ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Л И С Т

10.01.2005 N 04-30-23

Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянуто <...> звернення щодо окремих питань стосовно порядку заповнення листка непрацездатності нового зразку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. N 532/274/136-ос/1406.

Щодо <...> першого запитання, то воно цілком належить до компетенції Міністерства охорони здоров'я України, але оскільки <...> адресували його нам, то, на наш погляд, первинний (попередній) діагноз повинен бути вказаний у листку непрацездатності в тих випадках, коли у лікаря виникають труднощі зі встановленням діагнозу захворювання, і для його уточнення необхідно провести додаткові обстеження, консультації та інше.

Що ж до другого запитання, то відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. N 270, якою затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, нещасні випадки, які сталися під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі - організації) і не використовувався в інтересах цієї організації, слід вважати нещасними випадками невиробничого характеру і в листку непрацездатності у графі "причини непрацездатності" повинні бути включені до пункту 5.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1112, якою затверджено Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, нещасні випадки, що сталися під час проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому працедавцем, а також при використанні власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням працедавця в установленому працедавцем порядку, визначаються пов'язаними з виробництвом і в листку непрацездатності у графі "причини непрацездатності" повинні бути включені до пункту 4.

Директор
С.Санченко