МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Л И С Т

01.09.2010 N 10.02.11/2585

Редакції видання

"БАЛАНС-БЮДЖЕТ"

<...>

Міністерство охорони здоров'я розглянуло <...> запит щодо права працівників закладів охорони здоров'я на роботу за сумісництвом.

Відповідно до постанови КМУ від 03.04.93 р. N 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" та Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства юстиції та Міністерства фінансів України від 28.06.93 р. N 43z0076-93, робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору.

На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час.

Окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Відповідно до ст. 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я2801-12 медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними видами медичної діяльності, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 р. N 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78: Охорона здоров'я". Зокрема, у розділі "Фахівці" зазначеного Довідника затверджені єдині кваліфікаційні вимоги до молодших спеціалістів усіх спеціальностей. Однією із таких вимог є неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина".

Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою проводиться кожні п'ять років згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 23.11.2007 р. N 742.

Отже, робота на посаді сестри медичної вважається медичною діяльністю, і керівник структурного підрозділу закладу охорони здоров'я (в т.ч. завідуючий господарством) має право працювати за сумісництвом на вакантній посаді сестри медичної з відпрацюванням робочого часу поза межами робочого часу за основною посадою з дотриманням вимог щодо обмеження робочого часу, встановленого постановою КМУ від 03.04.93 р. N 245.

Заступник Міністра
С.Буніна