НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Л И С Т

01.06.2005 N 08-01/313

Начальнику відділення

Національної служби

посередництва і примирення

в Херсонській області

Ситнику П.І.

Шановний Павле Івановичу!

Національна служба посередництва і примирення розглянула листа відділення Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області від 27 травня 2005 року N 02-21/01-47 з проханням надати роз'яснення, чи мають право наймані працівники Херсонської технічної дільниці міста Херсона, яка є структурним підрозділом Чорноморсько-Азовського виробничого експлуатаційного управління морських шляхів міста Одеси, не має статусу юридичної особи, вимагати підвищення окладів і тарифних ставок працівникам дільниці при наявності заборгованості із заробітної плати іншим підрозділам Чорноморсько-Азовського виробничого експлуатаційного управління морських шляхів міста Одеси, на тій підставі, що трудовий колектив дільниці спроможний самостійно заробити кошти для вирішення цієї вимоги.

Національна служба посередництва і примирення в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/981258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/20001393/2000, роз'яснює наступне.

Абзацом другим частини першої статті 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР визначено, що сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є "на виробничому рівні - наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник".

Таким чином, статтею 3 Закону137/98-ВР, яка має правовстановлюючий характер - визначає право відповідних категорій найманих працівників (найманих працівників, окремих категорій найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів) на колективний захист своїх соціальних і економічних прав, найманим працівникам структурних підрозділів підприємства, установи, організації надано право бути стороною колективного трудового спору.

Стаття 4 Закону137/98-ВР, яка має правозастосовчий характер, визначає механізм реалізації права найманих працівників структурних підрозділів підприємств, установ, організацій бути стороною колективного трудового спору, зокрема і в плані формування вимог найманих працівників до власника або уповноваженого ним органу (представника). Вимоги висуваються найманими працівниками структурних підрозділів до власників або уповноважених ними ними органів (представників). Ці вимоги повинні відповідати положенням статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", якою визначено, що:

"Колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю".

П'ята вимога найманих працівників "5) підвищити діючі оклади працівникам технічної дільниці, у зв'язку з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму в Україні (зарплата основних працівників, обслуговуючих СНО складає 288 грн. в місяць)" до адміністрації Чорноморсько-Азовського виробничого експлуатаційного управління морських шляхів міста Одеси в колективному трудовому спорі між найманими працівниками Херсонської технічної дільниці Чорноморсько-Азовського виробничого експлуатаційного управління морських шляхів міста Херсона та адміністрацією Чорноморсько-Азовського виробничого експлуатаційного управління морських шляхів міста Одеси (реєстраційний номер 043-05/21-В відповідає положенням пункту а) статті 2 і частини першої статті 137/98-ВР|st33 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"137/98-ВР.

Ця вимога відповідає також положенням статті 97 Кодексу законів про працю України322-08, статтей 2017-14|st66 і 2017-14|st1717 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"2017-14, статтей 108/95-ВР|st66, 108/95-ВР|st1111, 108/95-ВР|st1414, 108/95-ВР|st1515 Закону України "Про оплату праці"108/95-ВР, пункту 2.2. розділу II "У сфері оплати праці" Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004-2005 рокиn0262697-04.

Наявність заборгованості із заробітної плати в інших структурних підрозділах Чорноморсько-Азовського виробничого експлуатаційного управління морських шляхів міста Одеси не може бути підставою для неможливості висунення найманими працівниками будь-якого із структурних підрозділів вимог про приведення системи оплати у відповідність до чинного законодавства України.

Тому рішення примирної комісії від 06.05.2005 року по розгляду колективного трудового спору між найманими працівниками Херсонської технічної дільниці Чорноморсько-Азовського виробничого експлуатаційного управління морських шляхів міста Херсона та адміністрацією Чорноморсько-Азовського виробничого експлуатаційного управління морських шляхів міста Одеси (реєстраційний номер 043-05/21-В про розгляд питання підвищення окладів та тарифних ставок найманим працівникам Херсонської технічної дільниці "після повного погашення заборгованості із заробітної плати по управлінню" суперечить чинному законодавству України і повинно бути переглянуте і приведене у відповідність до чинного законодавства України.

Таким чином, враховуючи те, що чинні законодавчі та нормативно-правові акти не пов'язують прямо питання можливості підвищення тарифних ставок та посадових окладів з наявністю на підприємстві заборгованості із заробітної плати, а умови Генеральної угоди є обов'язковими як мінімальні гарантії для застосування при укладенні галузевих і регіональних угод, колективних договорів, наймані працівники Херсонської технічної дільниці Чорноморсько-Азовського виробничого експлуатаційного управління морських шляхів міста Херсона правомірно вимагають внесення відповідних змін до колективного договору в питанні підвищення окладів і тарифних ставок працівникам дільниці незалежно від наявності заборгованості із заробітної плати працівникам інших підрозділів Чорноморсько-Азовського виробничого експлуатаційного управління морських шляхів міста Одеси.

Голова Національної служби
посередництва і примирення

В.Руденко