МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Л И С Т

28.07.2006 N 06ю-181/1349-283/2

Щодо працевлаштування інвалідів

(Витяг)

Фонд соціального захисту інвалідів розглянув вашого листа <...> і в межах своєї компетенції надає відповідь

1. Чи правильно те, що на цей час приватні підприємці теж зобов'язані працевлаштовувати інвалідів, якщо чисельність найманих працівників - 8 і більше осіб?

Відповідно до частини ст. 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 (зміни [до неї внесено Законом] від 06.10.2005 р. N 2960-IV) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб - у кількості одного робочого місця.

Отже, законодавство України встановлює рівні умови господарської діяльності для всіх підприємств в аспекті дотримання нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

2. Чи слід розраховувати середньооблікову кількість , штатних працівників згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. N 286?

Дійсно, з 1 січня 2006 року середньооблікову кількість штатних працівників слід розраховувати згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. N 286.

3. Чи обов'язково інваліда має бути працевлаштовано за основним місцем роботи? Чи дійсно при цьому не так важливо, працевлаштовано інваліда на повну ставку чи, скажімо, на 0,1 ставки?

Згідно з частиною 5 статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12 виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для яких це місце роботи є основним.

Пунктом 1.8 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. N 286, визначено, [зокрема,] що показник середньооблікової кількості штатних працівників використовується для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили. Суть його визначення полягає у тому, що зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи), незалежно від терміну трудового договору та тривалості робочого часу.

4. Чи поширюються на штраф "за інвалідів" строки давності (зокрема, загальний строк давності для адміністративно-господарських санкцій - 6 місяців із дня виявлення правопорушення)?

Згідно з частиною 4 статті 20 Закону України "Про основи соціального захисту інвалідів [в Україні]"875-12 адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, зазначеними в частині першій цієї статті, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону. При цьому до правовідносин із стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовуються строки, визначені статтею 436-15|st250250 Господарського кодексу України436-15.

5. Чи можна приймати інвалідів як на звичайні робочі місця, так і на спеціальні (якщо це необхідно внаслідок захворювання такого інваліда і рекомендацій МСЕК)?

Згідно з п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.95 р. N 314 робочим місцем інваліда може бути:

звичайне робоче місце, якщо за умовами праці та з урахуванням фізичних можливостей інваліда воно може бути використано для його працевлаштування;

спеціалізоване робоче місце інваліда - робоче місце, обладнане спеціальним технічним оснащенням, пристосуваннями і пристроями для праці інваліда залежно від анатомічних дефектів чи нозологічних форм захворювання та з урахуванням рекомендації медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), професійних навичок і знань інваліда.

6. При облаштуванні спеціальних робочих місць (як, утім, і при використанні звичайного робочого місця) - чи слід суб'єкту господарювання (щоб уникнути будь-яких непорозумінь і помилок) проконсультуватися з місцевим органом Фонду захисту інвалідів ?

Відповідно до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів затвердженого Постановою КМУ від 26 вересня 2002 року N 1434, Фонд надає інформаційно-консультативні послуги інвалідам, підприємствам, установам і організаціям з питань, що належать до його компетенції.

7. Чи може зменшення робочого часу для інвалідів встановлюватися шляхом зменшення тривалості щоденної роботи, зменшення кількості днів роботи протягом тижня або одночасного зменшення кількості днів і тривалості щоденної роботи?

Згідно зі статтею 56 КЗпП за угодою між працівником і власником або уповноваженим органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Директор
В.Димов