ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Л И С Т

16.05.2006 N 04-29-1044

Про розгляд звернення щодо права на допомогу при народженні дитини

Розглянувши ваш лист, повідомляємо, що згідно із ч. 1 ст. 4 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"2240-14 право на матеріальне забезпечення за цим видом соціального страхування мають застраховані особи. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законодавством.

Матеріальне забезпечення (допомога при народженні дитини) застрахованим особам, відповідно до ст. 50 зазначеного Закону, призначається та надається за основним місцем роботи.

Отже, звернення застрахованої особи за допомогою при народженні дитини після звільнення з роботи не позбавляє її права на зазначену допомогу.

У наведеному в листі випадку призначення та виплата допомоги при народженні дитини здійснюється батькові дитини у порядку та на умовах, визначених Порядком призначення і виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2005 р. N 315, тобто підприємство, на якому він працював на момент настання страхового випадку, повинно виплатити йому 3400 грн (ст. 3235-15|st6161 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"3235-15 та надавати довідку про суму виплаченої допомоги із зазначенням періоду, за який її виплачено.

Заступник директора
С.Буринський