МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Л И С Т

20.08.2010 N 1/0-267/06

Щодо працевлаштування інвалідів

(витяг)

<...>

Згідно зі статтею 17 Закону N 875-XII875-12 підприємства, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю (далі - роботодавці), зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, серед них спеціальні робочі місця, здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосувань тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда, створювати для інвалідів умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством.

Частиною першою статті 18 цього Закону875-12 (у редакції до 23.02.2006 року) працевлаштування інвалідів здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями інвалідів.

Однак враховуючи, що зазначені державні органи не можуть безпосередньо здійснювати працевлаштування інвалідів на підприємствах, оскільки згідно зі ст. 21 КЗпП322-08 фактом працевлаштування є укладення трудового договору між працівником, у даному випадку інвалідом, та власником або уповноваженим органом підприємства, тому перелічені у ст. 18875-12¦st18 Закону875-12 суб'єкти, відповідно до чинного законодавства (пп. 12 п. "б" ст. 34280/97-ВР¦st34 Закону України "Про місцеве самоврядування"280/97-ВР, п. 4 ст. 23586-14¦st23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"586-14, ч. 3 п. 2 ст. 19803-12¦st19 Закону України "Про зайнятість"803-12) , мають повноваження на забезпечення бронювання місць для інвалідів та направлення їх для працевлаштування на підприємства, установи, організації, але безпосереднє працевлаштування здійснює саме підприємство. При цьому підприємства зобов'язані вживати всіх належних від них заходів для виконання встановленого нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів. Адміністративно-господарські санкції, відповідно до статті 20875-12¦st20 Закону N 875-XII875-12, роботодавці зобов'язані сплачувати незалежно від положень, викладених у статті 18875-12¦st18 Закону N 875-XII875-12.

Як вже зазначалося, Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість" від 23.02.2006 р. статтю 18 викладено в новій редакції та Закон N 875-XII875-12 доповнено новою статтею 18-1, які не встановлюють обов'язок державних органів працевлаштовувати інвалідів. Зазначені зміни покликані удосконалити механізм сприяння зайнятості особам з обмеженими фізичними можливостями шляхом використання гнучких форм організації праці, застосування надомної праці, сприяння підприємницькій діяльності, а також активізації роботи державної служби зайнятості, пов'язаної з їх професійною орієнтацією, навчанням та працевлаштуванням. Оскільки сфера соціальної захищеності інвалідів в Україні, відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18.03.2004 р. N 1629-IV1629-15, є пріоритетною сферою адаптації.

Згідно зі змінами, внесеними до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів" N 2960-IV2960-15 від 06.10.2005 р. і Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість" N 3483-IV від 23.02.2006 р., підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць, виходячи з вимог статті 18875-12¦st18 цього Закону875-12.

При цьому державна служба зайнятості відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" лише сприяє працевлаштуванню інвалідів, які перебувають на обліку та зареєстровані як безробітні. А тому обов'язок з працевлаштування інвалідів відповідно до встановленого Законом875-12 нормативу покладається виключно на підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю.

Директор
Е.Скібінський