МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

Н А К А З

25.05.2004 N 182/41

Про проведення навчання і атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами у птахівництві

Відповідно до статті 14 Закону України "Про племінну справу у тваринництві"3691-12 та Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, затвердженого наказом Мінагрополітики України N 406z0018-04 від 17.11.2003 p. НАКАЗУЄМО:

1. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Білоус О.В., за згодою), виробничо-науковому об'єднанню "Укрптахопром" (Фролов В.В.), асоціації "Союз птахівників України" (Бакуменко О.Б.), Міністерству агропромислового комплексу Автономної республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, управлінню сільського господарства і продовольства Севастопольської державної адміністрації провести в червні 2004 р. атестацію працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку у птахівництві.

2. Затвердити, що додаються:

2.1. Програму проведення навчання та атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку у птахівництві (додаток 1).

2.2. Склад атестаційної комісії по проведенню атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку у птахівництві (додаток 2).

2.3. Склад апеляційної комісії по розгляду скарг, пов'язаних з атестацією працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку у птахівництві (додаток 3).

3. Визначити виробничо-наукове об'єднання "Укрптахопром" і асоціацію "Союз птахівників України" (за згодою) координаторами проведення атестації - працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку у птахівництві.

4. Матеріали про результати атестації подати в Міністерство аграрної політики України в місячний термін.

5. Міністерству агропромислового комплексу Автономної республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій забезпечити явку працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами (бонітування птиці та ведення племінного обліку) у птахівництві регіону, для участі в атестації згідно з додатковою інформацією координатора.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника Ю.Ф. та академіка-секретаря відділення зоотехнії УААН Бурката В.П.

Міністр аграрної
політики України
Президент Української академії
аграрних наук

В.Слаута

М.Зубець

Додаток 1

до пункту 2.1

Наказу Міністерства

аграрної політики

України,

Української академії

аграрних наук

25.05.2004 N 182/41

ПРОГРАМА

проведення навчання та атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку у птахівництві

N
з/п
Тема
Хвилин
П.І.П., посада, вчена ступінь
1
Стан і перспективи розвитку племінного птахівництва в Україні
25
Петров Ю.Є., заступник генерального директора ВНО "Укрптахопром"
2
Роль селекційного центру з птахівництва створеного на базі Інституту птахівництва УААН.
15
Рябоконь Ю.О., директор Інституту, кандидат с.-г. наук
3
Основні положення Закону України"Про племінну справу у тваринництві"
15
Степаненко І.А., зав.лабораторією селекції яєчних курей, кандидат с.-г. наук
4
Нормативно-правові документи на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (3691-12 ): а) суб'єкти племінної справи у птахівництві, їх діяльність і функції; б) порядок присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи: - ознайомлення з мінімальними вимогами; - порядок подачі заявки і інших необхідних документів для атестації господарства на присвоєння певних статусів; - процедура проведення атестації та видачі атестатів.
30
Степаненко І.А., зав.лабораторією селекції яєчних курей, кандидат с.-г. наук
5
Племінний облік у різних суб'єктах племінної справи: а) загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку у птахівництві; б) основні види племінного обліку у племзаводах і племптахорепродукторах; в) практичні заняття по веденню форм племінного обліку
45
Коваленко Г.Т., старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
6
Ведення Державного племінного реєстру: а) правила та порядок реєстрації племінних стад у Державному племінному реєстрі; б) форми звітності для ведення Державного племінного реєстру, вимоги і правила їх заповнення у різних суб'єктах племінної справи
30
Білоус О.В., генеральний директор Державного наукововиробничого концерну "Селекція"
7
Бонітування птиці яєчного напрямку продуктивності: а) у племзаводах: - основні ознаки при бонітуванні вихідних ліній кросів, м'ясо-яєчних порід і популяцій птиці; - визначення бонітувального класу за кожною ознакою і комплексного бонітувального класу; б) бонітування прабатьківських і батьківських стад у племптахорепродукторах; в) практичні заняття по бонітуванню птиці у кожному типі племгосподарств
45
Іванова Т.В., провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
8
Бонітування птиці м'ясних курей у племзаводах і племптахорепродукторах з практичними заняттями
15
Іванова Т.В., провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
9
Бонітування качок, гусей, індиків і інших видів птиці: а) у племзаводах; б) у племптахорепродукторах; в) практичні заняття по бонітуванню кожного виду птиці.
90
Катеринич О.О., зав.лабораторією генетики та раціонального використання генофонду с.-г. птиці, кандидат с.-г. наук
10
Роль племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси, форми і порядок їх заповнення, видачі, обігу
15
Іванова Т.В., провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук
11
Процедура ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання, реалізації племінних, (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин та на виконання законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (1775-14 ) і"Про племінну справу у тваринництві"
, постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р.N 99
"Про внесення змін до переліку органів ліцензування та до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".
35
Білоус О.В., генеральний директор Державного наукововиробничого концерну "Селекція"
12
Атестація працівників. Оформлення і видача свідоцтв.
180
Комісія
Всього
540

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцієюД.М.Микитюк

Додаток 2

до пункту 2.2

Наказу Міністерства аграрної

політики України,

Української академії

аграрних наук

25.05.2004 N 182/41

АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ

по проведенню атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку у птахівництві

N
з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
Посада
Вчена ступінь
1
2
3
4
1
Рябоконь Юрій Олександрович
директор Інституту птахівництва УААН (голова комісії)
кандидат с.-г. наук
2
Степаненко Іван Андрійович
зав. лабораторією селекції яєчних курей Інституту птахівництва УААН (заступник голови комісії)
кандидат с.-г. наук
3
Бородай Віталій Петрович
зав. кафедрою птахівництва Національного аграрного університету
доктор с.-г. наук
4
Рубан Борис Васильович
директор Всеукраїнського навчально-дослідницького центру з птахівництва при Харківській зооветеринарній академії
кандидат с.-г. наук
5
Катеринич Олег Олександрович
зав. лабораторією генетики та раціонального використання генофонду с.-г. птиці Інституту птахівництва УААН
кандидат с.-г. наук
6
Іванова Тетяна Віталіївна
провідний науковий співробітник лабораторії селекції яєчних курей Інституту птахівництва УААН
кандидат с.-г. наук
7
Коваленко Ганна Трохимівна
старший науковий співробітник лабораторії селекції яєчних курей Інституту птахівництва УААН
кандидат с.-г. наук
Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцієюД.М.Микитюк

Додаток 3

до пункту 2.3 Наказу

Міністерства аграрної

політики України,

Української академії

аграрних наук

25.05.04 N 182/41

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ

по розгляду скарг, пов'язаних з атестацією працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку у птахівництві

N
з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
Посада
1
2
3
1
Мельник Юрій Федорович
заступник Міністра аграрної політики України (голова комісії)
2
Микитюк Дмитро Миколайович
начальник Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (заступник голови комісії)
3
Литовченко Анатолій Миколайович
заступник начальника Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією
4
Буркат Валерій Петрович
академік-секретар відділення зоотехнії УААН
5
Петров Юрій Євгенович
заступник генерального директора ВНО "Укрптахопром"
Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцієюД.М.Микитюк