МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Л И С Т

07.11.2006 N 06ю-303/2028

Керуючим територіальним

відділенням

Роз'яснення щодо форми N 10-ПІ

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно ч. 2 ст. 19 цього Закону, підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті, і забезпечують працевлаштування інвалідів. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.

Частиною 11 статті 19 зазначеного Закону визначено, що керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі незабезпечення виконання нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

В зв'язку із затвердженням наказу Держкомстату N 286 від 28.09.2005 з 1 січня 2006 року втратив чинність наказ Мінстату від 07.07.95 N 171z0287-95 "Про затвердження Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих в народному господарстві України".

Враховуючи вищевикладене, підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, беруть форму звіту N 10-ПІ із офіційних засобів масової інформації, заповнюють згідно вимог чинного законодавства та надсилають до територіальних відділень Фонду.

Принагідно хотіли б зауважити, що Фондом розроблено проект наказу Мінпраці "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми N 10-ПІ поштова - річна "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів" з урахуванням змін у чинному законодавстві, який надіслано на розгляд Мінпраці та Держкомстату.

В.о. директора
Е.Скібінський