МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Л И С Т

27.03.2007 N 1/6-175

Газеті українського

бухгалтера

"Все для бухгалтера

в торгівлі"

вул. Сергієнка, 18,

м. Київ, 02094

Фонд соціального захисту інвалідів на доручення Мінпраці N 411/9/71-07 від 27.02.2007 р. розглянув вашого листа... щодо надання роз'яснень та повідомляємо про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 (зміни від 06.10.2005 р. N 2960-IV2960-15 для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

<...>

Частиною третьою ст. 20 зазначеного Закону, передбачено, що сплату адміністративно-господарської санкції і пені підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, проводять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).

У разі несплати адміністративно-господарських санкцій або пені чи неможливості їх сплати за рішенням господарського суду їх стягнення в примусовому порядку може бути звернене на майно підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, в порядку, передбаченому законом.

Отже, п. 3 Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженого постановою КМУ N 70 від 31.01.2007 р., яким передбачено, що у разі, якщо роботодавець не одержує прибутку, сума адміністративно-господарських санкцій сплачується за рахунок інших джерел відповідно до законодавства, не суперечить вимогам ст. 20 зазначеного Закону875-12.

Директор
Е.Скібінський