МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Л И С Т

24.03.2006 N 07-122/490-180/1

Президенту Всеукраїнської

молодіжної організації

"Молодь проти корупції"

Ляльці О.Л.

01024, м. Київ,

вул. Лютеранська, 27/29

Про надання роз'яснення

На депутатське звернення народного депутата України Марченка О.В. від 02.03.2006 N 3-66 Фонд розглянув Вашого листа від 06.02.2006 N 09к-06/02 щодо проблемних питань застосування чинного законодавства та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Згідно частини 5 статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для яких це місце роботи є основним.

Пунктом 1.8 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 року N 286, визначено, що показник середньооблікової кількості штатних працівників використовується для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили. Суть його визначення полягає у тому, що зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи), незалежно від терміну трудового договору та тривалості робочого часу.

Таким чином, для виконання нормативу враховуються тільки працевлаштовані інваліди, для яких це місце роботиєосновним, тобто ізведенням трудової книжки.

Частиною 3 статті 19 зазначеного Закону визначено, що підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 цього Закону.

Статтею 18 визначено, що забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи додержавної служби зайнятості.

Отже підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, самостійно працевлаштовують інвалідів, як тих, що безпосередньо звернулись, так і тих, які направляються органами працевлаштування.

З повагою,

Директор
В.Димов