МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 54 від 23.03.93
м. Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 1993 р.
за N 15

Про затвердження Переліку робіт, на яких встановлюються доплати за несприятливі умови праці працівникам організацій та установ медичної освіти України

З метою упорядкування оплати праці в медичних вищих навчальних закладах та їх наукових підрозділах наказую:

1. Затвердити погоджений з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України та ЦК профспілки працівників охорони эдоров'я України Перелік робіт з несприятливими умовами праці, на яких встановлюються доплати (додається).

2. Керівникам організацій та установ медичної освіти провести атестацію робочих місць відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року N 442 "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" і Методичних рекомендацій, затверджених постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року N 41v0041205-92.

Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого заступника міністра охорони здоров'я України В. Г. Передерія.

Міністр
Ю. П. СПІЖЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

23.03.1993 N 54

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 березня 1993 р.

за N 15

ПЕРЕЛІК

робіт з несприятливими умовами праці, на яких встановлюються доплати робітникам, спеціалістам і службовцям з тяжкими і шкідливими, особливо тяжкими і особливо шкідливими умовами праці організацій та установ медичної освіти України

1. Види робіт з тяжкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати в розмірі 12 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

1.1. Робота в клініко-діагностичних лабораторіях.

1.2. Робота у відділеннях реаніматології і анестезіології.

1.З. Робота в стаціонарах, відділеннях, кабінетах з туберкульозними та інфекційними хворими, інфекційним матеріалом.

1.4. Робота з живими культурами.

1.5. Робота в дермато-венерологічних стаціонарах, відділеннях, кабінетах.

1.6. Робота в нейрохірургічних відділеннях.

1.7. Робота в організаціях, призначених для лікування хворих з ураженням центральноЇ нервовоЇ системи, порушенням опорно-рухового апарату, опіковими, спинальними хворобами.

1.8. Робота з генетичноконструйованими та вперше виділеними (неідентифікованими) мікроорганізмами.

1.9. Робота по плануванню рекомбінантних ДНК.

1.10. Роботи, пов'язані з аналізом, синтезом, переробкою, розфасовкою, розливом та іншими операціями з застосуванням хімічних шкідливих речовин 2-4 класів небезпечності.

1.11. Проведення робіт на мікроскопах, які мають ультрафіолетові джерела світла.

1.12. Роботи, пов'язані з використанням речовин, що в своєму складі мають сілікат, кремнезем та інші пилові матеріали і відповідають 2-4 класу небезпечності.

1.1З. Пресування та лиття виробів із пластмас на основі хімічних речовин 2-4 класу небезпечності та наплавлення пластмас на металеві деталі методом вихрового напилення, термічна обробка в печах.

1.14. Робота на апаратах ВЧ, УВЧ, СВЧ.

1.15. Робота з постійним магнітним полем і роботи, пов'язані з постійними магнітами або з постійними електромагнітами при напруженості магнітного поля 100 е і більше.

1.16. Склодувні та кварцедувні роботи.

1.17. Роботи з застосуванням отруйних хімікатів.

1.18. Догляд за тваринами.

1.19. Роботи з використанням хімічних реактивів, а також їх зберіганням (складуванням).

1.2О. Роботи, пов'язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот та інших хімічних речовин.

1.21. Обслуговування тепломережних бойлерних установок, установок в котельних спорудах.

1.22. Аварійно-відновлювальні роботи по обслуговуванню зовнішніх каналізаційних мереж.

1.23. Малярні роботи у закритих приміщеннях з використанням нітрофарб і лаків, алкідних, пентафталієвих і ПХВ фарб, використання хімічних речовин 2-4 класу небезпечності.

1.24. Нанесення на поверхні штукатурного розчину вручну.

1.25. Укладання паркетних, плиточних, лінолеумних підлог на гарячій мастиці і бітуму, гумових клеях і мастиках, зроблених на основі синтетичних смол і хімічних розчинників, віднесених до 2-4 класу небезпечності.

1.26. Робота по фальцуванню віддрукованої продукції.

1.27. Репрографічні роботи на світлокопіювальних та інших розмножувальних апаратах.

1.28. Обслуговування каналізаційних колодязів і мереж, котельних установок, які працюють на вугіллі і мазуті.

1.29. Ремонт теплопроводів і споруд теплових мереж.

1.ЗО. Газозварювальні, газоріжучі і електрозварювальні роботи, які проводяться у приміщеннях.

1.З1. Прання, сушка та прасування спецодягу.

1.З2. Вантажно-розвантажувальні роботи, які проводяться вручну.

1.ЗЗ. Робота на друкарських та лінотипних машинах.

1.З4. Робота за дисплеями ЕОМ.

1.З5. Прибирання приміщень, де ведуться роботи, передбачені в цьому розділі (розділ 1 ).

1.З6. Ремонт та очищення вентиляційних систем.

1.З7. Роботи, пов'язані з очищенням вигрібних ям, сміттєзбірників і каналізаційних колодязів, проведенням їх дезинфекцій.

1.38. Робота по пранню білизни вручну з застосуванням миючих і дезинфекційних засобів.

1.З9. Робота на деревообробних верстатах.

1.40. Вивіз сміття та нечистот.

1.41. Забезпечення та проведення занять у закритих плавальних басейнах.

2. Види робіт з особливо тяжкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати в розмірі 24 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

2.1. Роботи з використанням токсичних речовин 1 класу небезпечності, в т.ч. речовин, які мають канцерогенні, мутагенні фіброгенні та інші властивості.

2.2. Роботи з хімічними речовинами, які одночасно мають вибухові і високотоксичні властивості.

2.3. Роботи по відбору і аналізу проб, що мають в своєму складі хімічні речовини 1 класу небезпечності.

2.4. Роботи з використанням радіоактивних речовин у відкритому вигляді (переробка, фасування, перевезення та інше).

2.5. Збирання, перевезення, перероблення і заховання радіоактивних відходів.

2.6. Дезактивація обладнання, інструментів, приміщень, прийняття та обробка спецодягу, спецвзуття та інших звсобів власного захисту забруднених радіоактивними речовинами.

2.7. Роботи на рентгенівських установках при налагодженні і експлуатації.

2.8. Роботи з джерелом невикористаного рентгенівського випромінювання (електронні мікроскопи, електронографи та інші) з напругою понад 1О кв.

2.9. Роботи з переносними і стаціонарними радіоізотопними установками та приладами.

2.10. Роботи на циклотронах, бетатронах, лінійних прискорювачах та інших прискорювальних установках.

2.11. Роботи по відбору проб, які в своєму складі мають радіоактивні речовини, Їх аналіз.

2.12. Роботи по проведенню радіоактивного контролю.

2.1З. Ремонтні та монтажні роботи, які виконуються в приміщеннях, в яких використовуються ізотопні джерела іонізуючого випромінювання.

2.14. Роботи в аварійній зоні, яка пов'язана з наслідками радіоактивних аварій.

2.15. Робота в токсикологічних лабораторіях з отрутами та отрутохімікатами.

2.16. Робота у віваріях з тваринами, зараженимн грибковими, параэитарними, туберкульозними, інфекційними захворюваннями, з тваринами-пухлиноносіями чи зараженими радіоактивними речовинами.

2.17. Робота в гельмінтологічних стаціонарах і відділеннях.

2.18. Робота в стаціонарах, диспансерах, відділеннях і кабінетах для лікування психічнохворих, в т.ч. наркологічних (робота в наркокабінетах).

2.19. Робота з культурами ракових клітин.

2.2О. Робота з трупним матеріалом.

2.21. Робота з живими збудниками інфекційних паразитарних хвороб, туберкульозу.

2.22. Прибирання приміщень, де ведуться роботи, які передбачені в розділі 2.

З. Види робіт з особливо тяжкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати в розмірі 25 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Роботи, пов'язані з безпосереднім наданням лікувально-діагностичної допомоги особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

4. Види робіт, на яких встановлюються доплати в розмірі 6О відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

4.1. Робота в центрах по профілактиці і боротьбі із СНІДом, пов'язана з діагностикою, лікуванням і безпосереднім обслуговуванням хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих.

4.2. Роботи в установах і спеціалізованих відділеннях установ, призначених для лікування і безпосереднього обслуговування хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих.

4.З. Робота в установах та їх структурних підрозділах, крім перерахованих в пунктах 4.1, 4.2, при беэпосередньому контакті з хворими на СНІД і ВІЛ-інфікованими під час надання медичної допомоги, оглядів, проведення консультацій, судово-медичної експертизи та іншої роботи.

4.4. Проведення всіх видів лабораторних досліджень крові населення на ВІЛ-інфекцію і біологічних рідин, що надходять від хворйх на СНІД і ВІЛ-інфікованих.