ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки

працівників та кінології Держмитслужби

Л И С Т

10.05.2011 N 01-09/448-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць,

спеціалізованих митних

установ, керівникам

департаментів та управлінь

центрального апарату ДМСУ

Про проведення перевірки знань посадових осіб митної служби України

На виконання п 6.2 наказу ДМСУ від 28.04.2011 р. за N 348 надсилаємо затверджений керівництвом Служби Порядок проведення тестування посадових осіб митних органів та Перелік нормативно-правових актів з питань Електронної митниці, розроблених Центром підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби спільно з Департаментом митних інформаційних технологій та статистики та Департаментом організації митного контролю та оформлення.

В.о. директора Центру
О.Т.Корнійчук

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о Голови Служби

__________ Дороховський О.М.

"__"______________ 2011 р.

ПОРЯДОК

проведення тестування посадових митних органів

I. Загальні положення

1. Цим Порядком визначається процедура проведення контролю знань посадовими особами митних органів, спеціалізованих митних установ (далі - митні органи) законодавчих та нормативно-правових актів з питань електронного декларування та створення комплексної системи "Електронна митниця".

II. Проведення тестування

1. Контроль знань проводиться у формі тестування з використанням CD-кейсів, розроблених Центром підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби (далі - Центр).

2. Для проведення тестування працівників митних органів використовуються тестові завдання розроблені: Центром, Департаментом митних інформаційних технологій та статистики, Департаментом організації митного контролю та оформлення.

3. Персональні обчислювальні машини (далі - ПЕОМ) на яких проходитиме тестування мають бути відключені від мережі, обов'язково має бути встановлено оновлене антивірусне та антишпигунське програмне забезпечення. В разі порушення вищевказаних вимог - ПЕОМ відстороняється від процесу тестування, а відповідальна особа по митному органу притягується до дисциплінарної відповідальності.

4. Забороняється проводити фото або відеозапис процесу здачі тестування без дозволу голови екзаменаційної комісії.

5. Структура тесту складається із 30 тестових завдань, що вибираються із загального переліку тестових завдань відповідно до обраної категорії методом випадкових чисел.

Норма часу на проведення тестування - 25 хвилин.

Питання, на які посадова особа не надала відповіді протягом встановленої норми часу, вважаються такими, на які була надана неправильна відповідь.

6. Під час проведення тестування у посадової особи не повинно бути будь-яких джерел отримання інформації. Забороняється використовувати підручники, навчальні посібники, будь - які інші довідкові матеріали, а також засоби мобільного та радіозв'язку, ноутбуки, компактні персональні комп'ютери, інші електронні прилади.

У разі користування особою під час проходження тестування сторонніми джерелами інформації вона відсторонюється від складання тесту.

7. Тест вважається складеним, якщо посадова особа набрала не менше 60% відсотків (18) балів від загальної кількості балів за тестом. Кожне тестове завдання оцінюється в 1 (один) бал. Максимальна кількість балів, яку може отримати особа за складання тесту, становить 30 балів.

Після завершення тестування результат фіксується екзаменаційною комісією та виставляється відповідна оцінка:

- "відмінно" - якщо посадова особа набрала від 28 до 30 балів;

- "добре" - якщо посадова особа набрала від 24 до 27 балів;

- "задовільно" - якщо посадова особа набрала від 18 до 23 балів;

- "незадовільно" - якщо посадова особа набрала 17 балів або менше.

8. За результатами проведення тестування екзаменаційною комісію складається протокол, який повинен містити:

- перелік посадових осіб, які проходили тестування;

- результати тестування;

- підписи членів екзаменаційної комісії.

9. Інформація про результати тестування надається у триденний термін після завершення тестування до Департаменту кадрової роботи за встановленою формою.

10. Відповідальність за організацію тестування та контролю за дотриманням вимог даного Порядку покладається на екзаменаційну комісію.

В.о. директора Центру
підвищення кваліфікації,
перепідготовки працівників
та кінології ДержмитслужбиО.Т.Корнійчук

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о Голови Служби

__________ Дороховський О.М.

"__"______________ 2011 р.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів з питань Електронної митниці для проведення тестування

1. Закон України від 22.05.2003 р. N 852 "Про електронний цифровий підпис";

2. Закон України від 22.05.2003 р. N 851 "Про електронні документи та електронний документообіг";

3. Постанова КМУ від 09.06.1997 р. N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію";

4. Постанова КМУ від 28.10.2004 р. N 1452 "Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності";

5. Наказ ДМСУ від 24.05.2002 р. N 278 "Про затвердження Технологічної схеми актуалізації центральної бази даних електронних копій вантажних митних декларацій";

6. Наказ ДМСУ від 26.09.2007 р. N 800 "Про митний контроль та митне оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів контролю за переміщенням товарів у електронному вигляді";

7. Наказ ДМСУ від 08.08.2007 р. N 669 "Про затвердження Порядку визначення підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування";

8. Наказ ДМСУ від 24.03.2008 р. N 260 "Про затвердження Примірної форми договору";

9. Наказ ДМСУ від 04.11.2010 р. N 1341 "Про затвердження Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Держмитслужби України" (зі змінами та доповненнями);

10. Наказ ДМСУ від 17.03.2011 р. N 216 "Про затвердження Умов електронного декларування";

11. Наказ ДМСУ від 24.03.2011 р. N 247 "Про проведення пілотного проекту з електронного декларування";

12. Наказ ДМСУ 08.04.2011 р. N 298 "Про затвердження Тимчасового порядку організації, розповсюдження та використання електронного цифрового підпису в митній службі України".

В.о. директора Центру
підвищення кваліфікації,
перепідготовки працівників
та кінології ДержмитслужбиО.Т.Корнійчук

WEB MD Office "НПО Поверхность",

www.master-d.com.ua