ФОНД УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ


Л И С Т


N 06ю-29/104-7/2 від 26.01.2001


Щодо нормативів та платежів до Фонду соціального захисту інвалідів


Виконавча дирекція Фонду розглянула Ваш запит щодо роз'яснення статей 19, 875-12|st2020 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 та інших питань і повідомляє таке.

1. Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, визначаються для всіх підприємств (об'єднань), установ і організацій (незалежно від форм власності та господарювання) у розмірі не менше чотирьох відсотків від загальної чисельності працюючих; якщо працює від 15 до 25 осіб, - встановлюється норматив у кількості одного робочого місця.

2. Згідно зі статтями 14 та 1251-12|st1515 Закону України "Про систему оподаткування"1251-12 до переліку обов'язкових платежів не належать відрахування до Фонду. Відповідно до підпункту 4.1 листа Вищого арбітражного суду України від 19.08.98 р. N 01-8/319v_319800-98 "Про деякі питання практики вирішення спорів за участю Фонду України соціального захисту інвалідів" (зі змінами, внесеними згідно з листами Вищого арбітражного суду від 14.10.98 р. N 01-8/394v_394800-98, від 12.07.99 р. N 01-8/334v_334800-99, відрахування до Фонду не мають характеру обов'язкових платежів і сплачуються лише в тому разі, якщо підприємством, установою чи організацією не виконуються нормативи зі створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Ці платежі мають характер санкцій за нестворення робочих місць.

3. Згідно з пунктом 3 вищезазначеного листа Вищого арбітражного суду України Закон не зазначає форму акта про встановлення нормативу. Разом з тим необхідно мати на увазі таке: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" відносить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів таких робочих місць; прийняття рішень про створення на підприємствах, установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, погодження ліквідації таких робочих місць (пункт 12 статті 34 названого Закону). Згідно з пунктом 4 статті 586-14|st2323 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"586-14 до повноважень місцевої державної адміністрації належить, зокрема, забезпечення працевлаштування інвалідів, набуття ними необхідної кваліфікації. Формою реалізації відповідних повноважень названих державних органів є їхні акти (рішення виконавчого органу ради, розпорядження голови місцевої державної адміністрації). Отже, зазначеними актами можуть встановлюватись і нормативи робочих місць, призначених для інвалідів.

Підприємства, установи та організації, які вважають, що у зв'язку з прийняттям відповідних рішень (виданням розпоряджень) порушуються їхні права та охоронювані законом інтереси, не позбавлені права на звернення до арбітражного суду із заявами про визнання цих актів недійсними. Водночас рішення (розпорядження), прийняті (видані) в межах наданих державним органам повноважень, є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, яких вони стосуються.

4. Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12, нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, визначаються для всіх підприємств (об'єднань), установ і організацій (незалежно від форм власності та господарювання). Згідно зі статтею 20 вищезазначеного Закону підприємства (об'єднання), установи і організації (незалежно від форм власності та господарювання), на яких працює інвалідів менше, ніж встановлено нормативом, зобов'язані щорічно відраховувати до відділень Фонду України соціального захисту інвалідів цільові кошти на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і на здійснення заходів щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації, тобто цільові кошти сплачують підприємства (об'єднання), установи й організації, яким були встановлені нормативи робочих місць і які не виконали ці нормативи.

5. Відповідно до листа Вищого арбітражного суду "Про деякі питання практики вирішення спорів за участю Фонду України соціального захисту інвалідів" рішенням виконавчого органу ради, розпорядженням голови місцевої державної адміністрації можуть встановлюватися нормативи робочих місць, призначених для інвалідів. Законодавчо визначеної форми повідомлення про встановлення нормативу немає (це можуть бути листи, повідомлення у пресі тощо). Водночас рішення (розпорядження), прийняті (видані) в межах наданих державними органами повноважень, є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, яких вони стосуються (п. 3 листа Вищого арбітражного суду від 19.08.98 р. зі змінами та доповненнями).


Виконавчий директор

В.Хабаров

"Галицькі контракти - Дебет-кредит",

N 7, 2001 р.