МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.03.2010 N 202

Про затвердження Примірних штатних нормативів позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту

N 1099 від 11.10.2012 )
( У назві, тексті Наказу та назві, тексті Примірних типових
штатних нормативів слово "типові" у всіх відмінках і
формах числа виключено на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 1099 від 11.10.2012 )

Відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту" та з метою впорядкування штатів позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірні штатні нормативи позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України, що додаються.

2. Затвердити Перелік найбільших позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України, що додається.

3. Керівникам позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України привести штатні розписи закладу у відповідність з цим наказом. При цьому з метою раціонального використання коштів та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 N 943 "Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів" не допускати в 2010 році збільшення чисельності працівників у закладах, що склалась на 1 листопада 2008 року.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра П.Б.Полянського.

Міністр
І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

11.03.2010 N 202

ПРИМІРНІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України

I. Загальні положення

1.1. Примірні штатні нормативи поширюються на позашкільні навчальні заклади державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України (далі - заклад) і використовуються при формуванні штатів позашкільних навчальних закладів, їх філій і структурних підрозділів (відділів, відділень, кабінетів, клубів, лабораторій, музеїв, студій, центрів, шкіл юних біологів, юних фізиків та ін., дитячо-юнацьких таборів, туристських баз тощо).

1.2. У разі виробничої необхідності керівникам закладів надається право змінювати штати окремих структурних підрозділів за рахунок посад інших структурних підрозділів в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого персоналу тощо).

1.3. Якщо для організації та забезпечення навчально-виховного процесу виникає потреба у введенні посад, не передбачених Примірними штатними нормативами, можуть вводитись додаткові штатні одиниці за окремим рішенням засновника.

Штатні розписи для найбільших позашкільних навчальних закладів і позашкільних навчальних закладів, для яких за змістом, обсягом та умовами роботи не можуть бути застосовані Примірні штатні нормативи (дитячий парк, дитячий стадіон, дитячо-юнацька картинна галерея, дитячо-юнацька студія, кімната школяра, школа мистецтв) штати розробляються та затверджуються засновником в індивідуальному порядку.

II. Адміністративно-господарський персонал закладів (крім туристських баз та оздоровчих закладів для дітей та молоді)

N

Назва посад (професія)
Кількість штатних одиниць
в закладах, що перебувають
у власності
АР Крим,
обласних
Київської та
Севастополь-
ської місь-
ких держад-
міністрацій
Районів,
міст облас-
ного, рес-
публікан-
ського
АР Крим
значення
Сіл,
селищ,
міст
районного
значення
2.1.
Директор
1
1
1
2.2.
Заступник директора
(з навчальної,
навчально-виховної,
методичної, виховної,
навчально-методичної
роботи)
2
2
1
2.3.
Завідувач відділу
організаційно-масового
1
1
-
2.4.
Завідувач відділу
методичного
1
1
-
2.5.
Заступник директора з
адміністративно-
господарчої частини
1
1
-
2.6.
Завідувач господарства
-
-
1
2.7.
Завідувач складу
1
1
0,5
2.8.
Комірник
1
1
0,5
2.9.
Комендант
1
-
-
2.10.
Інженер з охорони праці
1
0,5
0,5
2.11.
Головний бухгалтер*
1
1
1
2.12.
Бухгалтер*
1
0,5
-
2.13.
Економіст*
1
0,5
-
2.14.
Касир*
0,5
0,5
0,5
2.15.
Діловод
1
1
-
2.16.
Секретар-друкарка,
(друкарка)
1
1
1
2.17.
Практичний психолог
1
1
1
2.18.
Культорганізатор
1
1
0,5
2.19.
Художник-оформлювач
1
1
-

Педагогічні та інші працівники закладів

_______________

*Штатні одиниці не вводяться в закладі, де бухгалтерській облік ведеться в централізованому порядку. Відповідно до потреб закладу може встановлюватися інша кількість штатних одиниць у межах видатків на оплату праці.


Назва посад
(професія)
Нормативи та вимоги до введення штатної
одиниці
2.20.
Агроном
Вводиться за наявності
навчально-дослідної земельної ділянки
площею не менше 2 га
2.21.
Акомпаніатор
Вводиться для музичного супроводу
навчальних занять творчих колективів
(музичних, вокально-хореографічних,
циркових, театральних, хореографічних,
фольклорних тощо) в такій кількості, щоб
фонд оплати праці не перевищував 75% фонду
передбаченого на оплату праці керівників
гуртків, секцій, студій, інших форм
гурткової роботи
2.22.
Балетмейстер
Вводиться за наявності хореографічних
колективів (класичного, бального танців
тощо) загальною чисельністю вихованців,
учнів не менше 150 осіб
2.23.
Бібліотекар
Вводиться за наявності книжкового фонду з
розрахунку:
0,5 штатної одиниці - при кількості до
3000 екземплярів;
1 штатна одиниця - понад 6000 екземплярів
2.24.
Бджоляр
Вводиться за наявності не менше 10
бджолосімей
2.25.
Водій
автотранспортних
засобів (автобуса)
Вводиться за наявності автотранспортних
засобів з розрахунку 1 штатна одиниця на
кожен
2.26.
Возій
Вводиться за наявності гужового
транспорту
2.27.
Гардеробник
Вводиться за наявності обладнаного
гардероба з розрахунку 1 штатна одиниця на
кожні 300 номерів, але не менше однієї
штатної одиниці в зміну
2.28.
Двірник,
прибиральник
територій
Вводиться відповідно до норми площі, що
прибирається, затвердженої органами
виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, у сфері управління яких
перебуває заклад
2.29.
Керівник філіалу
Вводиться за наявності територіально
відокремленого структурного підрозділу
позашкільного навчального закладу - філії
2.30.
Диригент
Вводиться за наявності оркестрового
колективу з чисельністю не менше 100
вихованців, учнів
2.31.
Завідувач
бібліотекою
Вводиться за наявності книжкового фонду не
менше 3000 екземплярів
2.32.
Завідувач відділу
(крім завідувачів
відділами, передба-
ченими в пунктах
2.3 і 2.4)
Вводиться за наявності 20 і більше груп
одного профілю. За наявності від 10 до 20
груп обов'язки завідувача відділу
покладається на одного з керівників
гуртків (секцій, студій, інших форм
гурткової роботи) із відповідною доплатою
2.33.
Завідувач
лабораторії, ка-
бінету за напрямом
Вводиться за наявності не менше 7 груп
вихованців (учнів, слухачів) одного
профілю
2.34.
Завідувач структур-
ного підрозділу
(відділення, клубу,
студії, центру,
школи, теплиці,
дитячо-юнацького
табору,туристської
бази тощо)
Вводиться за наявності структурного
підрозділу закладу
2.35.
Звукорежисер
Вводиться за наявності технічного
оснащення для забезпечення навчального
процесу творчих колективів (музичних,
вокально-хореографічних, циркових,
театральних, хореографічних, фольклорних
тощо), але не більше однієї одиниці на
заклад
2.36.
Інженер-електронік
(інженер-
програміст)
Вводиться для обслуговування комп'ютерної
техніки з розрахунку:
0,5 штатної одиниці - за наявності
навчального комп'ютерного комплексу з
кількістю комп'ютерів 6-10 одиниць;
1 штатна одиниця - за наявності
навчального комп'ютерного комплексу з
кількістю комп'ютерів більше 10 одиниць.
2.37.
Керівник гуртка,
секції студії,
інших форм
гурткової роботи
Вводиться на групу вихованців (учнів,
слухачів), виходячи з кількості годин за
навчальним планом та норми навантаження на
ставку 18 годин на тиждень
2.38.
Керівник художній
Вводиться на кожен творчий колектив
(музичний, вокально-хореографічний,
цирковий, театральний, хореографічний,
фольклорний тощо) з чисельністю
вихованців, учнів не менше 300 осіб
2.39.
Конюх
Вводиться за наявності не менше 5 коней
2.40.
Концертмейстер
Вводиться за наявності творчих колективів
(музичного, вокально-хореографічного,
театрального, хореографічного,
фольклорного тощо) для підбору, обробки,
музичного супроводу, аранжування музичного
репертуару, забезпечення індивідуальної та
групової роботи з обдарованими талановити-
ми вихованцями, учнями, в такій кількості,
щоб фонд оплати праці не перевищував
25% фонду, передбаченого на оплату праці
керівників гуртків, секцій, студій, інших
форм гурткової роботи цього спрямування
2.41.
Костюмер
Вводиться за наявності творчих колективів
(музичних, вокально-хореографічних,
циркових, театральних, хореографічних,
фольклорних тощо) з чисельністю
вихованців, учнів не менше 300 осіб
2.42.
Лаборант
Вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці
на кожну лабораторію
2.43.
Лікар ветеринарної
медицини для ліку-
вання спортивних
коней
Вводиться в закладах спортивного напряму,
спеціалізованих з кінного виду спорту, з
розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 5
коней
2.44.
Лікар ветеринарної
медицини або
фельдшер
ветеринарний
Вводиться за наявності зообази
(тваринницької ферми тощо) з розрахунку на
одну штатну одиницю не менше 50
представників тваринного світу
2.45.
Лікар, лікар
спортивний
Вводиться в закладах спортивного напряму в
кількості 0,5 штатної одиниці за
наявності командних видів спорту
2.46.
Майстер
Вводиться в закладах науково-технічної
напряму за наявності майстерень із
станковим оснащенням
2.47.
Матрос-
рятувальник
Вводиться в закладах
військово-патріотичного напряму та
дитячо-юнацьких клубах (моряків,
річковиків тощо) за умови розташування
закладу (або його бази) на березі моря,
річки, іншого водойму з розрахунку не
менше 150 вихованців на одну штатну
одиницю на період з 1 квітня до 1
листопада
2.48.
Машиніст сцени
Вводиться в кількості 0,5 штатної одиниці
за наявності обладнання сцени і
глядацької зали не менше ніж на 250 місць
2.49.
Медична сестра
Вводиться в спеціалізованих закладах
спортивного напряму
2.50.
Методист
Вводиться з кожного напряму позашкільної
освіти відповідно до статуту закладу в
такій кількості, щоб фонд оплати праці не
перевищував 25% фонду, передбаченого на
оплату праці керівників гуртків, секцій,
студій, інших форм гурткової роботи
2.51.
Механік
Вводиться за наявності транспортних
засобів (автомобілів, картів,
сільськогосподарських машин тощо) понад
5 одиниць.
2.52.
Освітлювач
Вводиться в кількості 0,5 штатної одиниці
за наявності обладнання сцени і
глядацької зали не менше ніж на 250 місць
2.53.
Педагог-організатор
Вводиться у разі виробничої необхідності,
але не більше однієї штатної одиниці на
заклад
2.54.
Прибиральник
службових приміщень
Вводиться для прибирання службових
приміщень з розрахунку 0,5 штатної
одиниці на кожні 250 кв.м площі, що
прибирається, але не менше однієї штатної
одиниці на заклад
2.55.
Режисер
театралізованих
заходів і свят
Вводиться у закладах, віднесених до
найбільших позашкільних навчальних
закладів України, для проведення масових
заходів з вихованцями відповідно до
завдань, визначених у їх статутах
2.56.
Робітник з
комплексного
обслуговування
й ремонту будинків,
споруд йобладнання
Вводиться у закладах, що мають самостійні
будівлі; кількість штатних одиниць
визначається на основі Міжгалузевих норм
чисельності робітників, що обслуговують
громадські будівлі, затверджених наказом
Мінпраці України від 11.05.2004 N 10
2.57.
Робітник зеленого
будівництва
Вводиться за наявності в закладі
навчально-дослідної земельної ділянки з
посівною площею, не меншою 1,5 га, або
саду з площею, не меншою 1,5 га
2.58.
Садівник
Вводиться за наявності в закладі саду,
площею не менше 1,5 га або за наявності
1500 шт. коренів дерев і чагарників або
600 кв.м газонів і квітників
2.59.
Слюсар-сантехнік
Вводиться у закладах, що мають самостійні
будівлі
2.60.
Слюсар-
електромонтер
Вводиться у закладах, що мають самостійні
будівлі
2.61.
Сторож
Вводиться, коли немає можливості передати
охорону приміщення на пульт позавідомчої
охорони; кількість штатних одиниць
визначається на основі Міжгалузевих норм
чисельності робітників, що обслуговують
громадські будівлі, затверджених наказом
Мінпраці України від 11.05.2004 N 10
2.62.
Технік-оператор з
оптичного
устаткування
Вводиться за наявності відеоапаратури
2.63.
Технік (електрик)
Вводиться за наявності електричних
силових ліній, які потребують
обслуговування фахівцем, та обслуговування
і поточного ремонту приборів
електропостачання
2.64.
Тренер-викладач з
виду спорту,
старший тренер-
викладач з виду
спорту
Вводиться на групу вихованців, виходячи з
кількості годин за навчальним планом та
норми навантаження на ставку 24 години на
тиждень
2.65.
Хореограф
Вводиться за наявності хореографічних
колективів (народного, класичного,
бального, сучасного, спортивного танців
тощо) з чисельністю вихованців, учнів
менше 150 осіб
2.66.
Хормейстер
Вводиться за наявності хорових колективів
з загальною чисельністю вихованців, учнів
не менше 150 осіб
2.67.
Швейцар
Вводиться з розрахунку одна штатна одиниця
в зміну на кожний навчальний корпус

2.68. За наявності в закладі однієї або декількох майстерень із верстатним устаткуванням для його обслуговування і надання допомоги керівникам гуртків у підготовці та проведенні занять вводиться штатна одиниця робітника навчально-виробничої (навчальної) майстерні.

2.69. Штатна одиниця опалювача, машиніста (кочегара) котельні, оператора котельні газової вводиться в закладах, де опалення приміщень не передано до повноважень житлово-комунального господарства, виходячи з таких умов:

за наявності центрального опалення:

2 штатні одиниці машиніста (кочегара) котельні на зміну в кожній котельні - в котельнях, що опалюються твердими видами палива (торф, кам'яне вугілля), з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв.м;

1 штатна одиниця оператора котельні в зміну - в котельнях з газовим опаленням;

2 штатні одиниці оператора котельні в зміну - в котельнях без автоматики безпеки;

за наявності пічного опалення - 0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці на заклад;

У закладах з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків, а за наявності бойлерів, насосів - 1 штатна одиниця в зміну. У закладах у яких від власної котельні протягом року забезпечуються гарячою душові і басейни, із загальної кількості штатних одиниць машиністів (кочегарів) котельні і робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків вводиться одна одиниця на рік.

Штатні одиниці робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон. Із загальної кількості машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні і робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачених цим пунктом, вводиться 1 штатна одиниця на рік.

III. Штатні нормативи суден і плавучих споруд дитячо-юнацьких клубів (моряків, річковиків тощо)


Назва посад
(професія)
Кількість штатних одиниць
Морське
судно
Річко-
ве
судно
Маломірне (мале) судно*
самохідне
вітрильно-моторне
3.1.
Капітан
1
1
1
1
3.2.
Перший помічник
капітана
1
-
-
-
3.3.
Другий помічник
капітана
1
1
-
-
3.4.
Старший механік
1
-
-
-
3.5.
Перший помічник
механіка
(суднового)
1
-
-
-
3.6.
Другий помічник
механіка
(суднового)
1
-
-
-
3.7.
Механік
(судновий)
-
1
1
-
3.8.
Матрос 1-го
класу
3
2
1
-
3.9.
Моторист
(машиніст)
2
2
1
-
3.10.
Матрос
-
-
-
0,5
3.11.
Моторист-матрос0,5

* Маломірне (мале) судно - судно, найбільша довжина корпусу якого 20 метрів і менше, за винятком буксирів, штовхачів, криголамів, суден, які перевозять понад 12 пасажирів, вантажних суден, плавкранів і суден технічного флоту (відповідно до Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004 N 641 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.07.2004 за N 914/9513).

3.12. На дебаркадерах вводяться по одній штатній одиниці шкіпера та матроса.

3.13. На річкових суднах будівельної потужності головних двигунів 80-450 е.к.с. вводяться три суміщені посади судноводіїв-судномеханіків: капітана - першого помічника механіка (суднового), механіка (суднового) - першого помічника капітана, другого помічника капітана - другого помічника механіка (суднового).

3.14. На морських суднах, що обладнані радіонавігаційними приладами, і які виходять у плавання за межі акваторії порту на відстань від нього 20 миль і більше, вводяться штатні одиниці:

радіооператора (суднового);

другого радіооператора - на суднах, що знаходяться в плаванні не більше 8 годин на добу (тривалість відриву від порту базування);

начальника радіостанції - на суднах, що виходять у мале плавання.

При плаванні в обмежених районах, що не виходять за межі 20-ти миль від берега, допускається скорочення радіооператора за умови, що в капітана та його помічників є необхідні сертифікати (відповідно до Правил визначення мінімального складу екіпажу, при якому допускається вихід судна в море, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 30.01.2001 N 44 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.02.2001 N 141/5332).

3.15. На морських суднах за наявності електромеханічного устаткування вводиться штатна одиниця електромеханіка (суднового).

3.16. На суднах, що обладнані дистанційним керуванням головних двигунів із ходового містка, можуть установлюватися суміщені посади палубного і машинного рядового плавскладу, а на річкових суднах - також і командного плавскладу.

3.17. Штатна чисельність членів екіпажів суден, що працюють у дві зміни (вахти) зменшується на 1/3 у кожній групі спеціалістів, що несуть вахту, у порівнянні зі штатною чисельністю екіпажів суден при цілодобовій роботі. Зменшення числа штатних одиниць мотористів, матросів провадиться за рахунок одиниць, установлених на період 6 місяців.

3.18. Кількість штатних одиниць моториста не може перевищувати однієї одиниці із числом членів суден до 640 осіб і 2 одиниць - від 641 до 880 осіб.

3.19. У закладах, що не мають навчальних суден, а також у тих, що розташовані в районах незамерзаючих вод, штатні одиниці моториста суден установлюються з розрахунку на рік.

3.20. На суднах, що мають камбуз для готування їжі, установлюється штатна одиниця кухаря (суднового) за такими нормативами:


Кількість штатних одиниць у залежності від кількості
на судні членів клуба, екіпажа, педагогічного
персоналу
до 20 осіб
від 21 до
30 осіб
від 31 до
50 осіб
від 50 до
80 осіб
понад 80
осіб
Кухар
(судновий)
6 розряду
-
-
-
-
1
Кухар
(судновий)
5 розряду
1
1,5
2
2,5
3

3.21. Для обслуговування гідротехнічної будівлі, яка знаходиться на балансі закладу, вводиться посада берегового матроса.

3.22. На період навігації водиться посада лікаря.

3.23. На суднах, обладнаних паровими двигунами, установлюються 3 штатні одиниці машиністів котельної установки, із них 2 - на 6 місяців і 1 - на рік.

3.24. У закладах, що не мають суден, за наявності більше 400 вихованців додатково вводиться 0,5 штатної одиниці методиста.

3.25. У разі, коли клуб (моряків, річковиків, тощо) є структурним підрозділом позашкільного навчального закладу, кількісний склад екіпажу формується з урахуванням вимог цього розділу.

IV. Штатні нормативи туристських баз та оздоровчих закладів для дітей та молоді

N
п/п

Назва посад
(професія)
Кількість штатних одиниць залежно
від кількості дітей у зміну
40-120
121-200
201-280
281-400
401-500
Понад
500
4.1.
Директор
1
1
1
1
1
1
4.2.
Заступник директора
з виховної роботи
-
1
1
1
1
1
4.3.
Завідувач
господарства
1
1
1
1
1
1
4.4.
Бухгалтер
0,5
1
1
1
2
2
4.5.
Агент з постачання
0,5
1
1
1
1
1
4.6.
Завідувач камери
схову
0,5
0,5
1
1
1
1
4.7.
Кастелянка
0,5
0,5
1
1
1
1
4.8.
Комірник
-
-
1
1
1
1
4.9.
Машиніст із прання та
ремонту спецодягу
(білизни)
0,5
1
1,5
2
2
2
4.10.
Шеф-кухар (5-6
розряду)
1
1
1
1
1
1
4.11.
Кухар
1
2
3
3
4
4
4.12.
Підсобний робітник
1
2
2
3
4
5
4.13.
Старший вихователь
(старший вожатий)
1
1
1
1
1
1
4.14.
Вихователь (вожатий)
На кожну групу з кількістю дітей не менше 25 осіб
вводяться 2 штатні одиниці. В закладах з цілодобовим
перебуванням встановлюється додатково одна штатна одиниця
вихователя на кожні 3 групи
4.15.
Культорганізатор
1
1
1
1
1
2
4.16.
Інструктор з
фізкультури
1
1
1
1
1
1
4.17.
Акомпаніатор
1
1
1
1
1
1
4.18.
Бібліотекар
Вводиться в кількості 0,5 штатної одиниці за наявності
книжкового фонду
4.19.
Інструктор-методист з
туризму (за видами
туризму)
Вводиться в штат туристських баз та профільних
туристських таборів з урахуванням Основних вимог до віку
та кількісного складу учасників і керівників
туристсько-спортивних походів (додаток 4 Правил
проведення туристських подо-рожей з учнівською та
студентською молоддю, затверджених наказом МОН від
24.03.2006 N 237
4.20.
Керівник туристських
груп (за видами
туризму)
Вводиться в штат туристських баз та профільних
туристських таборів з урахуванням Основних вимог до віку
та кількісного складу учасників і керівників
туристсько-спортивних походів (додаток 4 Правил
проведення туристських подо-рожей з учнівською та
студентською молоддю, затверджених наказом МОН від
24.03.2006 N 237
4.21.
Лікар
Вводиться з урахуванням кількості вихованців у закладі:
1 штатна одиниця - за наявності від 80 до 430 вихованців;
2 штатні одиниці - за наявності 430 і більше вихованців
4.22.
Сестра медична
Вводиться з урахуванням кількості вихованців у закладі:
0,5 штатної одиниці - за наявності від 40 до 80
вихованців;
1 штатна одиниця - за наявності від 80 до 280 вихованців;
2 штатні одиниці - за наявності 280 і більше вихованців
4.23.
Водій
автотранспортних
засобів
Вводиться з розрахунку 1 штатна одиниця на кожен
автотранспортний засіб
4.24.
Матрос-рятівник
Вводиться на період купального сезону (за наявності
пляжу)
4.25.
Оператор хлораторної
установки
Вводиться за наявності басейну та хлораторної
установки
4.26.
Прибиральник
службових приміщень
Вводиться для прибирання службових приміщень з
розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 250 кв.м.
площі, що прибирається, але не менше однієї штатної
одиниці на заклад
4.27.
Робітник з
комплексного
обслуговування й
ремонту
будинків
Вводиться у закладах, що мають самостійні будинки;
кількість штатних одиниць визначається на основі
Міжгалузевих норм чисельності робітників, що
обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом
Мінпраці України від
11.05.2004 N 10
4.28.
Садівник
Вводиться за наявності в закладі саду, площею не менше
1,5 га або за наявності 1500 шт. коренів дерев і
чагарників або 600 кв.м газонів і квітників
4.29.
Сторож
Вводиться, коли немає можливості передати охо-рону
приміщення на пульт позавідомчої охорони; кількість
штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих
норм чисельності робітників, що обслуговують
громадські будівлі, затверджених наказом Мінпраці
України від 11.05.2004 N 10
4.30.
Черговий гуртожитку
Вводиться з розрахунку одна штатна одиниця в зміну на
кожний корпус

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

11.03.2010 N 202

ПЕРЕЛІК

найбільших позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України

АР Крим

1. Кримський Республіканський центр туризму і краєзнавства учнівської молоді

2. Кримський Республіканський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

3. Кримський Республіканський центр дитячої і юнацької творчості

4. Мала академія наук учнівської молоді Автономної Республіки Крим ДШукач"

Вінницька область

5. Вінницька обласна станція юних натуралістів

6. Палац дітей та юнацтва м. Вінниці

7. Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді

Волинська область

8. Волинський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

9. Волинський обласний центр туризму, спорту і екскурсій учнівської молоді

Дніпропетровська область

10. Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді

11. Бабушкінський районний центр позашкільної роботи м.Дніпропетровська

12. Дніпропетровська міська флотилія юних моряків і річковиків

13. Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва

14. Дніпропетровський обласний дитячий кіноцентр

15. Дніпропетровський обласний Центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді

16. Дніпропетровський Палац дітей та юнацтва

Донецька область

17. Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості

18. Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді м. Горлівки

19. Донецький міський Палац дитячої та юнацької творчості

20. Донецький обласний еколого-натуралістичний центр

21. Донецький обласний Палац дитячої та юнацької творчості

22. Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва

23. Палац дитячої та юнацької творчості міста Макіївки

24. Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді

25. Центр дитячої та юнацької творчості міста Слов'янська

Житомирська область

26. Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

27. Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

Закарпатська область

28. Закарпатський обласний центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді

29. Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

30. Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

31. Ужгородський Палац творчості дітей та юнацтва "Падіюн"

Запорізька область

32. Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді "Грані"

33. Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

34. Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді

35. Запорізький міський дитячий ботанічний сад

36. Палац дитячої та юнацької творчості м. Запоріжжя

Івано-Франківська область

37. Івано-Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

38. Івано-Франківський обласний державний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

39. Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді

40. Івано-Франківська обласна дитячо-юнацька спортивна школа

41. Івано-Франківське обласне відділення Малої академії наук України

Київська область

42. Баришівський районний центр позашкільної роботи "Мрія"

43. Центр творчості дітей та юнацтва "Соняшник" м. Білої Церкви

44. Вишгородський районний центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт"

45. Києво-Святошинський районний центр творчості молоді "Оберіг"

46. Навчально-виробничий центр творчості молоді м. Броварів

Кіровоградська область

47. Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості

48. Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Луганська область

49. Луганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

50. Луганський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

51. Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму та краєзнавства

52. Комплексний позашкільній навчально-виховний заклад Палац позашкільної роботи, творчості дітей та учнівської молоді м. Луганська

53. Луганський державний будинок художньої та технічної творчості

Львівська область

54. Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр

55. Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді

56. Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

57. Центр дитячої та юнацької творчості Галичини

58. Львівська обласна Мала академія наук

59. Будинок дитячої та юнацької творчості м. Червонограда

60. Радехівська районна школа мистецтв

Миколаївська область

61. Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді

62. Палац творчості учнів м. Миколаєва

63. Миколаївський обласний центр художньої творчості

64. Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

65. Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

Одеська область

66. Одеський міський Палац дітей та юнацтва

67. Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання

Полтавська область

68. Палац дитячої та юнацької творчості м. Полтави

69. Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

70. Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді

71. Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

72. Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді

73. Кременчуцька станцію юних техніків

Рівненська область

74. Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

75. Палац дітей та молоді м. Рівного

76. Рівненська обласна станція юних натуралістів

Сумська область

77. Сумський Палац дітей та юнацтва

78. Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Тернопільська область

79. Тернопільський обласний комунальний центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді

80. Тернопільський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

81. Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді

82. Тернопільській міський центр творчості дітей та юнацтва

83. Монастириський районний будинок дитячої та юнацької творчості

84. Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої академії наук України

85. Станція юних техніків м. Тернополя

Харківська область

86. Харківська обласна станція юних туристів

87. Харківський міський Палац дитячої та юнацької творчості

88. Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості

Херсонська область

89. Херсонський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

90. Херсонський обласний Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді

91. Цюрупинський центр дитячої та юнацької творчості

92. Генічеський Палац творчості дітей та юнацтва

93. Херсонський Центр позашкільної роботи

94. Херсонський дитячо-юнацький клуб моряків і річковиків з флотилією

Хмельницька область

95. Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді

96. Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

97. Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

98. Хмельницький міський Палац дітей та юнацтва

Черкаська область

99. Черкаський обласний Центр еколого-натуралістичної творчості

100. Черкаський обласний Центр науково-технічної творчості учнівської молоді

101. Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкас

102. Будинок дитячої та юнацької творчості м. Сміли

103. Корсунь-Шевченківський районний центр дитячої та юнацької творчості

Чернівецька область

104. Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини"

105. Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

106. Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

107. Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді

108. Новоселицький будинок дитячої творчості

109. Путильський центр дитячої та юнацької творчості

110. Сторожинецький центр дитячої та юнацької творчості

111. Сторожинецький центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Чернігівська область

112. Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

113. Комунальний заклад "Чернігівська обласна станція юних натуралістів"

114. Чернігівський обласний палац дітей та юнацтва

115. Чернігівський обласний центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій

м. Київ

116. Київський палац дітей та юнацтва

117. Київський міський координаційний центр науково-технічної творчості учнівської молоді ("ЦНТТМ" "СФЕРА" Оболонського району)

118. Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму м.Києва

119. Будинок дитячої та юнацької творчості Голосіївського району м. Києва

120. Дитячо-юнацька музична вокально-хореографічна студія "Світанок" Голосіївського району м. Києва

121.Будинок дитячо-юнацької творчості "Дивоцвіт" Дарницького району м. Києва

122. Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва

123. Дитячо-юнацький центр Дарницького району м. Києва

124. Центр дитячої та юнацької творчості Деснянського району м. Києва

125. Школа мистецтв Деснянського району м. Києва

126. Дитячо-юнацька хореографічна студія "Щасливе дитинство" Дніпровського району м. Києва

127. Центр творчості дітей та юнацтва Оболонського району м. Києва

128. Дитячий оздоровчо-екологічний центр Оболонського району м. Києва

129. Палац дітей та юнацтва Печерського району м. Києва

130. Будинок дитячої творчості Подільського району м. Києва

131. Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва

132. Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва

133. Центр військово-патріотичного та спортивного виховання молоді "Десантник" Святошинського району м. Києва

134. Палац дитячої та юнацтва творчості Солом'янського району м. Києва

135. Центр дитячої та юнацтва творчості Солом'янського району м. Києва

136. Навчально-виховний комплекс допрофесійної підготовки та технічної творчості Солом'янського району м. Києва

137. Центр дитячої та юнацької творчості "Шевченківець" Шевченківського району м. Києва

138. Будинок дитячої творчості Шевченківського району м. Києва

м. Севастополь

139. Севастополька морська дитяча флотилія

140. Севастопольський міський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

141. Севастопольський міський Палац дітей та юнацтва

142. Севастопольський міський центр дитячого туризму і краєзнавства

143. Севастопольський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді

МОН

144. Український державний центр позашкільної освіти (м. Київ)

145. Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (м. Київ)

146. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (м. Київ)

147. Український державний центр "Мала академія наук України" (м. Київ)