ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Л И С Т

19.03.2010 N 01-14-551

Щодо перевірки правильності видачі та продовження лікарняних

(Витяг)

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула <...> звернення <...> та в межах компетенції повідомляє:

1. Відповідно до частини 3 ст. 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 р. N 2240-III2240-14 (далі - Закон N 2240), рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).

Комісія із соціального страхування підприємства має право звертатися за необхідності до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства, відповідно до абз. 4 п. 2.1. Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. N 25 (далі - Положення про комісію).

Згідно із ст. 28 Закону N 22402240-14, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, як страховик, має право здійснювати перевірку обгрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам.

Крім того, пунктом 8.1. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. N 455 (далі - Інструкція N 455), передбачено, що контроль за виконанням цієї Інструкції закладами охорони здоров'я усіх відомств здійснюють у межах своєї компетенції Міністерство охорони здоров'я України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, профспілки та їх об'єднання.

Положенням про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженим наказом МОЗ України від 09.04.2008 р. N 189 (далі - Положення), передбачено здійснення контролю за належним виконанням обов'язків з організації та контролю якості експертизи тимчасової непрацездатності (далі - ЕТН) спеціалістами, відповідальними за ЕТН, у закладах охорони здоров'я з боку відповідальної особи з ЕТН Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державної адміністрації та Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (далі - органи охорони здоров'я).

2. Відповідно до частини 1 ст. 51 Закону N 22402240-14, підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Порядок, умови видачі та продовження листків непрацездатності визначено Інструкцією N 455.

Якщо за результатами перевірки обгрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності фахівцями Фонду або відповідальними за ЕТН органів охорони здоров'я будуть зроблені висновки про порушення встановленого порядку видачі листків непрацездатності, то комісія із соціального страхування підприємства має право прийняти рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності), відповідно до абз. 2 п. 2.2. та п. 3.1.1. Положення про комісію.

Крім того, необхідно зазначити, що підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності також визначені статтею 36 Закону N 22402240-14.

<...>

Директор
С.Санченко