МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Л И С Т

27.04.2007 N 1/5-384

Кримському республіканському

відділенню Фонду

Фонд соціального захисту інвалідів розглянув Вашого листа N 04-4/264 від 14.02.2007 та повідомляє наступне.

Згідно частини 1 статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньорічної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю.

Відповідно до п. 3.7 Наказу N 42 в разі невиконання нормативу підприємствами з кількістю працюючих 15 осіб сума адміністративно-господарських санкцій дорівнює середньорічній заробітній платі.

У статистичній практиці застосовується декілька показників середньої заробітної плати:

- на одного штатного працівника облікового складу,

- на одного працівника в еквіваленті повної зайнятості,

- на одну відпрацьовану годину.

Аналогічно і існує декілька показників чисельності працівників:

- облікова чисельність штатних працівників (на дату),

- середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (за період),

- середньооблікова чисельність штатних працівників в еквіваленті повної зайнятості (за період).

Методологія розрахунку цих показників базується на міжнародних стандартах і може застосовуватися в залежності від цілей розрахунків та аналізу.

Враховуючи вищезазначене, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, де чисельність працівників 15 осіб (включно), визначається у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю.

Директор
Е.Скібінський