МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Л И С Т

28.02.2007 N 1/6-117

Шановна Тетяно Олександрівно!

Фондом соціального захисту інвалідів розглянуто Ваше звернення N 56 від 09.02.2007 та повідомляємо про наступне.

1. Згідно ст. 19 ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 цього Закону.

Відповідно до статті 18 вищезазначеного Закону забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості.

Статтею 18-1 цього Закону передбачено, що державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань.

Для вирішення порушеного питання керівник має інформувати центри зайнятості про наявність вільних вакансій, публікувати оголошення у засобах масової інформації тощо.

2. Постановою КМУ "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" N 70 від 31.01.2007 затверджено Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, який визначає механізм проведення відділеннями Фонду перевірок підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи вісім і більше осіб, щодо дотримання ними вимог статей 875-12|st1919 і 875-12|st2020 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12.

З огляду на вищевикладене, викладені у листі питання у повному обсязі врегульовані діючим законодавством.

З повагою,
Директор

Е.Скібінський