МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Л И С Т

23.10.2006 N 01-06-2125

Міністру охорони здоров'я

Автономної Республіки Крим,

начальникам головних

управлінь охорони здоров'я

Дніпропетровської,

Львівської та Харківської,

Головного управління охорони

здоров'я та медицини

катастроф Черкаської,

управління охорони здоров'я

та курортів Вінницької,

управління охорони здоров'я

та медицини катастроф

Одеської, управлінь охорони

здоров'я обласних державних

адміністрацій, Головного

управління охорони здоров'я

та медичного забезпечення

Київської та управління

охорони здоров'я

Севастопольської міських

державних адміністрацій

Міністерство охорони здоров'я України спільно з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до листа Міністерства охорони здоров'я України від 20.07.2006 р. N 3.07 пропонує здійснити обмін довідки про тимчасову непрацездатність довільної форми на листок непрацездатностіza454-04 за слідуючим порядком:

1. При зверненні особи до закладу охорони здоров'я обмін на листок непрацездатності буде здійснюватись при наявності довідки про тимчасову непрацездатність довільної форми, виданої даним закладом (далі - Довідки).

2. У разі отримання довідки поза постійним місцем проживання або роботи обмін на листок непрацездатності здійснюється в територіальному закладі охорони здоров'я з дозволу головного лікаря, що засвідчується його підписом та печаткою закладу.

3. Виписка листка непрацездатності проводиться відповідальною особою за облік, виписку та видачу листків непрацездатності або іншою особою, визначеною керівником закладу охорони здоров'я, відповідно запису в журналі реєстрації листків непрацездатності (ф. 036/оva369282-00) з зазначенням в ньому дати обміну та номера листка непрацездатності.

4. На бланку листка непрацездатності в правому верхньому куті вказується: "Замість довідки N ___ від ____".

5. У графі бланку листка непрацездатності "Видано" зазначається дата обміну, а в графі "Звільнення від роботи" вказується одним рядком термін тимчасової непрацездатності (з якого числа по яке), відповідний вказаному в довідці.

6. Видача листка непрацездатності підписується посадовою особою, визначеною керівником закладу охорони здоров'я. При тривалості тимчасової непрацездатності більше 30 днів - листок непрацездатності підписується головою ЛКК.

7. Якщо проводилось освідчення хворого медико-соціальною експертною комісією, обов'язково зазначати дату направлення на МСЕК та дату встановлення групи інвалідності у відповідних графах.

8. Всі графи листка непрацездатності, крім визначених п. 4 даного листа, заповнюються відповідно записам в довідці, в тому числі відмітки про порушення режиму хворим, та відповідно Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом від 3 листопада 2004 року N 532/274/136-ос/1406z1454-04.

9. Довідки зберігаються в закладах охорони здоров'я разом з корінцем листка непрацездатності.

10. Контроль за дотриманням порядку обміну довідки на листок непрацездатності покладається на керівника закладу охорони здоров'я.

Заступник Міністра
охорони здоров'я України
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності

Ю.О.Гайдаєв


С.П.Санченко