МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


Л И С Т


28.02.2003 N 041-407-98/23-406/11-1962

Щодо службових відряджень


Міністерство фінансів <...> повідомляє.


Кодексом законів про працю (стаття 3) зазначено, що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.


Згідно зі статтею 121 зазначеного Кодексу працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку із службовими відрядженнями. При цьому зазначені витрати та компенсації виплачуються в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.


Відповідно до статті 12 Закону України "Про оплату праці"108/95-ВР гарантії і компенсації працівникам у разі службових відряджень, що встановлені Кодексом законів про працю України322-08, є мінімальними державними гарантіями.


Крім того, згідно зі статтею 9 Закону України "Про підприємництво"698-12 укладання з громадянином трудового договору на використання його праці зобов'язує підприємця забезпечувати умови та охорону праці, її оплату, а також інші соціальні гарантії відповідно до чинного законодавства.


Ураховуючи зазначене, при направленні працівників у службові відрядження суб'єкти підприємницької діяльності повинні дотримуватися норм чинного законодавства з питань службових відряджень, зокрема Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 10.06.99 р. N 146.


Пунктом 1.3 даної Інструкції зазначено, що відмітки в посвідченні про відрядження щодо прибуття та вибуття працівника завіряються тією печаткою, якою користується у своїй господарській діяльності підприємство для засвідчення підпису відповідної службової особи, на яку наказом (розпорядженням) керівника підприємства покладено обов'язки здійснювати реєстрацію осіб, які вибувають у відрядження та прибувають з нього.


З урахуванням зазначеного, при видачі працівникові, направленому у службове відрядження, посвідчення про відрядження суб'єкти підприємницької діяльності повинні дотримуватися вимог щодо правильності його оформлення.


Щодо права приватного підприємця, який надає послуги бухгалтерського обліку, підписання фінансової звітності підприємства, то відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"996-14 фінансові звіти підписує керівник підприємства і головний бухгалтер. Якщо відповідно до статті 8 зазначеного Закону996-14 ведення бухгалтерського обліку на підприємстві за договором здійснюється спеціалістом з бухгалтерського обліку, зареєстрованим як підприємець, то останній підписує фінансову звітність підприємства за головного бухгалтера.


 Заступник Державного секретаря             О.Яременко

"Податки та бухгалтерський облік",

N 32, 21 квітня 2003 р.