МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Н А К А З

08.10.2009 N 76

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення плану створення робочих місць для працевлаштування інвалідів на відповідний рік

З метою забезпечення отримання даних про кількість інвалідів, які можуть бути залучені до процесу їх трудової зайнятості та використання отриманої інформації з метою планування створення робочих місць для працевлаштування інвалідів на відповідний рік, а також на виконання пункту 20 Плану заходів Мінпраці щодо усунення порушень, викладених у документах контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 09.06.2009 N 213 "Про результати перевірок у 2009 році стану виконання програм соціального захисту інвалідів та заходи щодо усунення виявлених недоліків" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо визначення плану створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

2. Відділу планування надходжень та фінансування програм соціального забезпечення інвалідів, відділу організаційної роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення по соціальному захисту інвалідів, керуючим територіальними відділеннями Фонду прийняти затверджені методичні рекомендації до використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Фонду О.Мельника.

Директор
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України
В.МалькінЛ.Савенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального

захисту інвалідів

08.10.2009 N 76

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо визначення плану створення робочих місць для працевлаштування інвалідів на відповідний рік

1. Загальні положення

1.1. Ці методичні рекомендації щодо визначення плану створення робочих місць для працевлаштування інвалідів на відповідний рік (далі - Рекомендації), розроблені фахівцями Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) та Державного центру зайнятості України (далі - ДЦЗ), визначають механізм отримання даних про чисельність інвалідів, які можуть бути залучені до праці, задля планування створення для них робочих місць за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України, передбачених Фонду.

1.2. Рекомендації:

використовуються структурними підрозділами Фонду, органами державної служби зайнятості;

встановлюють єдиний підхід до формування даних про чисельність інвалідів, які можуть бути залучені до праці;

призначені для визначення даних про чисельність інвалідів з метою планування створення робочих місць для їх працевлаштування за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України, передбачених Фонду на відповідний рік.

1.3. Право давати роз'яснення щодо застосування цих рекомендацій має Фонд.

2. Порядок визначення плану створення робочих місць для працевлаштування інвалідів

2.1. Кількість робочих місць, які передбачається створити для працевлаштування інвалідів на відповідний рік розраховується з урахуванням документів, які надходять до відділень Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду), під час формування планів видатків на відповідний фінансовий рік, а саме:

2.1.1. Заяв роботодавців, щодо:

- потреби роботодавців у створенні нових (додаткових) робочих місцях для працевлаштування інвалідів;

- потреби роботодавців у переобладнанні існуючих робочих місць для працевлаштування інвалідів.

2.1.2. Інформації органів державної служби зайнятості щодо:

- чисельності працездатних інвалідів, які скористалися послугами державної служби зайнятості (далі - ДСЗ) у звітному році, чисельності працездатних інвалідів, які станом на 1 січня поточного року в установленому порядку перебували на обліку в ДСЗ;

- прогнозних розрахунків чисельності інвалідів, які звернуться до ДСЗ у наступному фінансовому році, у тому числі тих, які потребуватимуть працевлаштування на спеціальні робочі місця створені роботодавцями за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України, передбачених Фонду.

2.2. З урахуванням отриманої інформації, відділеннями Фонду розраховуються планові показники створення робочих місць для працевлаштування інвалідів на відповідний рік та у визначені строки подаються до Фонду на погодження та врахування при плануванні обсягів державного фінансування заходів на зазначені цілі.

2.3. У разі, коли опрацьовані відділеннями Фонду планові показники створення робочих місць для працевлаштування інвалідів на відповідний рік менші за розмірами до показників, встановлених чинним законодавством України, вони мають бути відкориговані у бік збільшення, на термін дії відповідних нормативно-правових актів.

2.4. Фондом, на основі даних, отриманих від відділень Фонду та ДЦЗ, а також на основі планових показників обсягів державного фінансування заходів щодо створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, здійснюється розробка, в цілому по Україні та окремо в розрізі відділень Фонду, планів створення робочих місць для працевлаштування інвалідів за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України, передбачених Фонду.

2.5. Фонд інформує щороку ДЦЗ про кількість робочих місць, які планується створити для працевлаштування інвалідів за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України, передбачених Фонду, в цілому по Україні та окремо в розрізі відділень Фонду, на відповідний рік у тижневий термін після затвердження відповідним наказом Фонду та погодження Мінпраці України.

Начальник управління
В.Конюх