МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Л И С Т

22.03.2006 N 07-113/469-179/1

Президенту Всеукраїнської

молодіжної організації

"Молодь проти корупції"

Ляльці О.Л.

01024, м. Київ,

вул. Лютеранська, 27/29

Про надання роз'яснення

На депутатське звернення народного депутата України Марченка О.В. від 02.03.2006 N 3-65 Фонд розглянув Вашого листа від 07.02.2006 N 19к-06/02 щодо проблемних питань застосування чинного законодавства та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

1. Частиною 3 статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 (далі - Закон) сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, проводять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).

Частиною 5 статті 20 Закону875-12 визначено, що у разі несплати адміністративно-господарських санкцій або пені чи неможливості їх сплати за рішенням господарського суду, їх стягнення в примусовому порядку може бути звернено на майно підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, в порядку, передбаченому законом.

Отже, відсутність прибутку не звільняє від сплати адміністративно-господарських санкцій.

2. Частиною 7 статті 19 Закону875-12 (в редакції змін, внесених Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів"2960-15 визначено, що порядок реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, строки подання йому звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів, контролю за виконанням нормативів робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо їх реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, подачі щорічного звіту та сплати ними адміністративно-господарських санкцій, а також надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Сьогодні, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16.02.2006 N 66004/3/1-05 Міністерство праці та соціальної політики України разом з причетними центральними органами виконавчої влади опрацьовує вищезазначений порядок.

До його затвердження чинними залишаються вимоги Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 N 1767.

Пунктом 2 зазначеного Порядку передбачається, що підприємства, на яких працює 8 і більше чоловік, реєструються у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і не пізніше 1 лютого подають до зазначених відділень звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою, що затверджується наказом Мінпраці за поданням Фонду та погоджується з Держкомстатом.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 338 затверджено форму N 10-ПІ поштова - річна "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів" та Інструкцію щодо її заповнення. Наказ Мінпраці погоджено Державним комітетом статистики України та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.2004 за N 1671/10270.

Підприємство рахується зареєстрованим за фактом надання звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів, про що у відділеннях Фонду ведуться відповідні журнали реєстрації.

З повагою,

Директор
В.Димов