для виконання рішення трудового арбітражу (проект угоди в 2-х екземплярах додається).

Вносимо пропозицію організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи трудового арбітражу здійснювати за рахунок сторін спору.


 Керівник уповноваженого найманими
 працівниками органу

 Дата
Додаток 9

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок

Представницькому органу

найманих працівників   Відповідно до положень статті 11 Закону України "Про порядок
вирішення  колективних трудових спорів (конфліктів)" пропоную
утворити трудовий арбітраж для вироблення рішення по задоволенню
вимог найманих працівників в колективному трудовому спорі між
найманими працівниками ___________________________________________
            (назва підприємства, установи, організації)
і власником або уповноваженим ним органом (представником) ________
__________________________________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації)
в складі 3 (трьох) чол.

Проект угоди про утворення трудового арбітражу по вирішенню колективного трудового в 2-х екземплярах додається.

Пропоную звернутися до Національної служби посередництва і примирення з проханням внести кандидатури трудових арбітрів до складу трудового арбітражу.

Вношу пропозицію організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи трудового арбітражу здійснювати за рахунок сторін спору.


 Власник або уповноважений
 ним орган (представник)

 Дата
Додаток 10

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок


               УГОДА


між найманими працівниками _______________________________________
                  (повна назва підприємства,
__________________________________________________________________
           установи, організації)
в особі __________________________________________________________
  (назва органу, який представляє інтереси найманих працівників)
і власником, уповноваженим ним органом (представником) ___________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
в особі __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
  посада представника власника або уповноваженого ним органу)

від "___"____________ _____ року.


Про утворення трудового арбітражу

Сторони домовились про те, що:

   1. Для вирішення колективного трудового спору _______________
__________________________________________________________________
    (короткий виклад суті колективного трудового спору)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
утворити трудовий арбітраж в кількості 3 (трьох) арбітрів.

2. Звернутися до Національної служби посередництва і примирення з проханням запропонувати кандидатури членів трудового арбітражу.


3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи трудового арбітражу, оплата праці членів трудового арбітражу, відшкодування їх витрат, пов'язаних з участю в примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору здійснюватиметься за рахунок власника або уповноваженого ним органу (представника).


 Власник (уповноважений        Представник (представники)
 ним орган (представник)       найманих працівників
 ________________________________   ____________________________
 (печатка підприємства, установи,
     організації)


Додаток 11

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок

               УГОДА


між найманими працівниками _______________________________________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
в особі __________________________________________________________
  (назва органу, який представляє інтереси найманих працівників)
і власником, уповноваженим ним органом (представником) ___________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
в особі __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
         посада представника власника)

від "___"____________ _____ року.


Про утворення трудового арбітражу

Сторони домовились про те, що:

   1. Для вирішення колективного трудового спору _______________
__________________________________________________________________
    (короткий виклад суті колективного трудового спору)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
утворити трудовий арбітраж в такому складі:
   1) __________________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові члена трудового арбітражу,
__________________________________________________________________
              його посада)
   2) __________________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові члена трудового арбітражу,
__________________________________________________________________
              його посада)
   3) __________________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові члена трудового арбітражу,
__________________________________________________________________
              його посада)

2. Забезпечити відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" участь в роботі трудового арбітражу представників сторін колективного трудового спору (конфлікту).


 Власник (уповноважений        Представник (представники)
 ним орган (представник)       найманих працівників
 ____________________________     __________________________
 (печатка підприємства,
 установи, організації)


Додаток 12

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок

               УГОДА


між найманими працівниками _______________________________________
                 (повна назва підприємства,
__________________________________________________________________
           установи, організації)
в особі __________________________________________________________
         (назва органу, який представляє
__________________________________________________________________
         інтереси найманих працівників)
і власником, уповноваженим ним органом (представником) ___________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
__________________________________________________________________
в особі __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
         посада представника власника)

від "___"____________ _____ року.

   Сторони погодились про те, що рішення трудового арбітражу по
вирішенню колективного трудового спору ___________________________
__________________________________________________________________
    (короткий виклад суті колективного трудового спору)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
є обов'язковим для виконання.

Підписи:


 Представник власника (уповноваженого  Представник (представники)
 ним органу (представника)       найманих працівників
 ____________________________________  __________________________
 (печатка підприємства, установи,
 організації)


Додаток 13

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок

               ПРОТОКОЛ


   засідання трудового  арбітражу  по  розгляду колективного
трудового спору між найманими працівниками _______________________
                       (назва підприємства,
__________________________________________________________________
           установи, організації)
і власником або уповноваженим ним органом (представником) ________
__________________________________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації)
__________________________________________________________________

від "___"_______________200__ р.

Присутні:

   члени трудового арбітражу
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)

   представники сторін
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

представники інших зацікавлених органів і організацій (в разі необхідності)

__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Слухали:

Про результати розгляду колективного трудового спору між найманими працівниками і власником або уповноваженим ним органом (представником) з питань (наводиться перелік питань).


Виступили:

(викладається стислий зміст виступаючих).


Вирішили:

У вступній частині рішення вказується найменування трудового арбітражу, дата прийняття рішення, найменування сторін колективного трудового спору (конфлікту), прізвища, ім'я та по батькові членів трудового арбітражу, представників сторін та інших осіб, які брали участь у засіданні, посади цих осіб, відомості про попередню домовленість сторін щодо обов'язковості або необов'язковості виконання рішення трудового арбітражу.

В описовій частині рішення дається стислий виклад вимог найманих працівників, відповіді власника, уповноваженого ним органу (представника) на висунуті найманими працівниками вимоги разом із соціально-економічним обгрунтуванням, заяв, пояснень сторін та їх представників, інших учасників роботи трудового арбітражу, опис дій, виконаних трудовим арбітражем).

У мотивувальній частині рішення вказуються обставини справи, встановлені трудовим арбітражем, причини виникнення колективного трудового спору (конфлікту), докази, на підставі яких прийняте рішення, законодавство, яким трудовий арбітраж керувався, приймаючи рішення, обгрунтування відстрочки або розстрочки виконання рішення.

Резолютивна частина рішення має містити висновок про задоволення вимог або відмову у виконанні вимог повністю або частково по кожній із заявлених вимог окремо. При задоволенні вимог в резолютивній частині рішення вказується найменування сторони, на користь якої вирішено спір, строк виконання дій по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту). При розгляді колективного трудового спору (конфлікту), що виник при укладенні або зміні колективного договору (угоди), щодо його виконання, в резолютивній частині вказується рішення з кожного спірного положення договору (угоди), а у спорі про спонукання укласти договір (угоду - з посиланням на поданий найманими працівниками проект договору (угоди)).


   Члени трудового арбітражу
      ______________   ______________________
       (підпис)     (прізвище та ініціали)
      ______________   ______________________
       (підпис)     (прізвище та ініціали)
      ______________   ______________________
       (підпис)     (прізвище та ініціали)


Додаток 14

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок

Національній службі

посередництва і примирення


   Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про
порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту)" орган
(повна назва), уповноважений представляти  інтереси  найманих
працівників  в  колективному  трудовому  спорі між найманими
працівниками _____________________________________________________
        (повна назва підприємства, установи, організації)
і власником або уповноваженим ним органом (представником) ________
_________________________________________________________________,
    (повна назва підприємства, установи, організації)
після додержання  передбаченої  Законом  України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" примирної
процедури звертається по сприяння у вирішенні цього колективного
трудового спору до Національної служби посередництва і примирення.

Матеріали колективного трудового спору (конфлікту) додаються.


До заяви додаються:


1. Копія протоколу зборів (конференції) працівників підприємства, установи, організації про затвердження вимог найманих працівників.


2. Копія рішення власника або уповноваженого ним органу (представника) про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог разом із соціально-економічним обгрунтуванням.


3. Копія протоколу представницького органу найманих працівників із рішенням про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт).


4. Копія угоди про створення примирної комісії для вирішення колективного трудового спору.


5. Копія рішення примирної комісії.


6. Копія відмови власника або уповноваженого ним органу (представника) від виконання рішення примирної комісії.


7. Копія угоди про створення трудового арбітражу для вирішення колективного трудового спору (конфлікту).


8. Копія угоди (в разі її прийняття) про обов'язковість рішення трудового арбітражу.


9. Копія рішення трудового арбітражу.


10. Копія відмови власника або уповноваженого ним органу (представника) від виконання рішення трудового арбітражу.


11. Інші матеріали, що стосуються конкретного колективного трудового спору (конфлікту).


 Керівник уповноваженого найманими
 працівниками органу

 Дата


Додаток 15

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок

Національній службі

посередництва і примирення


   Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про
порядок вирішення колективного трудового  спору  (конфлікту)"
власник або уповноважений ним орган (представник) після додержання
передбаченої Законом України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" примирної процедури звертається по
сприяння у вирішенні колективного трудового спору між найманими
працівниками _____________________________________________________
        (повна назва підприємства, установи, організації)
і власником або уповноваженим ним органом (представником) ________
_________________________________________________________________,
    (повна назва підприємства, установи, організації)
до Національної служби посередництва і примирення.

Матеріали колективного трудового спору (конфлікту) додаються.


До заяви додаються:


1. Копія протоколу зборів (конференції) працівників підприємства, установи, організації про затвердження вимог найманих працівників.


2. Копія рішення власника або уповноваженого ним органу (представника) про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог разом із соціально-економічним обгрунтуванням.


3. Копія протоколу представницького органу найманих працівників із рішенням про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт).


4. Копія угоди про створення примирної комісії для вирішення колективного трудового спору.


5. Копія рішення примирної комісії.


6. Копія відмови представницького органу найманих працівників від виконання рішення примирної комісії.


7. Копія угоди про створення трудового арбітражу для вирішення колективного трудового спору (конфлікту).


8. Копія угоди (в разі її прийняття) про обов'язковість рішення трудового арбітражу.


9. Копія рішення трудового арбітражу.


10. Копія відмови представницького органу найманих працівників від виконання рішення трудового арбітражу.


11. Інші матеріали, що стосуються конкретного колективного трудового спору (конфлікту).


 Власник або уповноважений
 ним орган (представник)


Додаток 16

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок


               УГОДА

   м._________________        "___"____________ 200_ року

   Власник або уповноважений ним орган (представник) ___________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
та орган (особа), що очолює страйк на (в) ________________________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
(далі - Сторони), підписали  відповідно  до  частини  другої
статті 21 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" дану угоду про наступне.

   1. Сторони,  розглянувши  шляхи  вирішення  колективного
трудового спору між найманими працівниками _______________________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
та власником  або  уповноваженим  ним  органом  з  питань
(викладаються  висунуті  найманими  працівниками  вимоги),
погоджуються на те, що власник або уповноважений ним орган
(представник) для вирішення висунутих найманими працівниками вимог
здійснить заходи щодо їх виконання повністю (або частково, якщо
орган (особа), що керує страйком, погоджується з тим, що в
результаті здійснених власником або уповноваженим ним органом
(представником) колективний трудовий спір буде вирішений, оскільки
власник або уповноважений ним орган (представник) бере на себе
гарантійні зобов'язання протягом визначеного Сторонами періоду
вирішити предмет колективного трудового спору) і колективний
трудовий спір вирішений.

2. Дана угода укладена в трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін і один - Національній службі посередництва і примирення для зняття колективного трудового спору з реєстрації.


3. Дана угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.


Власник або уповноважений ним   Орган (особа), що керує страйком
орган (представник)
________ ______________________  ________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)  (підпис) (прізвище та ініціали)
                 ________ _______________________
                 (підпис) (прізвище та ініціали)
                 ________ _______________________
   Печатка           (підпис) (прізвище та ініціали)


Додаток 17

до наказу НСПП

07.10.2003 N 462

Примірний зразок


               УГОДА


   м.__________________      "___"______________ 200_ року

   Власник або уповноважений ним орган (представник) ___________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
та орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, установи, організації)
(далі - Сторони), підписали дану угоду про наступне.

   1. Сторони, розглянувши результати  проведення  примирних
процедур по вирішенню колективного трудового спору між найманими
працівниками _____________________________________________________
        (повна назва підприємства, установи, організації)
та власником  або  уповноваженим  ним  органом  з  питань
(викладаються  висунуті  найманими  працівниками  вимоги),
констатують, що висунуті найманими працівниками вимоги виконані
повністю  (частково,  якщо  орган, уповноважений представляти
інтереси найманих працівників, погоджується з тим, що в результаті
проведення примирних процедур колективний трудовий спір вирішений,
оскільки власник або уповноважений ним орган (представник) бере на
себе  гарантійні  зобов'язання протягом визначеного Сторонами
періоду вирішити предмет  колективного  трудового  спору)  і
колективний трудовий спір вирішений.

2. Дана угода укладена в трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін і один - Національній службі посередництва і примирення для зняття колективного трудового спору з реєстрації.


3. Дана угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.


 Власник або уповноважений ним  Орган, уповноважений
 орган (представник) інтереси   представляти найманих
                 працівників
 ________ ______________________ ________ _______________________
 (підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)
                 ________ _______________________
                  (підпис) (прізвище та ініціали)
                 ________ _______________________
                  (підпис) (прізвище та ініціали)
 Печатка