МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

18.02.2011 N 1/9-114,

N 02-8/100

Міністерству освіти

і науки АР Крим,

управлінням освіти

і науки обласних Київської

та Севастопольської

міських державних

адміністрацій

Кримській республіканській,

обласним, Київській

та Севастопольській

міським організаціям

Профспілки працівників

освіти і науки України

Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів

Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на численні звернення з місць щодо введення в дію типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, розроблених на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів" та затверджених наказом МОН від 04.11.2010 N 1055z1157-10 (зареєстровано Мін'юстом 23.11.2010 за N 1157/18452), роз'яснюють.

Штатні нормативи дошкільних навчальних закладів поширюються на:

- дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років;

- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років;

- дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років;

- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;

- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках;

- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;

- дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини).

Дошкільні відділення навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" також користуються цими штатними нормативами.

Керівники дошкільних навчальних закладів мають привести штатні розписи у відповідність до цього наказу з 01.01.2011 року.

Введення до штатних розписів дошкільних навчальних закладів всіх типів посади медичної сестри з дієтичного харчування, керівника гуртка, практичного психолога, соціального педагога здійснюється з 01.09.2011 року. У разі, якщо ці посади були введені до 1 січня 2011 року, то вони зберігаються у штатних розписах дошкільних навчальних закладів.

Посади практичних психологів і соціальних педагогів уводяться в штатні розписи навчальних закладів і установ освіти за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою в межах коштів, передбачених кошторисом витрат відповідно до нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів.

Нормативи практичних психологів і соціальних педагогів, в тому числі і у дошкільних навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 N 616 "Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України".

Посада заступника завідувача з господарства вводиться у штати дошкільних навчальних закладів за наявності 12 і більше груп.

В штатному розписі одно- і двогрупового дошкільного навчального закладу кількість штатних посад вихователя визначається за встановленими нормативами залежно від режиму роботи дошкільного закладу (5-ти денний чи 6-ти денний) та тривалості перебування в групі дітей (наприклад: 9 годин; 12 годин). Однак при складанні графіка роботи та встановленні відповідно до нього педагогічного навантаження конкретному вихователеві, необхідно виходити з фактичного часу роботи з урахуванням того, що завідувач дошкільним навчальним закладом має відпрацювати щодня по 3 години у групі з дітьми, та на передачу зміни відводиться 20 хвилин або 0,33 години кожного дня (додаток N 6).

Штатні нормативи загальної чисельності сторожів, двірників, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків розраховується за формулою, визначеною Міжгалузевими нормами чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 N 105.

             Ч  = Ч х К ,
              зч  н  н
   де: Ч - загальна чисельність працівників;
     зч
   Ч - нормативна чисельність, чол.;
   н
   К - коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки,
   н
хвороби тощо).
   Прийнято К = 1,15.
        н

У додатках до листа приводяться:

- нормативи чисельності сторожів (додаток N 1);

- нормативи чисельності робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків (додаток N 2);

- нормативи чисельності двірників (додаток N 3);

- нормативи чисельності окремих посад в дошкільних навчальних закладах (додаток N 4);

- розрахунок кількості штатних одиниць у закладах компенсуючого та комбінованого типів (додаток N 5).

Додаток N 1

НОРМАТИВИ

чисельності сторожів

------------------------------------------------------------------
|  N п/п.   |  Тривалість охорони об'єкта на добу годин.  |
|        |------------------------------------------------|
|        |   8   |  12   |  16   |  24   |
|        |------------------------------------------------|
|        |        Чисельність, чол.        |
|---------------+------------------------------------------------|
|    1    |  1,7   |  2,5  |  3,4  |  5,0  |
------------------------------------------------------------------
   Наприклад: дошкільний навчальний заклад охороняється 12 год.
   нормативна чисельність за картою - 2,5 чол.
   коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби 
тощо).
   Прийнято К = 1,15.
        н
   Ч = 2,5 х 1,15 =2,85 чол.
   зч

Додаток N 2

НОРМАТИВИ

чисельності робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків

------------------------------------------------------------------
| N  |  Кількість  |   Загальна площа будівлі, кв. м   |
| пор. |  працюючих  |-----------------------------------------|
|   |  та дітей у | До 1500 |1501 - |2501 - |3501 - |4501 - |
|   | будівлі, чол. |     | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
|   |        |-----------------------------------------|
|   |        |      Чисельність, чол.      |
|------+---------------+-----------------------------------------|
| 1  |  До 100   | 0,60  | 0,88 | 1,25 | 1,62 | 2,01 |
|------+---------------+---------+-------+-------+-------+-------|
| 2  |  101 - 200  | 0,96  | 1,21 | 1,59 | 1,91 | 2,31 |
|------+---------------+---------+-------+-------+-------+-------|
| 3  |  201 - 300  | 1,31  | 1,60 | 2,00 | 2,21 | 2,61 |
|------+---------------+---------+-------+-------+-------+-------|
| 4  |  301 - 400  | 1,55  | 1,75 | 2,21 | 2,53 | 2,91 |
------------------------------------------------------------------

Додаток N 3

НОРМАТИВИ

чисельності двірників

------------------------------------------------------------------
|  N  | Площа дільниці, |  Зимове  |  Літнє прибирання   |
| пор. | що прибирається | прибирання |             |
|    |  за зміну,  |------------+-------------------------|
|    |  кв. м, до  |      | території з | газонів |
|    |         |      | удосконаленим |     |
|    |         |      |  покриттям  |     |
|    |         |--------------------------------------|
|    |         |     Чисельність, чол.      |
|-------+-----------------+--------------------------------------|
|  1  |   2000    |  0,5   |   0,4   |  0,2  |
|-------+-----------------+------------+---------------+---------|
|  2  |   4000    |  1,0   |   0,8   |  0,5  |
|-------+-----------------+------------+---------------+---------|
|  3  |   6000    |  1,6   |   1,2   |  0,7  |
|-------+-----------------+------------+---------------+---------|
|  4  |   8000    |  2,1   |   1,5   |  1,0  |
|-------+-----------------+------------+---------------+---------|
|  5  |   10000   |  2,6   |   1,9   |  1,2  |
|-------+-----------------+------------+---------------+---------|
|  6  |   12000   |  3,2   |   2,3   |  1,4  |
|-------+-----------------+------------+---------------+---------|
|  7  |   14000   |  3,7   |   2,5   |  1,7  |
------------------------------------------------------------------

Додаток N 4

НОРМАТИВИ

чисельності окремих посад в дошкільних навчальних закладах

----------------------------------------------------------------------
| N |   Посада    | К-ть  |   К-ть груп   |  Типи  |
|з/п|          | штатних |           | закладів |
|  |          | одиниць |           |      |
|---+-------------------+---------+---------------------+------------|
|1. |Музичний керівник | по 0,25 |На 1 групу      |Всі     |
|---+-------------------+---------+---------------------+------------|
|2. |Інструктор з    |по 0,125 |На 1 групу      |Всі     |
|  |фізкультури    |     |           |      |
|---+-------------------+---------+---------------------+------------|
|3. |Керівник гуртка  |по 0,125 |На 1 групу      |Всі     |
|---+-------------------+---------+---------------------+------------|
|4. |Медична сестра з  | 0,25  |2 - 4        |Всі     |
|  |дієтичного     |---------+---------------------|      |
|  |харчування     |  0,5  |5 - 9        |      |
|  |          |---------+---------------------|      |
|  |          |  1,0  |10 і більше     |      |
|---+-------------------+---------+---------------------+------------|
|5. |Медична сестра   |  0,5  |Додатково якщо 4 і  |Всі     |
|  |(ясла-садки)    |     |більше групи для   |      |
|  |          |     |дітей        |      |
|  |          |     |до 3-х років     |      |
|---+-------------------+---------+---------------------+------------|
|6. |Практичний психолог|  0,5  |До 7 груп (місто);  |Загальний  |
|  |          |     |до 4 груп (село)   |      |
|  |          |---------+---------------------+------------|
|  |          | 0,75  |7 - 8 груп (місто); |Загальний  |
|  |          |     |4 - 5 груп (село)  |      |
|  |          |---------+---------------------+------------|
|  |          |  1,0  |9 і більше груп   |Загальний  |
|  |          |     |(місто);       |      |
|  |          |     |6 і більше (село)  |      |
|  |          |---------+---------------------+------------|
|  |          |  1,0  |2 і більше груп   |Компенсуючий|
|  |          |     |           |та     |
|  |          |     |           |комбінований|
|---+-------------------+---------+---------------------+------------|
|7. |Соціальний педагог |  1,0  |На 1 заклад     |Всі     |
|---+-------------------+---------+---------------------+------------|
|8. |Учитель-логопед  |  1,0  |На кожну групу з   |Спеціальні |
|  |          |     |порушеннями мови   |та     |
|  |          |     |           |комбіновані |
|  |          |---------+---------------------+------------|
|  |          |  1,0  |На кожні 10 дітей з |Спеціальні |
|  |          |     |тяжкими порушеннями |та     |
|  |          |     |мовлення або 12 дітей|комбіновані |
|  |          |     |з          |      |
|  |          |     |фонетико-фонематичним|      |
|  |          |     |недорозвиненням,   |      |
|  |          |     |дислакцією      |      |
|---+-------------------+---------+---------------------+------------|
|9. |Учитель-дефектолог |  1,0  |На 1 групу      |Спеціальні |
|  |          |     |           |та     |
|  |          |     |           |комбіновані |
|---+-------------------+---------+---------------------+------------|
|10.|Вихователь-методист|0,5   |4 - 7 груп      |Компенсуючий|
|  |          |додатково|           |(ясла-садки)|
|  |          |---------+---------------------|      |
|  |          |1,0   |8 і більше груп   |      |
|  |          |додатково|           |      |
|---+-------------------+---------+---------------------+------------|
|11.|Вихователь-методист|0,5   |4 - 5 груп      |Компенсуючий|
|  |          |додатково|           |(дитячі   |
|  |          |---------+---------------------|садки)   |
|  |          |1,0   |6 і більше груп   |      |
|  |          |додатково|           |      |
----------------------------------------------------------------------

Додаток N 5

РОЗРАХУНОК

кількості штатних одиниць у закладах компенсуючого та комбінованого типів

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування|   Кількість штатних одиниць (максимальна) у закладах компенсуючого та    |
|  посади  |комбінованого типів з розрахунку на одну групу в залежності від режиму роботи (з|
|      |          урахуванням 20 хвилин для передачі зміни)          |
|      |--------------------------------------------------------------------------------|
|      |  4  |   9 годин   |  10,5 годин  |  12 годин   |  24 години**  |
|      |години* |         |         |         |         |
|      |--------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
|      |5-денний|5-денний|6-денний|5-денний|6-денний|5-денний|6-денний|5-денний|6-денний|
|      |робочий |робочий |робочий |робочий |робочий |робочий |робочий |робочий |робочий |
|      |тиждень |тиждень |тиждень |тиждень |тиждень |тиждень |тиждень |тиждень |тиждень |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Вихователі | 0,8* | 1,87 | 2,24 | 2,17 | 2,6  | 2,47 | 2,96 | 2,87** | 3,44** |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Помічник  | 0,5  | 1,13 | 1,35 | 1,3  | 1,6  | 1,5  | 1,8  | 1,5  | 1,8  |
|вихователя |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|для дітей  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|віком до 3-х|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|років    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Помічник  | 0,5  |  1  |  1  | 1,15 | 1,25 | 1,25 | 1,5  | 1,5  | 1,5  |
|вихователя |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|для дітей  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|віком від  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|3-х років  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Помічник  | 0,56 | 1,25 | 1,5  | 1,46 | 1,75 | 1,67 | 2,0  | 3,33 | 4,0  |
|вихователя |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|для дітей, |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|хворих на  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|туберкульоз |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|та для   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|розумово  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|відсталих  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|дітей та  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|дітей з   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ураженням  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|центральної |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|нервової  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|системи з  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|порушенням |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|психіки   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

_______________

* Без урахування часу на передачу зміни 20 хвилин.

** Враховано на передачу зміни 20 хвилин.

Додаток N 6

ПРИКЛАД

розрахунку кількості посад вихователів у одногруповому дошкільному навчальному закладі

За умови режиму роботи групи 9 годин щодня впродовж 5 днів, тривалість перебування дітей протягом тижня складає 45 годин.

Завідувач дошкільним закладом має відпрацювати з групою дітей 15 годин на тиждень.

Тривалість роботи вихователя становитиме 30 годин на тиждень (45 годин - 15 годин). Оскільки на передачу зміни впродовж тижня буде витрачено вихователем ще 1,67 години (20 хвилин: 60 хвилин х 5 днів), загальна тривалість робочого часу вихователя складатиме 31,67 години на тиждень, що відповідає 1,06 одиниці посади (31,67 години: 30 годин).

Заступник Міністра освіти
і науки, молоді та спорту
України,
Голова комісії з реорганізації
Міністерства
Голова Профспілки працівників
освіти і науки України
Б.М.Жебровський

Г.Ф.Труханов