МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


N 21/2-4-252 від 27.06.2002Щодо інформації стосовно браку, допущеного з вини працівника підприємства


На ваш лист <...> щодо інформації стосовно браку, допущеного з вини працівника підприємства, Міністерство промислової політики України повідомляє.

Розмір шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації визначається відповідно до ст.135-3 Кодексу законів про працю України322-08, Закону України від 06.06.95 N 217/95-ВР217/95-ВР "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" та затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.01.96 N 116116-96-п Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, що встановлює механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.

Відповідно до п.5 ст.134 Кодексу законів про працю України322-08 за заподіяну з вини працівника шкоду підприємству, установі, організації при виготовленні матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції) настає матеріальна відповідальність у повному розмірі, який визначається відповідно до ст.322-08|st135-3135-3 КЗпП322-08, тобто за фактичними втратами на підставі даних бухгалтерського обліку виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами.


 Державний секретар                   В.Падалко

"Бухгалтер", N 30 (ч.II) - 31, серпень, 2002 р.