ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ


Л И С Т


17.09.2003 N 06ю-241/1239-500/1

Щодо створення робочих місць для інвалідів


1. Сплату штрафних санкцій суб'єкти господарювання провадять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів). У разі відсутності коштів штрафні санкції можуть бути застосовані шляхом звернення стягнення на майно суб'єкта господарювання в порядку, передбаченому законом.


2. Аналіз чинного законодавства дозволяє зробити висновок, що підприємства (об'єднання), установи та організації незалежно від форм власності та господарювання зобов'язані працевлаштовувати інвалідів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про зайнятість населення"803-12 підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, їх службові особи зобов'язані сприяти проведенню державної політики зайнятості на основі: працевлаштування визначеної місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад кількості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; інформування працівників про наявність вакантних робочих місць (посад), у тому числі з неповним робочим часом.


3. Згідно з п. 3 Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів, затвердженого постановою КМУ від 03.05.95 р. N 314 робоче місце інваліда вважається створеним, якщо воно відповідає встановленим вимогам робочого місця для інвалідів відповідної нозології, атестоване спеціальною комісією підприємств, за участі представників МСЕК, органів Держнаглядохоронпраці, громадських організацій інвалідів і введено в дію шляхом працевлаштування на ньому інваліда. Результатом працевлаштування є укладення трудового договору між працівником (інвалідом) та власником або уповноваженим ним органом (ст. 322-08|st2121 Кодексу законів про працю України322-08).


Отже, з наведеного випливає, що у випадку, про який ідеться в останньому питанні, робоче місце інваліда є нествореним (тому, що трудовий договір неукладений), а тому відповідне підприємство повинне сплатити штрафні санкції за невиконання вимог Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо працевлаштування інвалідів.

Що ж стосується, зокрема, органів Міністерства праці України, Міністерства соціального захисту населення України, то вони лише сприяють у працевлаштуванні інвалідів, спираючись на повноваження, визначені відповідним законодавством та згідно зі ст. 19 Конституції України254к/96-ВР.

Постанова Київського апеляційного господарського суду винесена відповідно до обставин конкретної справи і не є обов'язковою для застосування судами при вирішенні подібних справ.


Директор                         М.Хобзей