МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Н А К А З

22.05.2006 N 24

Про затвердження Положення про порядок надання Фондом соціального захисту інвалідів одноразової матеріальної допомоги інвалідам

З метою оперативного та об'єктивного вирішення питань щодо надання матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам і установам, які займаються проблемами інвалідності, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок надання Фондом соціального захисту інвалідів одноразової матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам і установам, які займаються проблемами інвалідності (додаток 1).

2. Затвердити склад Комісії Фонду соціального захисту інвалідів по наданню матеріальної допомоги інвалідам та установам, які займаються проблемами інвалідності (додаток 2).

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ від 15.07.2003 N 90.

Директор
В.Димов

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання інвалідам одноразової матеріальної допомоги Фондом соціального захисту інвалідів

1. Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги (далі - одноразова допомога) інвалідам і дітям-інвалідам (далі - інвалідам) за рахунок коштів, що виділяються з коштів спеціального фонду дирекції, які обліковуються на рахунку "Інші джерела власних надходжень".

2. Надання одноразової допомоги інвалідам проводиться на підставі особистої заяви інваліда (або одного з батьків, опікуна чи піклувальника) та наявності пакету необхідних документів, а саме:

- копії пенсійного посвідчення (довідка МСЕК), що підтверджує інвалідність;

- копії паспорту (1, 2 стор. та відомості про останнє місце реєстрації постійного проживання);

- довідки з лікарні, виписка з історії хвороби, якщо допомога надається на лікування;

- копії довідки про ідентифікаційний код платника податків;

- клопотання територіального відділення Фонду.

3. Розгляд заяв інвалідів на надання одноразової матеріальної допомоги здійснюється Комісією по наданню допомоги інвалідам та установам, які займаються вирішенням проблем інвалідності (далі - Комісія).

Склад комісії затверджується наказом директора Фонду.

Матеріали на розгляд комісії готує відділ організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення.

Засідання Комісії відбуваються до мірі надходження заяв.

Комісія правомочна приймати рішення при наявності не менше двох третин його членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комісії та оформлюються відповідним протоколом.

За умови відсутності керівника структурного підрозділу - члена комісії - право голосу передається особі, яка виконує його обов'язки.

4. Рішення про надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам приймається директором Фонду на підставі протоколу засідання комісії по наданню матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам і установам, які займаються проблемами інвалідності при Фонді соціального захисту інвалідів.

5. Розмір матеріальної допомоги визначається Комісією в кожному окремому випадку, але не більше розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

6. Виплата зазначеної допомоги здійснюється поштовими переказами за місцем реєстрації постійного місця проживання інваліда один раз на рік. Перерахування коштів здійснюється відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Одноразова допомога, що залишилася неодержаною у зв'язку зі смертю інваліда, виплачується чоловіку (дружині) або батькам померлого (опікуну чи піклувальнику).

7. Витрачання коштів на виплату одноразової допомоги здійснюється в межах наявних асигнувань і відображається у фінансовій звітності у встановленому порядку.

Протоколи засідань Комісії, документи, квитанції поштових переказів зберігаються у відділі бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Додаток 2

СЛАД

Комісії Фонду соціального захисту інвалідів по наданню матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам і установам, які займаються проблемами інвалідності

1. Бобриков В.Ю. - заступник директора, голова комісії.

2. Манжос Н.І. - начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер.

3. Конюх В.Л. - начальник планово-економічного відділу.

4. Мегем О.В. - начальник відділу кадрового та документального забезпечення.

5. Фуртас С.В. - завідувач юридичним сектором.

6. Демидова М.Г. - головний спеціаліст відділу організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення.

7. Солотвінська О.П. - головний спеціаліст відділу організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення.