МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


Л И С Т


03.01.2003 N 080/1

Департамент міжнародних зв'язків та інвестиції розглянув лист газети "Бухгалтерія" і з питань, наведених у листі, повідомляє таке.


Законодавчо-нормативна база, яка регулює питання відшкодування витрат на відрядження, складається із Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР283/97-ВР), відповідних постанов Кабінету Міністрів України, прийнятих на виконання вимог цього Закону, та Інструкцій Міністерства фінансів України, розроблених відповідно до цих постанов та затверджених наказами Мінфіну і зареєстрованих і Міністерстві юстиції України. Тобто всі зазначені документи повинні застосовуватися комплексно.


Так, якщо пп. 5.4.8 зазначеного вище Закону додатково до витрат, які відшкодовуються, віднесено не підтверджені документально витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені (підкреслюємо: понесені, тобто використані кошти) у зв'язку з її відрядженням, у межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України за кожний повний день відрядження, то постановами Кабінету Міністрів України від 05.01.98 р. N 1010-98-п і від 23.04.99 р. N 663663-99-п (зі змінами та доповненнями) визначені межі граничних норм у випадках, коли вартість харчування не включено до рахунку за наймання жилого приміщення, а також якщо включено, тобто встановлені відповідні граничні норми, зокрема, при одно-, дво- та триразовому харчуванні.


Більше того, в Інструкції Мінфіну про службові відрядження в межах України та за кордон, розробленій на виконання п. 9 постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.98 р. N 10 та затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. N 59z0218-98 і зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 31.03.98 р. N 218/2658, пп.1.7 "б" п.1 "Порядок відрядження за кордон працівників підприємств усіх форм власності" розділу II "Порядок відрядження за кордон" визначено: "у разі включення витрат на харчування до рахунків на наймання жилого приміщення та у випадках, коли відряджені працівники за умовами запрошення забезпечуються стороною, яка приймає, безкоштовним харчуванням у країні перебування (у запиті зазначено, що є документ, що свідчить про це) - в межах граничних норм з урахуванням кількості разів харчування на добу (розміри визначені у самій постанові Кабінету Міністрів України, зокрема, при одноразовому харчуванні - 224 грн., дворазовому - 154 грн., триразовому - 98 грн.).


Підсумовуючи викладене, ще раз звертаємо увагу на те, що відшкодовуються лише ті витрати, які понесено, і в межах граничних норм.


 Начальник Департаменту
 міжнародних зв'язків та інвестицій                     В.Парфенов

"Бізнес-Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації"

N 11 (530), 17 березня 2003 року