ФОНД УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ


Л И С Т


10.02.2003 N 07-68/172-41/1

Фонд розглянув звернення Ради молодих підприємців України щодо надання роз'яснень про порядок сплати штрафних санкцій за нестворення робочих місць для інвалідів за 2000-2001 роки. По суті питання повідомляємо таке.


Відповідно до вимог ст. 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 (від 14.10.94 р.204/94-ВР) місцеві ради народних депутатів щороку визначають нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.


Відповідно, рішеннями VII та VIII сесій 23 скликання, від 23.03.2000 р. N 83/804, від 01.03.2001 р. N 235/1212ra0235023-01, Київська міська рада визначила:


"...1. Встановити нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів на підприємствах, в установах та організаціях м.Києва (незалежно від форм власності та господарювання):


- з кількістю працюючих понад 25 осіб - не менше чотирьох відсотків від загальної кількості працюючих;


- з кількістю працюючих від 15 до 25 осіб - одне робоче місце.


2. Підприємствам (об'єднанням), установам та організаціям м.Києва (незалежно від форм власності та господарювання) здійснювати працевлаштування інвалідів відповідно до Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.95 р. N 314.


3. Зобов'язати підприємства (об'єднання), установи і організації (незалежно від форм власності та господарювання), на яких працює інвалідів менше, ніж встановлено зазначеними у п. 1 нормативами, щороку відраховувати до Київського міського відділення Фонду України соціального захисту інвалідів цільові кошти на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів і здійснення заходів щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації.


4. Встановити розмір відрахувань до Київського міського відділення Фонду України соціального захисту інвалідів на рівні середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві (об'єднанні), установі і організації (незалежно від форм власності та господарювання) за кожне незайняте місце, в межах нормативів, визначених у п. 1 цього рішення.


5. Встановлені нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів доводяться до керівників підприємств, установ та організацій Київським міським відділенням Фонду України соціального захисту інвалідів ...".


Свої рішення Київська міська рада публікує в своєму офіційному виданні - газеті "Хрещатик". Опублікування в газеті "Хрещатик" є способом доведення рішень Київської міської ради до підприємств (об'єднань), установ та організацій м.Києва.


 Директор                        В.Хабаров

"Бізнес - Бухгалтерія: Право. Податки. Консультації",

N 13, 31 березня 2003 р.