МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Р О З' Я С Н Е Н Н Я

05.03.2007 N 1/5-208

Керуючим територіальними

відділеннями

До Фонду неодноразово звертаються керівники територіальних відділень Фонду про надання роз'яснень щодо сплати адміністративно-господарських санкцій бюджетними установами за 2006 рік, оскільки ЗУ "Про Державний бюджет України на 2007 рік" не зупинено дію статті 20 ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 в частині сплати бюджетними установами санкцій.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів" N 2960-IV від 06.10.2005 було внесено зміни до статей 875-12|st1919, 875-12|st2020 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12, зокрема частина перша статті 20 була викладена в такій редакції: "Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньорічної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю".

Отже, усі підприємства, установи, організації в тому числі і бюджетні повинні сплачувати адміністративно-господарські санкції за невиконання нормативу для працевлаштування інвалідів починаючи з 2006 року.

Законом України "Про державний бюджет України на 2006 рік" (N 3235-IV від 20.12.2005) було зупинено на 2006 рік дію статті 20 ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 в частині сплати бюджетними установами адміністративно-господарських санкцій.

З метою врегулювання питання щодо сплати адміністративно-господарських санкцій бюджетними установами не лише у 2006 році були внесені Законом N 3483-IV від 23.02.2006 зміни до частини першої статті 20 ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 шляхом доповнення такого змісту: "Положення цієї частини не поширюються на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів".

З огляду на вищевикладене, підприємства, установи, організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів не сплачують адміністративно-господарські санкції за невиконання нормативу для працевлаштування інвалідів до відділень Фонду.

Директор
Е.Скібінський