МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Л И С Т

03.06.2011 N 31-07230-16-25/13720

(Витяг)

<...> Норми Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 13.03.98 р. N 59 (у редакції наказу Міністерства фінансів від 17.03.2011 р. N 362z0410-11) (далі - Інструкція), визначають порядок направлення у відрядження та відшкодування витрат, зазнаних у зв'язку з таким відрядженням, для державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

<...> Виходячи з норм Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, та надати йому кошти бюджету в межах відповідних асигнувань. Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі цього розпорядника бюджетних коштів. При цьому таке використання має здійснюватися із дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Тому, якщо суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, є одержувачем бюджетних коштів, при направленні працівників у службові відрядження, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів у рамках виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, повинна дотримуватися норм Інструкції.

На підприємства, які не є одержувачами бюджетних коштів, норми Інструкції не поширюються.

Заступник Міністра
С.Рибак