ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ,

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ


Л И С Т


N 979/37/9 від 28.03.2002


Яцюк Г.І.

22000, Вінницька обл.,

м. Хмільник,

вул. Чапаєва, 100Шановна Галино Іванівно!

Держкомінформ України розглянув Ваше звернення щодо визначення розміру заробітної плати в разі виконання функції коректора та друкарки та повідомляє наступне.


Відповідно до ст.97 Кодексу законів про працю України (КЗпП) форми і системи оплати праці, норми праці, розміри надбавок встановлюються підприємствами (до яких належать і редакції газет) у колективному договорі. Конкретні розміри посадових окладів та розцінок встановлюються керівником, що затверджує штатний розпис підприємства.


Оплата праці, у Вашому випадку, залежить від характеру трудових відносин, що склалися між Вами, як працівником, та редакцією як роботодавцем.


Якщо Ви займаєте одну штатну посаду (уклали трудовий договір, за яким виконуєте функції коректора або друкарки), то відповідно до ст.105 КЗпП322-08 працівникам, які виконують на тому ж підприємстві поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою посадою або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи (поряд зі своєю основною роботою), проводиться доплата за суміщення посад у розмірі, встановленому колективним договором.


В разі укладення двох трудових договорів (особа займає дві штатні посади) буде мати місце сумісництво посад - особа крім своєї основної роботи регулярно виконує іншу у вільний від основної роботи час. В такому випадку, відповідно до ст.102-1 КЗпП322-08, оплата праці здійснюватиметься за фактично виконану роботу.


Начальник юридичного відділу             Г.П.Демська