АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

02.02.2006 N 159/7

Про визначення професії "аудитор" та встановлення єдиної практики внесення запису до трудової книжки працівника аудиторської фірми (аудитора)

Керуючись Господарським кодексом України, Законом України "Про аудиторську діяльність" (від 22 квітня 1993 року N 3125-XII3125-12, Аудиторська палата України ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати суб'єктам аудиторської діяльності:

1.1. При прийнятті фізичних осіб за трудовим договором на відповідні посади у сфері аудиту у трудових книжках працівників зазначати найменування посад у сфері аудиту відповідно до професійних назв робіт згідно з положеннями "Державного класифікатора України. Класифікатор професій. ДК 003-95".

1.2. Приймати за трудовим договором на посаду "аудитор" лише фізичних осіб, які мають сертифікат, що визначає їхню кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

1.3. Похідні назви та посади утворювати шляхом додавання таких похідних слів, як "головний" та "старший" (наприклад, "головний аудитор" та "старший аудитор"). Враховуючи те, що похідні посади повинні мати такі самі кваліфікаційні характеристики, що й базові, визначити, що при прийнятті фізичних осіб за трудовим договором на посади, які є похідними посадами щодо посади "аудитор", фізична особа повинна мати відповідний сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Рекомендувати суб'єктам аудиторської діяльності привести організаційну структуру аудиторських фірм та штатний розпис у відповідність із положеннями зазначених вище нормативно-правових актів та внести відповідні зміни до трудових книжок своїх працівників.

3. Ініціювати внесення змін та доповнень до "Державного класифікатора України. Класифікатор професій. ДК 003-95" та "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності"v0336203-04 щодо обов'язкової наявності сертифіката, що визначає кваліфікаційну придатність фізичної особи на заняття аудиторською діяльністю на території України відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голова Спостережної ради
Аудиторської палати України

С.О.Столярова