НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

09.11.2005 N 124

Про затвердження Інструкції про порядок визначення послідовності розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту)

Відповідно до статей 2, 137/98-ВР|st33, 137/98-ВР|st77, 137/98-ВР|st88, 137/98-ВР|st1010, 137/98-ВР|st1111, 137/98-ВР|st1313, 137/98-ВР|st1515-137/98-ВР|st1616, 137/98-ВР|st2121, 137/98-ВР|st2525 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000, та з врахуванням висновків науково-практичної експертизи, проведеної на замовлення Національної служби посередництва і примирення Інститутом держави і права ім. І.М. Корецького Національної Академії Наук України, від 20.10.2005 року N 126/479, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок визначення послідовності розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту) (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів Національної служби посередництва і примирення забезпечити дотримання норм затвердженої пунктом 1 цього наказу Інструкції про порядок визначення послідовності розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту) в процесі реалізації повноважень Національної служби посередництва і примирення, визначених статтею 25 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Національної служби
посередництва і примирення

В.Руденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної

служби посередництва і

примирення

09.11.2005 N 124

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок визначення послідовності розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту)

I. Загальні положення

1.1. Ця інструкція (далі по тексту - Інструкція) є нормативним актом, що відповідно до статей 7, 137/98-ВР|st99, 137/98-ВР|st1212, 137/98-ВР|st1313, 137/98-ВР|st1616, 137/98-ВР|st1717, 137/98-ВР|st2525 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР (далі - Закон) регламентує порядок визначення послідовності розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту) (далі - колективний трудовий спір).

1.2. Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Конвенції Міжнародної організації праці 154 1981 року "Про сприяння колективним переговорам"993_006 (ратифікованої постановою Верховної Ради України від 04.02.1994 року N 3932-XII3932-12, Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17.11.1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30.12.2000 року N 1393/20001393/2000.

1.3. Сторони колективного трудового спору, примирна комісія і трудовий арбітраж зобов'язані використати для врегулювання колективного трудового спору всі можливості, не заборонені законодавством.

1.4. Право визначення послідовності розгляду колективного трудового спору належить виключно сторонам колективного трудового спору. При цьому жодна із сторін колективного трудового спору не має права ухилятися від участі в примирній процедурі.

1.5. Під час реєстрації Національною службою посередництва і примирення (далі - НСПП) вимог найманих працівників або профспілки та колективного трудового спору сторони колективного трудового спору за участю структурних підрозділів НСПП визначають послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору.

1.6. Відповідно до положень статті 44 Конституції України254к/96-ВР та Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР колективні трудові спори поділяються на 2 категорії:

а) колективні трудові спори в разі відсутності встановленої законом заборони на проведення страйку;

б) колективні трудові спори в разі встановленої законом заборони на проведення страйку.

1.7. В разі ухилення сторін або однієї із сторін колективного трудового спору від прийняття рішення про проведення примирної процедури (утворення примирної комісії, забезпечення її роботи, утворення трудового арбітражу тощо) НСПП відповідно до пункту 5 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000, попереджає сторони (сторону) колективного трудового спору про порушення ними (нею) положень частин першої та другої статті 137/98-ВР|st1313 Закону137/98-ВР та відповідальність, передбачену статтею 29 Закону.

II. Послідовність розгляду колективного трудового спору

2.1. В разі відсутності встановленої законом заборони на проведення страйку колективний трудовий спір розглядається:

2.1.1. примирною комісією:

- з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди;

- з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору прийняли спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

2.1.2. примирною комісією за участю незалежного посередника (за рішенням примирної комісії та спільним вибором обох сторін колективного трудового спору);

2.1.3. трудовим арбітражем:

- у разі неприйняття погодженого рішення примирною комісією щодо вирішення колективного трудового спору;

- у разі виникнення колективного трудового спору з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору не приймали спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

2.1.4. НСПП (за зверненням сторін колективного трудового спору);

2.1.5. узгоджувальною комісією (під час страйку).

2.2. В разі встановленої законом заборони на проведення страйку колективний трудовий спір розглядається:

2.2.1. примирною комісією:

- з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди;

- з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору прийняли спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

2.2.2. примирною комісією за участю незалежного посередника (за рішенням примирної комісії та спільним вибором обох сторін колективного трудового спору);

2.2.3. трудовим арбітражем:

- у разі неприйняття погодженого рішення примирною комісією щодо вирішення колективного трудового спору;

- у разі виникнення колективного трудового спору з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору не приймали спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

2.2.4. НСПП;

2.2.5. апеляційним судом Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя (якщо рекомендації НСПП сторонами колективного трудового спору не враховані).

III. Прийняття сторонами колективного трудового спору рішень в ході розгляду колективного трудового спору

3.1. Якщо колективний трудовий спір виник з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, то за зверненням однієї із сторін сторони колективного трудового спору (конфлікту) зобов'язані укласти угоду про утворення примирної комісії, визначити своїх представників до складу примирної комісії і забезпечити роботу примирної комісії.

3.2. Якщо колективний трудовий спір виник з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю, то:

3.2.1. сторони колективного трудового спору можуть укласти угоду про розгляд цих питань примирною комісією і утворення примирної комісії, а після укладення угоди про утворення примирної комісії повинні визначити своїх представників до її складу і забезпечити роботу примирної комісії, або

3.2.2. сторони колективного трудового спору укладають угоду про утворення трудового арбітражу.

3.3. В ході роботи примирної комісії члени примирної комісії мають право в разі потреби залучити до свого складу незалежного посередника, про що приймається відповідне рішення примирної комісії.

Рішення примирної комісії невідкладно передається сторонам колективного трудового спору, які розглядають кандидатури незалежних посередників і підписують відповідну угоду про визначення кандидатури незалежного посередника.

3.4. Якщо відсутня встановлена законом заборона на проведення страйку, то кожна із сторін після завершення роботи примирних органів (примирної комісії, примирної комісії за участю незалежного посередника, трудового арбітражу) має право відповідно до частини третьої статті 16 Закону137/98-ВР звернутися по сприяння у вирішенні цього колективного трудового спору до НСПП, яка розглядає всі матеріали і в десятиденний строк надсилає сторонам свої рекомендації.

3.5. Якщо законом встановлена заборона на проведення страйку, і примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору або власник чи уповноважений ним орган (представник) ухиляється від участі в примирних процедурах чи не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору, то представницький орган найманих працівників або профспілки повинен відповідно до статті 25 і частини третьої статті 16 Закону137/98-ВР звернутися по сприяння у вирішенні цього колективного трудового спору до НСПП, яка розглядає всі матеріали і в десятиденний строк надсилає сторонам свої рекомендації.

3.6. В разі, якщо відсутня встановлена законом заборона на проведення страйку і наймані працівники відповідно до статей 18-137/98-ВР|st1919 Закону137/98-ВР прийняли рішення про оголошення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору, то відповідно до частини першої статті 21 Закону орган, що очолює страйк, та власник або уповноважений ним орган (представник) зобов'язані продовжувати пошук шляхів вирішення колективного трудового спору і повинні невідкладно підписати угоду про утворення узгоджувальної комісії.

3.7. Якщо законом встановлена заборона на проведення страйку і коли рекомендації НСПП щодо вирішення колективного трудового спору сторонами не враховано, то НСПП відповідно до статті 25 Закону137/98-ВР звертається із заявою про вирішення колективного трудового спору відповідно до апеляційного суду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

IV. Виконання рішень примирних органів

4.1. Виконання рішення примирної комісії:

4.1.1. Рішення примирної комісії оформляється протоколом та має для сторін обов'язкову силу і виконується в порядку і строки, які встановлені цим рішенням.

4.1.2. Рішення примирної комісії на другий день після його прийняття надсилається сторонам колективного трудового спору та НСПП або її відділенням в Автономній Республіці Крим та областях.

4.1.3. Рішення примирної комісії розглядається сторонами колективного трудового спору в семиденний строк після його отримання. Якщо рішення примирної комісії не змогло врегулювати розбіжностей між сторонами колективного трудового спору, то причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться у триденний строк після розгляду до відома кожної із сторін колективного трудового спору та НСПП або її відділень в Автономній Республіці Крим та областях.

4.1.4. Затверджені заходи щодо реалізації рішення примирної комісії надсилаються сторонам колективного трудового спору та НСПП або її відділенням в Автономній Республіці Крим та областях.

4.2. Виконання рішення трудового арбітражу:

4.2.1. Рішення трудового арбітражу приймається більшістю голосів його членів, оформляється протоколом і підписується усіма його членами.

Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору є обов'язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовилися.

4.2.2. Рішення трудового арбітражу не пізніше ніж в триденний строк після його прийняття надсилається сторонам колективного трудового спору, виконавцям, визначеним цим рішенням, та НСПП або її відділенням в Автономній Республіці Крим та областях.

4.2.3. Якщо в рішенні трудового арбітражу визначено звернення до НСПП з проханням його надсилання виконавцям, визначеним цим рішеннями, то відразу ж після його підписання рішення направляється НСПП, яка негайно направляє його із супровідним листом виконавцям.

4.2.4. Рішення трудового арбітражу розглядається сторонами колективного трудового спору в семиденний строк після його отримання. Якщо рішення трудового арбітражу не змогло врегулювати розбіжності між сторонами колективного трудового спору, то причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться у триденний строк після розгляду до відома кожної із сторін колективного трудового спору та НСПП або її відділень в Автономній Республіці Крим та областях.

4.2.5. Затверджені заходи щодо реалізації рішення трудового арбітражу надсилаються сторонам колективного трудового спору та НСПП або її відділенням в Автономній Республіці Крим та областях.

4.3. Виконання рекомендацій НСПП:

4.3.1. Рішення НСПП за результатами розгляду колективного трудового спору має рекомендаційний характер і викладається у формі рекомендацій.

4.3.2. Рекомендації НСПП надсилаються сторонам колективного трудового спору в десятиденний строк з дня отримання звернення сторін колективного трудового спору по сприяння у вирішенні цього колективного трудового спору.

4.3.3. Рекомендації НСПП розглядаються сторонами колективного трудового спору в семиденний строк після їх отримання. Якщо рекомендації НСПП не змогли врегулювати розбіжності між сторонами колективного трудового спору, то причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться у триденний строк після розгляду до відома кожної із сторін колективного трудового спору та НСПП або її відділень в Автономній Республіці Крим та областях.

4.3.4. Затверджені заходи щодо реалізації рекомендацій НСПП надсилаються сторонам колективного трудового спору та НСПП або її відділенням в Автономній Республіці Крим та областях.

V. Сприяння Національною службою посередництва і примирення дотриманню послідовності розгляду і вирішення колективного трудового спору

5.1. НСПП з метою забезпечення дотримання положень чинних законодавчих і нормативно-правових актів консультує сторони колективного трудового спору, надає їм рекомендації щодо послідовності розгляду колективного трудового спору та процедури його вирішення.

5.2. НСПП:

5.2.1. за зверненням сторін колективного трудового спору сприяє утворенню примирної комісії та трудового арбітражу;

5.2.2. за зверненням сторін колективного трудового спору пропонує кандидатури незалежних посередників та членів трудового арбітражу;

5.2.3. за зверненням сторін колективного трудового спору залучає до участі в роботі примирних органів народних депутатів України, експертів, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

5.2.4. надає допомогу в організації роботи, в т.ч. і шляхом надання приміщень для проведення засідань примирних органів (примирної комісії, трудового арбітражу);

5.2.5. координує роботу трудового арбітражу;

5.2.6. координує вирішення сторонами колективного трудового спору питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу;

5.2.7. готує і направляє сторонам колективного трудового спору, примирним органам аналіз вимог найманих працівників або профспілки, пропозиції для їх усунення;

5.2.8. перевіряє, в разі необхідності, повноваження представників сторін колективного трудового спору;

5.2.9. здійснює посередництво при вирішенні сторонами питань послідовності розгляду і вирішення колективного трудового спору;

5.2.10. сприяє своєчасному доведенню рішень примирних органів до сторін колективного трудового спору;

5.2.11. сприяє сторонам колективного трудового спору в підготовці заходів щодо виконання рішень примирних органів;

5.2.12. здійснює відповідно до рішень примирних органів контроль за виконанням їх рішень;

5.2.13. періодично інформує сторони колективного трудового спору про результати виконання рішень примирних органів, рекомендацій НСПП.

5.3. Якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, НСПП надсилає свої рекомендації разом з відповідними матеріалами керівникам цих органів, які повинні їх розглянути у семиденний строк і проінформувати про прийняті ними рішення сторони колективного трудового спору та НСПП.

5.4. У випадках, передбачених статтею 24 Закону137/98-ВР і коли рекомендації НСПП щодо вирішення колективного трудового спору сторонами не враховано, НСПП звертається із заявою про вирішення колективного трудового спору відповідно до апеляційного суду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

5.5. НСПП узагальнює практику дотримання чинних законодавчих і нормативно-правових актів в питаннях послідовності розгляду і вирішення колективних трудових спорів, висвітлює ці питання на сторінках Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення.