МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

24.05.2011 N 1/9-380
23.05.2011 N 02-5/423

Міністерству освіти і науки,

молоді та спорту Автономної

Республіки Крим, управлінням

освіти і науки обласних,

Київської

та Севастопольської міських

державних адміністрацій

Керівникам навчальних

закладів

Щодо колективно-договірного регулювання трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються

На запити з місць стосовно колективно-договірного регулювання трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України роз'яснюють наступне.

Чинне законодавство, зокрема Кодекс законів про працю України, Закон України "Про колективні договори і угоди"3356-12, а також Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України передбачають надання додаткових порівняно із чинним законодавством трудових та соціально-побутових пільг працівникам шляхом колективно-договірного регулювання.

Згідно зі ст. 13 Кодексу законів про працю України322-08 зміст колективного договору визначається сторонами. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін зокрема щодо регулювання соціально-економічних відносин, до яких належить встановлення гарантій, компенсацій, пільг тощо.

Виходячи із норм статей 1 та 33356-12¦st3 Закону України "Про колективні договори і угоди"3356-12 колективний договір укладається між власником та профспілковим органом з метою регулювання соціально-економічних відносин, а також для узгодження інтересів сторін як на основі чинного законодавства, так і прийнятих ними зобов'язань.

Згідно зі ст. 7 зазначеного Закону3356-12 зміст колективного договору визначається сторонами. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін зокрема щодо регулювання соціально-економічних відносин, до яких належить встановлення гарантій, компенсацій, пільг, забезпечення житлово-побутового обслуговування. Цією статтею також передбачено, що колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Слід зазначити, що нормами чинного законодавства не встановлено коло соціально-побутових пільг, які можуть надаватися суб'єктам колективного договірного врегулювання через зобов'язання колективного договору. Тому не виключається можливість взяття однією із сторін колективно-договірного регулювання зобов'язання забезпечити чи надавати пільги щодо оплати за надання освітніх та інших послуг суб'єктам, що перебувають у сфері дії сторін колдоговору.

Статтею 6 зазначеного Закону3356-12 заборонено будь-яке втручання з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, власників або уповноважених ними органів, яке може обмежити права працівників та їх представників при укладенні та виконанні колективних договорів, угод.

Положення колективного договору є обов'язковими для власника або уповноваженого ним органу (ст. 9 Закону3356-12) .

При прогнозуванні обсягів надходжень до спеціального фонду кошторису вищого навчального закладу мають бути враховані зазначені колективно-договірні зобов'язання.

Стосовно підстав для заборони включення тих чи інших зобов'язань до колективного договору, то ст. 5 Закону3356-12 забороняється включати до договорів умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників.

Міністерство освіти і науки
молоді та спорту
Заступник Міністра
Профспілка працівників
освіти і науки України
Голова


П.М.Куліков


Г.Ф.Труханов