МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Л И С Т

04.05.2011 N 3.07-19/126

Щодо застосування бланків листків непрацездатності старого зразка

Міністерство охорони здоров'я України до листа Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо застосування бланків листків непрацездатності старого зразка додатково повідомляє наступне.

Спільним наказом МОЗ України, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 N 532/274/136-ос/1406 "Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за N 1454/10053, затверджено новий зразок листка непрацездатностіza454-04.

П. 2.1 зазначеного наказу передбачено "Узяти до використання листки непрацездатності нового зразка та впровадити їх застосування з 1 січня 2005 року після повного використання листків непрацездатності старого зразка", а п. 2.2 "Узяти до застосування Інструкцію про порядок заповнення листка непрацездатності". Дозвіл на використання бланків листків непрацездатності старого зразка було надано у зв'язку із їх недостатньою кількістю. Враховуючи ситуацію, що склалася у деяких регіонах у зв'язку з відсутністю бланків листків непрацездатності, надавалися навіть довідки довільної форми про тимчасову непрацездатність.

П. 4 зазначеного наказу Інструкція про порядок заповнення бланка листка непрацездатності, яка затверджена спільним наказом МОЗ, Державним комітетом статистики, Фонду соціального страхування від 09.03.2000 N 46/81/4z0188-00, визнана такою, що втратила чинність.

Інформація, яка надійшла від Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підтверджує наявність в регіонах бланків листків непрацездатності старого зразка.

Враховуючи викладене, МОЗ вважає, що станом на сьогодні листки старого зразка не повинні використовуватися.

Чинним є листок непрацездатності, затверджений спільним наказом МОЗ України, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 N 532/274/136-ос/1406z1454-04.

В.о. Міністра
О.В.Аніщенко